Підручники онлайн
Головна arrow Менеджмент arrow Банківський менеджмент (Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С.Л., Сиротян С.В., Нємой О.М.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Банківський менеджмент (Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С.Л., Сиротян С.В., Нємой О.М.)

   Це якісно новий підручник, у якому на системній основі розкриваються основні параметри управління комерційним банком, найважливіші завдання банківського менеджменту, проблеми і методи їх вирішення. Крім того у підручнику розглядаються банківська система України та її особливості, узагальнено досвід банківського менеджменту, здобутий фахівцями банківських установ за роки незалежності України. Вперше висвітлено методи управління новими банківськими технологіями. За змістом підручник відповідає оновленій програмі навчальної дисципліни “Банківський менеджмент”.
   Підручник розрахований насамперед на студентів, які навчаються за спеціальністю “Банківська справа”. Книга буде корисною також студентам інших економічних спеціальностей, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, працівникам банківських і фінансових установ та клієнтам банків.

   © Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С.Л., Сиротян С.В., Нємой О.М., 2002
   © Знання-Прес, 2002


Назва
Зміст (Банківський менеджмент (Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С.Л., Сиротян С.В., Нємой О.М.))
ПЕРЕДМОВА (Банківський менеджмент (Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С.Л., Сиротян С.В., Нємой О.М.))
Розділ І. ВСТУП ДО БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Глава 1. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ
1.1. Сутність і функції банків
1.1.1. Еволюція банківської системи в Україні
1.2. Національний банк України
1.2.1. Функції Національного банку України
1.2.2. Органи управління Національним банком України
1.2.3. Основні засади грошово-кредитної політики
1.2.4. Операції Національного банку України
1.3. Комерційні банки України
1.3.1. Операції комерційних банків
Глава 2. СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
2.1. Особливості менеджменту в банківській сфері
2.2. Управління банком — центральна ланка банківського менеджменту
2.2.1. Принципи організаційної побудови банку
2.2.2. Основні типи організаційних структур у банках
2.2.3. Особливості реорганізацій у структурі банку
2.2.4. Організація управління регіональною мережею банку
2.3. Антикризове управління банком
Глава З. ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
3.1. Підходи до оцінювання діяльності банку
3.2. Вибір банку клієнтами
3.3. Основні методи оцінювання діяльності банку
3.3.1. Рейтингові оцінки
Розділ II. УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ
Глава 4. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ
4.1. Процес стратегічного управління
4.2. Особливості стратегічного менеджменту в банку
Глава 5. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В БАНКУ
5.1. Сутність бізнес-планування
5.2. Основні показники бізнес-плану
5.3. Методи прогнозування показників бізнес-плану банку
Глава 6. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ
6.1. Сутність, роль і функції фінансового менеджменту
6.2. Основні ланки фінансового менеджменту
6.3. Фінансове і бюджетне планування
6.4. Контроль за виконанням фінансових планів
6.5. Банківський контролінг
6.6. Фінансовий і управлінський облік
6.6.1. Фінансовий облік
6.6.2. Управлінський облік
6.7. Фінансова структура банку
6.8. Функціонально-вартісний аналіз
Глава 7. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПЛАТЕЖІВ І РОЗРАХУНКІВ У БАНКУ
7.1. Проведення розрахунків у національній валюті України
7.1.1. Діючі моделі обслуговування банків у системі електронних платежів (СЕП) Національного банку України
7.1.2. Організація розрахунків в Україні
7.2. Міжнародні розрахунки
7.2.1. Методи і форми розрахунків, що використовуються у міжнародній торгівлі
7.2.2. Методи розрахунків у міжнародній торгівлі
7.2.3. Порівняльна характеристика основних форм розрахунків
7.3. Система SWIFT
7.4. Документарні операції в міжнародних розрахунках
7.4.1. Документарне інкасо
7.4.2. Документарний акредитив
7.4.3. Банківська гарантія
7.5. Банківський контроль валютних операцій і розрахунків
7.6. Перспективи розвитку міжнародних розрахунків
7.7. Міжбанківські кореспондентські відносини
Глава 8. БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ
8.1. Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері
8.2. Комплекс банківського маркетингу
8.3. Маркетингові дослідження банківського ринку
8.4. Маркетинговий менеджмент у банку
8.5. Формування клієнтської бази банку
8.6. Цільова програма залучення коштів населення
Глава 9. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БАНКУ
9.1. Сучасні методи і принципи управління персоналом
9.2. Класифікація персоналу
9.2.1. Керівний персонал
9.3. Планування і добір персоналу
9.4. Мотивація персоналу
9.5. Підвищення кваліфікації банківських працівників
9.5.1. Напрями системи підвищення кваліфікації
Глава 10. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ
10.1. Сутність ризиків
10.1.1. Класифікація ризиків
10.2. Механізм управління ризиками
10.2.1. Основні методи аналізу ризиків
10.2.2. Методи управління ризиками
10.3. Формування системи лімітів та нормативів банку
Глава 11. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ
11.1. Сутність та класифікація активів і пасивів
11.1.1. Поняття активів і пасивів банку
11.1.2. Структура пасивів та їх види
11.1.3. Структура активів та їх види
11.1.4. Принципи організації управління активами і пасивами
11.1.5. Вплив регулятивної функції центрального (національного) банку на методи управління активами і пасивами
11.2. Особливості й методи управління пасивами банку
11.2.1. Управління власним капіталом банку
11.2.2. Управління залученими коштами
11.2.3. Управління запозиченими коштами
11.3. Особливості управління активами банку
11.3.1. Кредитні операції в структурі банківських активів
11.3.2. Активні операції банків з цінними паперами
11.3.3. Методи управління активами