Підручники онлайн
Головна arrow Політологія arrow Матеріали з навчального предмету "Політологія"
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Матеріали з навчального предмету "Політологія"
Назва
Етапи вироблення прогнозу і критерії його ефективності
Принципи та методи політичного прогнозування
Специфіка, підстави й засади політичного прогнозування
Менеджмент правлячої команди
Функціонування команди і менеджмент виборчої кампанії
Поняття і функції політичного менеджменту
Імідж. Політичне рекламування
Виборча інженерія
Функції опитування громадської думки
Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки
Поняття, функції і види політичного маркетингу
Особливості використання індивідуальних та загальних політичних технологій
Мистецтво забезпечення необхідного результату в політичній участі та діяльності
Способи й засоби підвищення ефективності політичного управління
Політичні рішення і технологія їх реалізації
Сутність управління та його роль у суспільно-політичному житті
Національні інтереси України
Основні виміри національної безпеки України
Україна в загальноєвропейському політичному процесі
Україна на тлі глобальних політичних трансформацій
Україна у світовому співтоваристві
Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу
Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави
Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх вирішення
Зміст і основні характеристики політичної модернізації
Виникнення і розвиток теорії модернізації
Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій
Теоретичне осмислення і типологія політичних конфліктів
Суперечності сучасного розвитку вітчизняних ЗМІ
Суспільні функції ЗМІ
Засоби масової інформації як «четверта влада»
Масова інформація та її поширення в суспільстві
Державно-церковні відносини в Україні
Держава і церква: основні моделі взаємодії
Релігія як чинник політичного життя суспільства
Політика і мораль в умовах реформування українського суспільства
Етичне тлумачення політики: наукові критерії та вітчизняна традиція
Політика в морально-етичному вимірі
Діалектика взаємовпливу політики і моралі
Фашизм і неофашизм
Соціалізм і сучасна соціал-демократія
Консерватизм і неоконсерватизм
Лібералізм і неолібералізм
Походження та функції політичної ідеології
Типи політичної культури
Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури
Сутність політичної культури
Природа, концепції та класифікація політичного лідерства
Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії
Класифікація громадських об'єднань
Поняття, права та функції громадських обґєднань і рухів
Становлення багатопартійності в сучасній Україні. Перспектива утворення партійної системи
Політичні партії в парламентах і урядах
Роль і функції партій у суспільно-політичному житті
Поняття і типологія політичних партій та партійних систем
Сутнісні ознаки й проблеми утвердження демократичного політичного режиму
Поняття й типологія політичних режимів
Майбутність держави
Демократична, соціальна, правова держава
Форми державного правління і державного устрою
Структура держави
Типи, структура і функції держави
Поняття «держава» і теорії її походження
Стратегія подолання економічної кризи й розвитку політичної системи України
Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні
Проблема становлення політичної системи України
Функції й типологія політичних систем
Поняття і структура політичної системи
Поняття легітимності та принцип поділу влади
Форми та механізм політичної влади
Основні концепції політичної влади
Влада як системоутворюючий чинник політичної системи
Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського суспільства
Зміст, принципи і субґєкти етнонаціонального розвитку
Мета і завдання вітчизняної етнонаціональної політики
Етнонаціональні відносини і світовий досвід самовизначення народів
Соціально-етнічні спільності: народ, етнос, нація
Людина як субґєкт політики та основні параметри її діяльності
Людський вимір політики і напрями політичної соціалізації особи
Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства
Демократія та її роль у політичному процесі
Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів
Виборча система
Політичне життя у структурно-функціональному вимірі
Культура громадянства в сучасному світі
Права людини в сучасних міжнародних відносинах
Становлення й утвердження інституту громадянства
Поняття та особливості громадянського суспільства
Зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні
Суспільно-політична думка повоєнної української еміграції: Володимир Винниченко, Іван Лисяк-Рудницький
Політичні ідеї української міжвоєнної еміграції: Дмитро Донцов, Вґячеслав Липинський
Націонал-комуністична течія української політичної думки
Основні національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології
Інституювання й теоретичні передумови формування політичної науки
Суспільно-політична думка доби українського національного відродження
Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави
Політична думка Нового часу
Політичні вчення епох Раннього християнства і Середньовіччя
Суспільно-політичні уявлення Давнього світу
Політика й сучасний розвиток українського суспільства
Сутність, структура й функції політики
Методологія політології
Структура та функції політології
Предмет політології
Політологія в системі суспільних наук