Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


15.8. Акти громадянського стану

15.8. Акти громадянського стану

   Зазначеному аспекту КпШС України відводить дві статті — 201 та 202.
   Стаття 201. “Реєстрація актів громадянського стану громадян України, що проживають поза межами України” сформульована так:
   “Реєстрація актів громадянського стану громадян України, що проживають поза межами України, проводиться в консульських установах України. При реєстрації актів громадянського стану в консульських установах України застосовується законодавство України, якщо заінтересовані особи є громадянами України. Якщо заінтересовані особи є громадянами різних держав або не встановлено, громадянами якої держави вони є, то за їх згодою застосовується законодавство однією з держав, а в разі незгоди — за рішенням консула, який реєструє акт громадянського стану”.
   “Стаття 202. Визнання документів, виданих органами іноземних держав, на посвідчення актів громадянського стану
   Документи, видані компетентними органами іноземних держав, на посвідчення актів громадянського стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, визнаються дійсними в Україні при наявності консульської легалізації”.
   У ст. 19 “Порядок реєстрації актів громадянського стану” Закону України “Про органи реєстрації актів громадянського стану” від 24 грудня 1993 р. № 3807- ХІІ зафіксовано:
   “Порядок реєстрації актів громадянського стану дипломатичними представництвами і консульськими установами визначається Консульським статутом та Інструкцією про реєстрацію актів громадянського стану, яка затверджена Міністерством юстиції України за погодженням з Міністерством закордонних справ України”.
   У ст. 33 Консульського статуту встановлено: “Консул відповідно до законодавства України реєструє акти громадянського стану громадян України”.
   Консул приймає клопотання громадян України, які постійно проживають у його консульському окрузі, про внесення змін, виправлень та доповнень до записів актів громадянського стану, про відновлення втрачених записів, а також про зміни прізвищ, імен та по батькові і надсилає їх на розгляд компетентним органам.
   Розглянемо ще дві статті Консульського статуту України, що стосуються актів громадянського стану:
   “Стаття 34. Після одержання відомостей про народження або смерть на морському чи на повітряному судні України якоїсь особи консул відповідно до чинного законодавства України реєструє акт про народження або смерть.
   Стаття 35. Положення про порядок реєстрації консулом актів громадянського стану затверджується Міністерством юстиції України і Міністерством закордонних справ України”.
   Отже, саме у зв’язку з сім’єю та шлюбом найчастіше мають місце “кульгаючі правовідносини”, тобто такі, які є чинними згідно із законодавством однієї країни і неправомірними — за законодавством іншої.

   КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

   1. Поняття сім’ї.
   2. Основні засади сімейного права, зафіксовані у Конституції України.
   3. Матеріальні та формальні умови укладення шлюбу, що містяться у сімейному законодавстві України.
   4. Яким стосункам подружжя — особистим чи майновим — законодавець світу, у тому числі України, приділяє більше уваги?
   5. Чи можуть громадянка України та громадянин США укласти шлюб в Україні у консульстві США?
   6. Чи можуть громадянин і громадянка України, які постійно проживають в Україні, розірвати шлюб за кордоном, перебуваючи там у відрядженні чи на відпочинку?
   7. Колізійні прив’язки щодо розірвання шлюбу в українському законодавстві.
   8. Чи має право консул України встановлювати батьківство?
   9. Чи мають право іноземці усиновлювати українських дітей, які перебувають за кордоном?
   10. Кому віддається пріоритет в усиновленні дітей?
   11. Процедура усиновлення іноземцями дітей, які перебувають в Україні.
   12. Чи втрачає усиновлена іноземцем дитина українське громадянство?
   13. Над якими іноземцями, коли і як може встановлюватися опіка та піклування?
   14. Місце реєстрації актів громадянського стану громадян України, що проживають поза її межами.

 
< Попередня   Наступна >