Підручники онлайн
Головна arrow Судові та правоохоронні органи arrow Судові та правоохоронні органи України (А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Судові та правоохоронні органи України (А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова)

   У пропонованому навчальному посібнику висвітлюються принципи організації, завдання, функції, повноваження і структура судових та правоохоронних органів України — органів судової системи, прокуратури, служби безпеки, органів внутрішніх справ (міліції), державної податкової служби (податкової міліції), державного департаменту з питань виконання покарань, органів юстиції, нотаріату, адвокатури, а також структура та компетенція органів досудового слідства і дізнання України.
   Для студентів спеціальності “Правознавство” вищих навчальних закладів.

   © А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова, 2004 
   © Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2004


Назва
Зміст (Судові та правоохоронні органи України (А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова))
Вступ (Судові та правоохоронні органи України (А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова))
Розділ 1. Предмет і основні поняття дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”
1.1. Поняття правоохоронної діяльності
1.2. Поняття правоохоронних органів
1.3. Предмет дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”
1.4. Джерела дисципліни і їх класифікація
Розділ 2. Судова система України
2.1. Загальні засади судочинства в Україні
2.2. Конституційний Суд України
2.3. Система судів загальної юрисдикції
2.4. Місцеві суди
2.5. Апеляційні суди
2.6. Вищі спеціалізовані суди
2.7. Верховний Суд України
2.8. Статус професійних суддів, народних засідателів і присяжних
2.9. Кваліфікаційні комісії суддів. Вища рада юстиції
2.10. Суддівське самоврядування в Україні
2.11. Організаційне забезпечення діяльності судів
Розділ 3. Прокуратура України
3.1. Завдання і принципи діяльності прокуратури України
3.2. Функції прокуратури, їх значення щодо виконання завдань, покладених на прокурора
3.3. Слідство в органах прокуратури. Координація діяльності по боротьбі із злочинністю
3.4. Система органів прокуратури і організація її діяльності
3.5. Кадри органів прокуратури
3.6. Сутність змін, внесених у Закон України “Про прокуратуру” у зв’язку з приведенням його положень у відповідність до ст. 8 Конституції України
Розділ 4. Служба безпеки України
4.1. Завдання, організація діяльності й система Служби безпеки України
4.2. Повноваження Служби безпеки України
4.3. Кадри Служби безпеки України, їх правовий та соціальний захист
4.4. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України
Розділ 5. Органи внутрішніх справ України
5.1. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, їх завдання та функції
5.2. Система органів внутрішніх справ
5.3. Міністерство внутрішніх справ України: завдання, функції, повноваження і структура
5.4. Міліція: завдання, структура і повноваження
5.5. Особовий склад міліції, його правовий і соціальний захист. Контроль за діяльністю міліції
Розділ 6. Державна податкова служба України
6.1. Система, завдання і функції державної податкової служби
6.2. Права, обов’язки і відповідальність органів державної податкової служби
6.3. Посадові особи органів Державної податкової служби Україниі їх правовий захист
6.4. Податкова міліція: завдання, структура і повноваження
6.5. Начальницький склад податкової міліції і його правовий та соціальний захист
Розділ 7. Державний департамент України з питань виконання покарань
7.1. Завдання та функції Державного департаменту України з питань виконання покарань
7.2. Система органів і установ виконання покарань, підпорядкованих Департаменту, та їх організаційна структура
Розділ 8. Оперативно-розшукова діяльність
8.1. Загальні засади здійснення оперативно-розшукової діяльності та її суб’єкти
8.2. Обов’язки і права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
8.3. Гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності
8.4. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які залучаються до оперативно-розшукової діяльності
8.5. Нагляд за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності
Розділ 9. Органи досудового слідства і дізнання
9.1. Поняття досудового розслідування і його форми
9.2. Система органів досудового слідства в Україні
9.3. Органи дізнання: система і компетенція
9.4. Органи дізнання в системі МВС України
Розділ 10. Органи юстиції в Україні
10.1. Міністерство юстиції України
10.2. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
10.3. Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції
10.4. Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції України
Розділ 11. Нотаріат в Україні
11.1. Поняття нотаріату. Предмет і завдання нотаріальної діяльності
11.2. Правові основи діяльності нотаріату
11.3. Нотаріус
11.4. Організаційна побудова нотаріату в Україні
11.5. Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій
11.6. Загальні правила вчинення нотаріальних дій
Розділ 12. Адвокатура України
12.1. Поняття адвокатури
12.2. Принципи і гарантії адвокатської діяльності
12.3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури
12.4. Вища кваліфікаційна комісія адвокатів
12.5. Організаційні форми адвокатської діяльності
12.6. Види адвокатської діяльності
12.7. Права адвоката при здійсненні адвокатської діяльності
12.8. Адвокат у кримінальному процесі
12.9. Представництво адвоката в цивільному процесі
Список використаної та рекомендованої літератури (Судові та правоохоронні органи України (А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова))