Підручники онлайн
Головна arrow Політологія arrow Політологія (Юрій М.Ф.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Політологія (Юрій М.Ф.)

   Мета даного підручника - ознайомити студентів і всіх, хто цікавиться політичною проблематикою, з основами сучасної політичної науки і демократичної культури. Він орієнтований на реальні потреби України у політичній освіті громадян. Автор намагався познайомити читача з основами сучасної політичної теорії і в той же час сконцентрувати увагу на найбільш нагальних в українських умовах проблемах: демократизації і модернізації суспільства, правової соціальної держави, гуманістичних, ненасильницьких засадах у політиці, цивілізаційної участі у ній громадян тощо.
   Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів, викладачам, аспірантам, всім зацікавленим політичною наукою.

   © Юрій М.Ф., 2006
   © Видавництво «КНТ», 2006


Назва
Зміст (Політологія (Юрій М.Ф.))
Вступ (Політологія (Юрій М.Ф.))
РОЗДІЛ I. Ідейні витоки політології. Політологія як наука і навчальна дисципліна
Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна
Становлення політології як науки і навчальної дисципліни
Предмет, структура і функції політології
Методи політології
Тема 2. Історія політичної думки
Політична думка Стародавнього світу
Політична думка Середньовіччя і епохи Відродження
Політична думка Нового часу
Тема 3. Базові характеристики української політичної думки
Українська політична думка в X-XVIII ст.
Розвиток вітчизняних політичних концепцій у ХІХ-ХХ ст.
РОЗДІЛ II. Політики і влада як соціальні явища
Тема 4. Політика як суспільне явище
Походження політики
Сутність політики: головні і теоретичні підходи
Функції політики та її види. Структура політики
Політика та інші сфери суспільного життя
Політика і економіка
Тема 5. Політична влада
Сутність влади: основні теоретичні підходи
Види влади. Специфіка політичної влади
Структура політичної влади
Легітимність влади
РОЗДІЛ III. Політичні системи і політичні режими
Тема 6. Політична система суспільства
Теоретичні моделі політичних систем
Структура політичної системи
Функції політичної системи
Типологія політичних систем
Тема 7. Недемократичні політичні режими: тоталітаризм і авторитаризм
Поняття політичного режиму
Тоталітарні і авторитарні політичні режими: основні риси
Передумови встановлення тоталітарних і авторитарних режимів
Тема 8. Демократичний політичний режим
Сутність демократичного політичного режиму
Основні форми демократії
Теоретичні моделі демократії
РОЗДІЛ IV. Основні політичні інститути
Тема 9. Держава як суб'єкт політики
Концепції походження держави
Ознаки і сутність держави
Функції держави
Структура і форми держави
Правова і соціальна держава
Держава і громадянське суспільство
Тема 10. Соціальні групи як суб'єкти політики
Основні елементи теорії соціальних груп
Суспільні організації
Тема 11. Політичні партії. Партійні системи. Суспільно-політичні рухи
Політична партія: поняття, структура, функції
Типи партій
Партійні системи
Громадсько-політичні організації та рухи
РОЗДІЛ V. Соціальні суб'єкти політичної влади
Тема 12. Політична еліта
Поняття еліти. Теорії еліт
Причини елітизму. Функції і типи еліт
Канали і системи рекрутування політичної еліти
Особливості еволюції політичної еліти України
Тема 13. Політичне лідерство
Сутність політичного лідерства
Стилі і типи політичного лідерства
Імідж політичного лідера
РОЗДІЛ VI. Вибори і виборчі системи
Тема 14. Вибори і виборчі системи
Вибори: поняття, принципи
Стадії виборчого процесу
Типи виборчих систем
РОЗДІЛ VII. Політична культура і політична участь
Тема 15. Політична культура і політична участь
Сутність політичної культури. Рівні політичної культури
Типи політичних культур
Політична соціалізація
Політична участь
Тема 16. Політична свідомість
Місце і роль політичної свідомості у відношеннях влади
Політична ідеологія та її різновиди
Політична психологія як елемент політичної свідомості
РОЗДІЛ VIII. Політичні процеси і конфлікти
Тема 17. Політичні конфлікти і кризи
Сутність соціальних конфліктів. Специфіка політичних конфліктів
Типологія політичних конфліктів і криз
Етнополітичні конфлікти
Стадії розвитку політичних конфліктів і шляхи їх вирішення
Тема 18. Процеси демократизації сучасних суспільств
Сутність і структура політичного процесу
Типи і різновиди політичного процесу
Основні теорії політичної модернізації
Необхідні передумови утвердження демократії. Етапи демократичного процесу
Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх розв'язання
Тема 19. Міжнародні відносини і проблеми глобалізації
Основні теоретичні підходи до дослідження міжнародних відносин
Основні суб'єкти сучасних міжнародних відносин
Вплив процесу глобалізації на міжнародні відносини
Поняття національного інтересу. Національні інтереси України
Література (Політологія (Юрій М.Ф.))