Підручники онлайн
Головна arrow Філософія права arrow Матеріали з навчального предмету "Філософія права"
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Матеріали з навчального предмету "Філософія права"
Назва
Правова практика як критерій правової істини
Основні етапи, рівні та методи пізнання у праві
Істина як мета правозастосовної діяльності
Пізнавальні процеси у правотворчості
Загальна характеристика правової епістемології. Категорія істини як центральна категорія правової епістемології
Реалізація особистісної цінності права у правовій державі
Права людини як безпосередній вираз особистісної цінності права
Особистісна цінність права та її структура
Правова антропологія як галузь філософії права. Соціологічний та антропологічний підходи до особистості та її цінностей
Правовий режим церкви в Україні
Церква в системі державно-правових режимів
Релігійні норми і право
Релігійні витоки держави і права
Релігія і право як форми духу
Право і релігія, держава і церква
Право, правова держава, громадянське суспільство як досягнення цивілізації
Генезис уявлень про право і законність у процесі становлення цивілізаційних основ суспільства
Цивілізація як конкретно-історичне буття культури
Філософія права України
Міжнародні документи з прав людини
Примат прав людини над законодавством
Основоположні права людини
"Природна людина" просвітників
Генезис ідеї невід'ємних прав людини
Форми громадянського суспільства
Соціальна основа прав людини
Ієрархічний порядок суспільства
Поняття прав
Новітня філософія права Німеччини в контексті світової філософії права: ретроспективний погляд
Філософія права неогегельянства
Неокантіанська філософія права
Загальна характеристика філософії права XX століття
Теорія права як прояв народного духу в історії Фрідріха-Карла фон Савіньї
Філософсько-правове вчення Ієремії Бентама. Філософсько-правові погляди Джона-Стюарта Мілля
Критична філософія права К. Маркса і Ф. Енгельса
Філософсько-правові погляди Г.-В.-Ф. Гегеля
Теоретична концепція права Йогана-Готліба Фіхте
Філософсько-правові позиції Іммануїла Канта
Філософсько-правові погляди Лейбніца
Філософсько-правові погляди Чезаре Беккаріа
Уявлення про державу і право Жана-Жака Руссо
Клод-Анрі Гельвецій
"Про дух законів" Шарля-Луї Монтеск'є
Філософсько-правові ідеї Бенедикта (Баруха) Спінози
Філософсько-правові погляди Джона Локка
Філософсько-правові позиції Т. Гоббса
Теорія природного права Гуго Гроція
Філософсько-правові погляди мислителів Нового часу
Особливості праворозуміння Жана Бодена
Перша революція в суспільствознавстві — Нікколо Макіавеллі
Цілісність історичних типів філософії права
Основні напрямки системного аналізу у філософії права
Сутність системного аналізу у філософії права
Філософська антропологія як універсальна методологія правознавства
Аналіз філософсько-світоглядних концепцій і доктрин як методологічного інструментарію побудови філософії права
Філософія права як методологічна дисципліна
Визначення предмета правової філософії. Співвідношення філософії права з іншими філософськими та юридичними дисциплінами
Зв'язок права з державою та громадянським суспільством
Право як засіб реалізації загальнолюдських цінностей
Значення парадигми новітньої науки для розуміння права
Сутність філософського підходу до права
Сучасна дискусія про предмет філософії права