Підручники онлайн
Головна arrow Історія держави і права arrow Матеріали з навчального предмету "Історія держави і права"
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Матеріали з навчального предмету "Історія держави і права"
Назва
Антидемократичні політико-правові теорії
Теорії природного права
Державно-правові теорії позитивізму
Комуністична державно-правова ідеологія
Вчення утопічного соціалізму
Державно-правові концепції в Україні наприкінці XIX— на початку XX ст.
Політико-правова ідеологія ліберального та демократичного рухів в Україні
Ідеї державності періоду Української гетьманської держави
Політична і правова думка в Україні періоду входження до складу Литви та Польщі
Концепції держави і права в Росії у другій половині XIX — на початку XX ст.
Політико-правова ідеологія в Росії у другій половиш XVIII — першій половині XIX ст.
Державно-правові вчення періоду утворення феодальної централізованої держави та зміцнення абсолютизму в Росії
Політико-правові вчення представників лібералізму у Франції та Англії
Історична школа права
Право, держава і громадянське суспільство у вченні Г.-В.-Ф. Гегеля
Теоретична конспекція права і "замкненої торгової держави" Й.-Г. Фіхте
Політичне і правове вчення І. Канта
Особливості становлення політичної та правової думки в Німеччині
Політичні та правові вчення у США періоду боротьби за незалежність
Вчення про державу і право представників італійського Просвітництва
Державно-правові концепції представників французького Просвітництва
Держава і право у вченнях мислителів нового часу
Державно-правові концепції обгрунтування абсолютизму в XV—XVI ст.
Державно-правові концепції італійських мислителів і юристів середньовіччя
Становлення поглядів на державу і право в ранньофеодальній Київській Русі
Вчення про державу, право й закон Фоми Аквінського
Виникнення християнських державно-правових ідей
Розвиток державно-правових концепцій у Стародавньому Римі
Держава і право в теоріях мислителів Стародавньої Греції
Становлення державно-правових поглядів у давні часи
Звернення Генерального Секретаріату «до всіх громадян України» (27 жовтня 1917 р.)
Постанова Центральної Ради про склад і завдання правительства (9 вересня 1917 р.)
Склад Центральної Ради (з матеріалів доповіді Мандатної Комісії VI сесії Центральної Ради) (серпень 1917 року)
Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового Уряду на Україні (4 серпня 1917 р.)
Статут Генерального Секретаріату
II Універсал Центральної Ради (3 липня 1917 р.)
І Універсал Центральної Ради (10 червня 1917 р.)
Резолюція Української Центральної Ради з приводу відповіді Тимчасового Правительства на домагання, предложені делегацією Української Центральної Ради (3 червня 1917 р.)
Наказ Делегації Центральної Ради до Тимчасового Уряду (11 травня 1917 р.)
Про зречення імператора Миколи II від престолу російського та про зняття з себе верховної влади (2 березня 1917 р.)
Австрійський статут цивільного судочинства 1896 р.
Конституційний закон на зміну і доповнення основного закону про імперське представництво 21 грудня 1867 p., а також законів 2 квітня 1873 р. і 12 листопада 1886 р.
Конституційний закон про судову владу (21 грудня 1867 р.)
Конституційний закон про встановлення імперського суду
Конституційний закон про здійснення урядової влади
Конституційний закон на зміну закону від 26 лютого 1861 р. про імперське представництво (21 грудня 1867 р.)
Конституційний закон про права громадян для королівств і областей, що представлені в рейхсраті (12 грудня 1867 р.)
Столипінський указ про доповнення деяких постанов діючого закону в питаннях селянського землеволодіння і землекористування (9 листопада 1906 р.)
Про створення військово-польових судів
Програмові засади братства тарасівців
Про заборону українського письменства. Урядовий указ 1876 року, підписаний імператором в м. Емс
Положення про земські установи (1 січня 1864 р.)
Про заборону української мови. Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва (18 липня 1863 р.)
Місцеве Положення про поземельний устрій селян, оселених на поміщицьких землях в губерніях: Київській, Подільській і Волинській (19 лютого 1861 р.)
Місцеве Положення про поземельне влаштування селян, оселених на поміщицьких землях в губерніях малоросійських: Чернігівській, Полтавській та частині Харківської (19 лютого 1861 р.)
Положення про викуп селянами їх садиб та польових угідь (19 лютого 1861 р.)
Маніфест 19 лютого 1861 р.
Звід законів цивільних
Положення про євреїв (13 квітня 1835 р.)
Зібрання малоросійських прав 1807 р.
Інвентар с. Вовковия на Волині із зазначенням повинностей, які мусили відбувати селяни поміщикові Й. Рогозинському (січень 1792 р.)
