Підручники онлайн
Головна arrow Аграрне право arrow Аграрне право України (О.О.Погрібний)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Аграрне право України (О.О.Погрібний)

   У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та функціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
   Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, аграрних, землевпорядних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами аграрного законодавства і права України.

   Колектив авторів:
   Багай Н. О. — розділ 2;
   Бондар Л. О. — розділи 6, 12, 18, 22;
   Гуревський В. К. — розділи 4, 7;
   Луняченко А. В. — розділ 11;
   Пащенко О. М. — розділи 5, 8—9, 13, 17, 21;
   Погрібний О. О. — вступ, розділи 10, 15—16;
   Погрібний С. О. — розділи 19—20;
   Семчик В. І. — розділ 3;
   Титова Н. І. — розділ 1;
   Федорович В. І. — розділ 14.

   © Колектив авторів, 2007
   © Видавництво "Істина", 2007


Назва
Зміст (Аграрне право України (О.О.Погрібний))
Вступ (Аграрне право України (О.О.Погрібний))
Розділ 1. Предмет, метод, принципи і система аграрного права
§ 1. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості
§ 2. Предмет аграрного права України; його зміст та особливості
§ 3. Принципи аграрного права України
§ 4. Система аграрного права України
Розділ 2. Розвиток науки аграрного права
§ 1. Поняття науки аграрного права
§ 2. Становлення української науки сільськогосподарського (аграрного) права
§ 3. Основні напрями аграрно-правових наукових досліджень на сучасному етапі
3.1. Проблеми сучасного наукового правового забезпечення аграрної реформи в Україні
3.2. Наука про розвиток сучасного аграрного законодавства та розробку його теоретичних засад
3.3. Нові правові інститути аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні
§ 4. Представники науки аграрного права України
Розділ З. Джерела аграрного права
§ 1. Особливості джерел аграрного права
§ 2. Конституція України — правова основа джерел аграрного права
§ 3. Закони — основні джерела аграрного права
§ 4. Підзаконні акти в системі джерел аграрного права
§ 5. Локальні нормативні акти
Розділ 4. Аграрні правовідносини
§ 1. Поняття, види й особливості аграрних правовідносин
§ 2. Внутрішні аграрні правовідносини
§ 3. Зовнішні аграрні правовідносини
Розділ 5. Суб'єкти аграрного права
§ 1. Поняття і класифікація суб'єктів аграрного права
§ 2. Особливості правового статусу суб'єктів аграрного господарювання
§ 3. Загальні засади створення та ліквідації суб'єктів аграрного господарювання
Розділ 6. Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК
§ 1. Загальні питання ринкових перетворень на селі
§ 2. Правове регулювання приватизації в АПК
§ 3. Правове регулювання паювання
§ 4. Правові засоби формування інфраструктури аграрного ринку
§ 5. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі
§ 6. Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки
§ 7. Правове регулювання ринку зерна
§ 8. Правове регулювання ринку цукру
§ 9. Правове регулювання ринку алкоголю й тютюну
Розділ 7. Державне регулювання сільського господарства
§ 1. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві
§ 2. Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві
§ 3. Система й повноваження державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства
§ 4. Органи державного контролю та інспекції в АПК
Розділ 8. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських організацій
§ 1. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання
§ 2. Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання
Розділ 9. Організаційно-правове забезпечення соціального розвитку села
§ 1. Поняття соціального розвитку села
§ 2. Правовий режим об'єктів соціальної сфери села
§ 3. Правове забезпечення наукових досліджень, підготовки кадрів для села та зайнятості сільського населення
§ 4. Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожного господарства на селі
§ 5. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів сільського населення
Розділ 10. Відповідальність за порушення аграрного законодавства
§ 1. Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства
§ 2. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільськогосподарському виробництві
§ 3. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств
§ 4. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення
§ 5. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства
Розділ 11. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
§ 1. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення
§ 2. Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт правового регулювання
§ 3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
§ 4. Права та обов'язки сільськогосподарських землекористувачів
Розділ 12. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві
§ 1. Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві
§ 2. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві
§ 3. Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві
§ 4. Правове регулювання використання тваринного світу у сільському господарстві
§ 5. Правове регулювання використання рослинного світу в сільському господарстві
§ 6. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві
Розділ 13. Правове становище господарських товариств в АПК
§ 1. Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК
§ 2. Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств
§ 3. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю
§ 4. Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю
§ 5. Особливості ліквідації сільськогосподарських акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю
Розділ 14. Правовий статус сільськогосподарського кооперативу
§ 1. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів
§ 2. Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів
§ 3. Статути сільськогосподарських кооперативів
§ 4. Членство в сільськогосподарських кооперативах
§ 5. Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу
§ 6. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція
§ 7. Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів
Розділ 15. Правове становище фермерських господарств
§ 1. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств
§ 2. Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності
§ 3. Земельні правовідносини у фермерському господарстві
§ 4. Майнові правовідносини у фермерському господарстві
§ 5. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства
§ 6. Відносини фермерського господарства з бюджетом, банківськими установами та страховими організаціями
Розділ 16. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств
§ 1. Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства
§ 2. Правовий режим майна особистого селянського господарства
§ 3. Правовий режим земель особистого селянського господарства
§ 4. Державна підтримка особистих селянських господарств
Розділ 17. Правове становище державних сільськогосподарських підприємств
§ 1. Поняття та загальна характеристика правового становища державних і комунальних сільськогосподарських підприємств
§ 2. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними й комунальними сільськогосподарськими підприємствами
Розділ 18. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності
§ 1. Загальна характеристика законодавства про окремі види сільськогосподарської діяльності
§ 2. Загальна характеристика правового регулювання галузі тваринництва
§ 3. Правове регулювання племінної справи у тваринництві
§ 4. Правове регулювання бджільництва
§ 5. Правове регулювання виробництва рибної продукції
§ 6. Правове регулювання ветеринарної медицини
§ 7. Правова охорона прав на штами мікроорганізмів
§ 8. Правова охорона прав на сорти рослин
§ 9. Правове регулювання насінництва
§ 10. Правове регулювання захисту рослин
§ 11. Правові аспекти вирощування наркотичних рослин
Розділ 19. Договірні відносини сільськогосподарських організацій (орендні відносини)
§ 1. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві
§ 2. Класифікація договірних зобов'язань у сільському господарстві
§ 3. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції
§ 4. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції
Розділ 20. Договори на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві
§ 1. Науково-технічна продукція як об'єкт правового регулювання та обігу в сільському господарстві
§ 2. Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання
2.1. Права на сорт як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції
2.2. Права на селекційні досягнення у тваринництві як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції
§ 3. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства
Розділ 21. Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції
§ 1. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції
§ 2. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції
§ 3. Права, обов'язки та відповідальність виробників, постачальників і продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції
Розділ 22. Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві
§ 1. Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в сільському господарстві
§ 2. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві
§ 3. Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві
§ 4. Правове регулювання хімізації сільського господарства
§ 5. Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства
§ 6. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві
§ 7. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій