Підручники онлайн
Головна arrow Міжнародне право arrow Міжнародне приватне право (Дахно І.І.) arrow Список використаної та рекомендованої літератури
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Список використаної та рекомендованої літератури

Список використаної та рекомендованої літератури

   1. Богуславский М. М. Международное частное право. — М.: Юристъ, 1998.
   2. Богуславский М. М. Международное частное право: Практикум. — М.: Юристъ, 1999.
   3. Данилькевич Н. И., Федоров О. Н. Международное частное право. — Днепропетровск: Арт-Пресс, 1999.
   4. Ермолаев В. Г., Сиваков О. В. Международное частное право: Курс лекций. — М.: Былина, 1998.
   5. Звеков В. П. Международное частное право. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999.
   6. Кисіль В. І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. — К.: Україна, 2000.
   7. Кузнецов И. Н. Международное частное право. Общая часть: Учеб. пособие. — М.: Изд-во Ун-та Дружбы народов, 1991.
   8. Международное частное право. Действующие нормативные акты: Учеб. пособие / Сост. Г. К. Дмитриева, М. В. Филимонова. — М.: Изд-во Ин-та междунар. права и экономики им. А. С. Грибоедова, 1997.
   9. Международное частное право (конспект лекций в схемах) / Ред.-сост. Д. И. Платонов. — М.: ПРИОР, 1999.
   10. Международное частное право: Сб. док. — М.: Изд-во “БЕК”, 1997.
   11. Международное частное право: Учеб. пособие / Под ред. проф. Г. К. Дмитриевой. — М.: Юристъ, 1993.
   12. Международное частное право: Учеб. пособие / Сост. Д. В. Задыхайло. — Харьков: Консум, 1998.
   13. Методологічні проблеми приватного права: Зб. наук. пр. — К.: Манускрипт, 1996.
   14. Панов В. П. Международное частное право. Схемы. Документы: Учеб. пособие. — М.: Право и закон, 1996.
   15. Попов А. А. Международное частное право. — Харьков, 1999.
   16. Попов А. А. Торговое право. — Харьков: Каравелла, 1999.
   17. Скаридов А. С. Международное частное право. — СПб.: Изд-во В. Я. Михайлова, 1998.
   18. Тынель А., Функ Я., Хвалей А. Курс международного торгового права. — Минск: Амалфея, 1999.
   19. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право. — К.: Юрінком-інтер, 2000.
   20. Федосеева Г. Ю. Международное частное право. — М., 1999.

 
< Попередня