Інвентар с Коленого, Київського воєводства, із зазначенням селянських повинностей (березень 1768 р.)
Розпорядження адміністрації Браніцького графства (Галичина) про повинності кметів (1762 і 1773 pp.)
Уривок із звернення шляхти Київського воєводства до коронного гетьмана Й. Потоцького з проханням надати допомогу в боротьбі проти гайдамацьких загонів
Універсал коронного гетьмана Й. Потоцького, в якому він загрожує карами усім, хто буде допомагати опришкам, керованим О. Довбушем (серпень 1742 р.)
Повідомлення газети «Kurjer Polski» про дії гайдамацьких загонів на Білоцерківщині (листопад 1737 р.)
Лист козацького полковника Верлана до писаря Волковича, де повідомляється про похід козаків на Кам'янець, Броди та Збараж (липень 1734 р.)
Наказ польського коронного гетьмана А. Синявського полковникові Острозького ординарного полку взяти участь в каральних діях проти повсталих селянських загонів у Волинському воєводстві (липень 1721 р.)
Інвентар с. Милостова на Волині з перерахуванням повинностей, які мали відбувати селяни поміщикові
Уривок з постанови сеймика Подільського воєводства про ополчення шляхти для боротьби з повсталими селянами на чолі з Шпаком (липень 1704 р.)
Універсал волинського каштеляна Ф. Ледуховського, в якому повідомляється про повстання під керівництвом Самуся
Уривок з інструкції послам від шляхти Київського воєводства на сейм з вимогою повернути силою землі, звільнені козаками на чолі з С Палієм (листопад 1701 р.)
Статті з укладеного в Москві договору про «Вічний мир» і дружбу між Московією і Річчю Посполитою
Привілей, виданий польським королем Яном III полковнику М. Булизі на право володіння Овруцьким війтовством (21 червня 1683 р.)
Статті Андрусівського перемир'я між Московією та Річчю Посполитою (30 січня 1667 р.)
Скарга панів Негребецьких на жителів Умані, Камінки і Кублича, що зруйнували їх маєток у Негребівці
Інвентар села Камінна гора, Володимирського повіту, з визначенням розміру панщини, чиншу та натуральної данини (21 квітня 1655 р.)
Жалована грамота дворянству (1785 р.)
Указ Катерини II про остаточне закріпачення селян на Лівобережній і Слобідській Україні (3 травня 1783 р.)
Ясський мирний договір між Росією і Туреччиною
Кучук-Кайнарджійський мирний договір між Росією і Туреччиною (10 липня 1774 р.)
Указ Катерини II про ліквідацію гетьманства та утворення Малоросійської колегії (10 листопада 1764 р.)
Настанова Катерини II князю О. В. Вяземському при вступі його на посаду генерал-губернатора (1764 р.)
Права, за якими судиться малоросійський народ (1743 р.)
Указ Петра І про утворення Малоросійської колегії (16 травня 1722 р.)
«Вивід прав України» Пилипа Орлика
Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького, укладені 5 квітня 1710 р. у Бендерах
Розмір грошових і натуральних податків у Гетьманщині в першій половині XVIII ст.
Універсал гетьмана І. Мазепи про дводенну панщину (1701р.)
Статті Константинопольського договору про південноукраїнські землі і про взаємовідносини між Московією і Туреччиною в південній смузі (З липня 1700 р.)
Коломацькі статті, які закріпляли за козацькою старшиною привілеї і вольності та посилювали визиск посполитого населення (25 липня 1687 р.)
Глухівські статті, схвалені царським урядом при обранні на гетьманство Д. Многогрішного (6 березня 1669 р.)
Розпорядження Московського уряду стольникові О. Ізмайлову про проведення перепису населення українських міст і сіл для уточнення його оподаткування
Московські статті, схвалені царським урядом під час перебування в Москві І. Брюховецького (22 жовтня 1665 р.)
Переяславські статті, схвалені царським урядом при обранні на гетьманство Юрія Хмельницького (17 жовтня 1659 р.)
Гадяцький трактат
Лист Богдана Хмельницького до князя Трансільванії Юрія Ракоці про союз зі Швецією
Лист Богдана Хмельницького до шведського короля Карла Густава (16 листопада 1656 р.)
Лист Богдана Хмельницького до кримського хана Махмет-Гірея (24 жовтня 1654 р.)
Жалувана грамота царя Олексія Михайловича Війську Запорозькому на збереження його прав і вольностей (27 березня 1654 р.)
Статті Богдана Хмельницького, стверджені царем і боярською думою, які визначали умови військового договору між Московією і Військом Запорозьким (21 березня 1654 р.)
