Підручники онлайн
Головна arrow Політологія
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Політологія
 • Політологія (Юрій М.Ф.)

     Мета даного підручника - ознайомити студентів і всіх, хто цікавиться політичною проблематикою, з основами сучасної політичної науки і демократичної культури. Він орієнтований на реальні потреби України у політичній освіті громадян. Автор намагався познайомити читача з основами сучасної політичної теорії і в той же час сконцентрувати увагу на найбільш нагальних в українських умовах проблемах: демократизації і модернізації суспільства, правової соціальної держави, гуманістичних, ненасильницьких засадах у політиці, цивілізаційної участі у ній громадян тощо.
     Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів, викладачам, аспірантам, всім зацікавленим політичною наукою.

     © Юрій М.Ф., 2006
     © Видавництво «КНТ», 2006


 • Політологія (Ф.М.Кирилюк, М.І.Обушний, М.І.Хилько та ін.)

     Підручник є результатом багаторічних науково-педагогічних досліджень кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У ньому висвітлюються проблеми політичної теорії й практики суспільного розвитку, складні та суперечливі питання політичного життя, соціально-економічна й соціокультурна зумовленість, його історичні, інституційні, особистісні та діяльнісні чинники, що пов'язані з демокра­тизацією, формуванням громадського суспільства, української державності та світового порядку. Новизна підручника полягає в широкому впровадженні в навчальний процес прикладної політології, навчально-орієнтованої інтерпретації світової політичної науки, демократичному підході авторів до висвітлення загальноцивілізаційних і вітчизняних процесів політичного життя.
     Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

     Авторський колектив: доктор філософських наук, профе­сор Ф.М. Кирилюк - керівник; доктор політичних наук, професор М.І. Обушний; доктор філософських наук, професор М.І. Хилько; кандидат філософських наук, доцент М.О. Корж; кандидат філо­софських наук, доцент І.П. Федірко.
     Рецензенти: М.І. Михальченко - доктор філософських наук, про­фесор, президент Української Академії політичних наук; О.В. Бабкіна -доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Міжрегіональної Академії управління персоналом; М.І. Сазонов -доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології Харківського національного університету.

     © Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько та ін.; За ред. Ф.М. Кирилюка, 2004
     © Здоров'я, 2004


 • Матеріали з навчального предмету "Політологія"