Підручники онлайн
Головна arrow Міжнародне право arrow Міжнародне приватне право (Дахно І.І.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Міжнародне приватне право (Дахно І.І.)

   Пропонований навчальний посібник охоплює традиційно усталений курс дисципліни “Міжнародне приватне право”. Поданий матеріал узгоджений з чинним законодавством України в цій галузі права.
   Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, факультетів міжнародних відносин, а також для широкого кола читачів, для яких міжнародне приватне право становить професійний інтерес.

   © І.І.Дахно, 2001
   © І.І.Дахно, 2004, стереотип.
   © Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2004


Назва
Зміст (Міжнародне приватне право (Дахно І.І.))
Передмова (Міжнародне приватне право (Дахно І.І.))
Розділ 1. Вступ до міжнародного приватного права
1.1. Предмет міжнародного приватного права
1.2. Система міжнародного приватного права
Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права
2.1. Загальні зауваження (Джерела міжнародного приватного права)
2.2. Конституційні норми (Джерела міжнародного приватного права)
2.3. Міжнародні договори України
2.4. Трансформація норм міжнародних договорів у норми національного законодавства України
2.5. Внутрішнє законодавство України з міжнародного приватного права
Розділ 3. Загальні поняття міжнародного приватного права
3.1. Колізійні норми
3.2. Колізійні прив’язки
3.3. Матеріально-правові норми
3.4. Інші поняття міжнародного приватного права
Розділ 4. Цивільно-правове становище іноземців
4.1. Джерела права (Цивільно-правове становище іноземців)
4.2 Загальні положення про правоздатність і дієздатність іноземців в Україні
4.3. Обмеження дієздатності та недієздатність
4.4. Визнання іноземця безвісно відсутнім та оголошення померлим
Розділ 5. Юридичні особи — суб’єкти міжнародного приватного права
5.1. Джерела права (Юридичні особи — суб’єкти міжнародного приватного права)
5.2. Поняття “ юридична особа”
5.3. Цивільна правоздатність іноземних юридичних осіб в Україні
5.4. Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні
5.5. Транснаціональні корпорації
Розділ 6. Держава — суб’єкт міжнародних цивільно-правових відносин
6.1. Імунітет держави за міжнародним правом
6.2. Законодавство України про державний імунітет
Розділ 7. Право власності
7.1. Джерела права (Право власності)
7.2. Конституційні норми (Право власності)
7.3. Власність у контексті міжнародного приватного права України
Розділ 8. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди (деліктні зобов’язання)
8.1. Джерела права (Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди (деліктні зобов’язання))
8.2. Поняття “делікт”
8.3. Делікт у законодавстві України
Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність
9.1. Джерела права (Зовнішньоекономічна діяльність)
9.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
9.3. Зовнішньоекономічний договір
9.4. Іноземні інвестиції
Розділ 10. Міжнародні перевезення пасажирів та вантажів
10.1. Джерела міжнародного транспортного права
10.2. Джерела внутрішнього транспортного права України
10.3. Договір міжнародної експедиції
10.4. Загальна характеристика транспортного законодавства України
10.5. Міжнародна пошта
Розділ 11. Міжнародні розрахунки
11.1. Джерела права (Міжнародні розрахунки)
11.2. Міжнародний кредитний переказ
11.3. Акредитив
11.4. Інкасо
11.5. Банківська гарантія
11.6. Векселі та чеки
11.7. Міжнародні неторговельні розрахунки
Розділ 12. Патентне право
12.1. Джерела права та основні терміни (Патентне право)
12.1.1. Міжнародно-правові акти
12.1.2. Законодавство СРСР
12.1.3. Законодавство незалежної України
12.2. Матеріальні та процесуальні права іноземців
12.2.1. Національний режим
12.2.2. Пріоритет і його роль як іноземного юридичного факту
12.2.3. Трансформація загальних норм міжнародних договорів у норми національного патентного законодавства України
Розділ13. Авторське право і суміжні права
13.1. Джерела прав та їх характеристика (Авторське право і суміжні права)
13.2. Трансформація норм міжнародних договорів з авторського права та суміжних прав у норми національного законодавства України
Розділ 14. Трудові відносини
14.1. Джерела права (Трудові відносини)
14.2. Загальні поняття (Трудові відносини)
14.3. Працевлаштування іноземців в Україні та громадян України за кордоном
Розділ 15. Сімейне право
15.1. Джерела права (Сімейне право)
15.2. Загальні поняття (Сімейне право)
15.3. Шлюб
15.3.1. Матеріальні та формальні умови укладення шлюбу
15.3.2. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя
15.4. Розлучення
15.5. Встановлення батьківства
15.6. Усиновлення дітей
15.7. Опіка (піклування)
15.8. Акти громадянського стану
Розділ 16. Спадкове право
16.1. Джерела права (Спадкове право)
16.2. Норми спадкового права України у зв’язку з іноземним елементом
Розділ 17. Міжнародний цивільний процес і нотаріальні дії
17.1. Джерела права (Міжнародний цивільний процес і нотаріальні дії)
17.2. Загальні поняття (Міжнародний цивільний процес і нотаріальні дії)
17.3. Цивільні процесуальні права іноземців та іноземної держави в Україні
17.4. Визнання та виконання рішень іноземних судів
17.5. Нотаріальні дії
Розділ 18. Міжнародний комерційний арбітраж
18.1. Джерела права (Міжнародний комерційний арбітраж)
18.2. Чинне законодавство України
18.2.1. Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж”
18.2.2. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду
18.2.3. Регламент Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України
18.2.4. Прикінцеві зауваження
Додаткова інформація (Міжнародне приватне право (Дахно І.І.))
Список використаної та рекомендованої літератури