Проект договору Війська Запорозького з Оттоманською Портою (Туреччиною) про торгівлю
Універсал про звільнення настаської шляхти від військової служби та постоїв військ (15 січня 1654 р.)
Білоцерківський договір (18 вересня 1651 р.)
Договір, укладений Богданом Хмельницьким з польським командуванням біля Зборова (серпень 1649 р.)
Лист коронного гетьмана М. Потоцького до короля Владислава IV про повстання козаків і селян під проводом Богдана Хмельницького (21 березня 1648 р.)
Скарги козацьких послів, відправлених Богданом Хмельницьким на сейм у Варшаву (липень 1648 р.)
Маніфест Катерини II від 3 серпня 1775 р. про ліквідацію Запорозької Січі
Уривки з опису Запорозької Січі невідомого учасника (1740 р.)
Про судовий процес у запорожців
Про суддів, покарання і страти на Січі
Звичаєве козацьке право про злочини та покарання
Посадові особи Запорозької Січі. Військова старшина, військові службовці, «отамання» та їх функції. «Батьки», або «сивоусі діди». Похідна і паланкова старшина
Про ознаки влади у запорожців
Ради у запорожців. Військова рада, її регламент та функції. Курінні та паланкові ради
Про військовий та територіальний устрій Вольностей Запорозьких
Про склад Війська Запорозького низового, його чисельність та густоту заселення Вольностей Запорозьких
Про етимологію понять «Січ» та «кіш» та їх значення
Відомості та свідчення про Московію, Україну, Запорозьку Січ й українських козаків
Ординація Війська Запорозького, заведена польським урядом. Організація Війська Запорозького реєстрового, перебуваючого на службі Речі Посполитої (1638 р.)
Звістки І. Єрлича про сваволю і терор над українським населенням коронного стражника шляхтича О. Лаща (1646 р.)
З Інструкції Волинської православної шляхти послам на Варшавський сейм про утиски православних у Польщі (1645 р.)
Із скарги шляхтича І. Коленди на ігумена Київського Миколопустинського монастиря І. Трохимовича за побиття селян села Ходосова і за знущання над ними
Інвентар села Бобичі Володимирського повіту, з переліком повинностей селян (1640 р.)
Куруківська угода між представниками уряду Речі Посполитої і Українським козацтвом (27 жовтня 1625 р.)
Статут Великого князівства Литовського, виданий у Кракові в 1588 році
Жалувана грамота короля Сигізмунда III магнатові О. Вишневецькому на володіння землями на Полтавщині
Постанова польського сейму про роздачу земель на Україні магнатам і шляхті (1590 р.)
«Генрікові артикули» (Статті)
Рішення Люблінського сейму про об'єднання Польщі й Литви в одну державу - Річ Посполиту (1569 р.)
Литовський статут 1566 р.
Устава на волоки (1 квітня 1557 р.)
Судебник князя Казимира Ягеловича, даний Литві
Жалувана грамота короля Казимира литовському, руському і жмудському духовенству, дворянству, рицарям, шляхті, боярам і местичан (2 травня 1457 р.)
Розповідь літописця про боротьбу між литовськими князями і їх прагнення зберегти своє панування на Україні
Городельський привілей (1413 р.)
Рукописання князя Володимира Васильковича (близько 1287 р.)
Статут князя Ярослава про церковні суди
Устав Святого князя Володимира, крестившаго Русьскую землю, о церковных судех
Руська Правда. Розширена редакція (за Троїцьким списком)
Коротка Руська Правда (за Академічним списком другої половини XV ст.)
З'їзд князів у справі міжкнязівських взаємин і відносин з половцями на Уветичах і на р. Золотчі
З'їзд князів у Любечі в справі міжкнязівських взаємин
Міжусобна війна князів Ізяслава, Святослава і Всеволода Ярославичів проти князя полоцького Всеслава Брячиславича
Про смерть Ярослава Мудрого і його заповіт. Поділ Київської Русі
«Повість минулих літ» про Олега, Володимира і Ярослава
Договір київського князя Ігоря з візантійським імператором
«Повість минулих літ» про розселення слов'ян
Маврикій у «Стратегіконі» про слов'ян і антів
Про антів та їх протистояння з аварами. Витяг з «Історії»
Повідомлення Страбона про грецькі колонії на узбережжі
Гіппократ про життя і звичаї скіфів
Геродот про життя і звичаї скіфів
Геродот про розселення скіфів
Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію» (28 червня 1996 р.)
Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (8 червня 1995 р.)
Постанова Верховної Ради України «Про Державний герб України» (19 лютого 1992 р.)
Постанова Верховної Ради України «Про Державний прапор України» (28 січня 1992 р.)
Указ Президії Верховної Ради України «Про Державний гімн України» (15 січня 1992 р.)
Указ Президента України «Про Збройні сили України»
Угода про створення Співдружності Незалежних Держав (8 грудня 1991 р.)
Акт проголошення незалежності України
Постанова Верховної Ради Української РСР «Про проголошення незалежності України»
Декларація про державний суверенітет України
Закон СРСР «Про розмежування повноважень між Союзом РСР і суб'єктами федерації» (26 квітня 1990 р.)
Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в Українській РСР» (28 жовтня 1989 р.)
Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР» (29 червня 1983 р.)
Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1978 р.)
Указ Президії Верховної Ради СРСР про громадян татарської національності, які проживали в Криму (5 вересня 1967 р.)
Основи цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік (8 грудня 1961 р.)
Кримінальний кодекс Української РСР (1960 р.)
Закон Союзу РСР «Про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу Української РСР»
Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР (19 лютого 1954 р.)
Перелік позасудових органів, що діяли у 1930—40-і і на початку 1950-х років і були наділені правами розглядати справи про державні злочини
Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про виселення у віддалені райони осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності у сільському господарстві і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя» (2 червня 1948 р.)
Постанова ЦК КП(б)У і Ради Міністрів УРСР про заходи по виконанню директиви Й. В. Сталіна щодо посилення хлібозаготівель (15 вересня 1947 р.)
Закон СРСР «Про перетворення Ради Народних Комісарів СРСР в Раду Міністрів СРСР і Рад Народних Комісарів союзних і автономних республік - в Ради Міністрів союзних і автономних республік» (15 березня 1946 р.)
Постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У «Про хід хлібозаготівель по областях Української РСР» (23 січня 1946 р.)
Указ Президії Верховної Ради СРСР про утворення Закарпатської області в складі Української РСР
Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну (29 червня 1945 р.)
Про запрошення Української РСР і Білоруської РСР на конференцію Об'єднаних націй у Сан-Франціско. Резолюція конференції Об'єднаних націй у Сан-Франціско, одноголосно прийнята на засіданні Виконавчого Комітету конференції (30 квітня 1945 р.)
Про включення Української РСР і Білоруської РСР в число первісних членів Міжнародної Організації. Резолюція конференції Об'єднаних націй у Сан-Франціско, одноголосно прийнята другим пленарним засіданням конференції (27 квітня 1945 р.)
Постанова Пленуму Верховного суду СРСР № 12/8/у/с «Про кваліфікацію злочинів членів антирадянської організації «ОУН»
Платформа Української Головної Визвольної Ради (липень 1944 р.)
Постанова Державного комітету оборони СРСР про спеціальні заходи щодо західних областей України
Закон Української РСР «Про утворення союзно-республіканського Народного комісаріату закордонних справ УРСР» (4 березня 1944 р.)
Закон СРСР «Про створення військових формувань союзник республік і про перетворення у зв'язку з цим Народного комісаріату оборони із загальносоюзного у союзно-республіканський народний комісаріат» (1 лютого 1944 р.)
Закон СРСР «Про надання союзним республікам повноважень в галузі зовнішніх зносин і про перетворення у зв'язку з цим Народного комісаріату закордонних справ із загальносоюзного у союзно-республіканський народний комісаріат» (1 лютого 1944 р.)
Постанова Пленуму Верховного суду СРСР № 22/М/16/У/сс «Про кваліфікацію дій радянських громадян, що надавали допомогу ворогу в районах, тимчасово окупованих німецькими загарбниками» (25 листопада 1943 р.)
Постанова ДКО № ГОКО-192сс «Про членів сімей зрадників Батьківщини» (24 червня 1942 р.)
Секретна інструкція Розенберга Еріху Коху, райхскомісару України (18 листопада 1941 р.)
Декрет Гітлера про створення Райхскомісаріату Україна
Про трудову повинність та примусову працю
Декларація українського уряду відновленої у Львові Української Держави (3 липня 1941 р.)
Акт про відновлення Української Держави
Постанова Президії Верховної Ради СРСР, Ради Народних Комісарів СРСР і Центрального Комітету ВКП(б) «Про створення Державного Комітету Оборони»
Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про режим робочого часу робітників і службовців в період війни»
Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про затвердження Положення про військові трибунали в міцевостях, оголошених на воєнному стані, і в районах воєнних дій»
Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про воєнний стан»
Меморандум ОУН Бандери до уряду Райху
Політичні вказівки ОУН Бандери (травень 1941 р.)
Закон про включення північної частини Буковини і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки (2 серпня 1940 р.)
Указ Президії Верховної Ради СРСР про утворення Волинської, Дрогобицької, Львівської, Ровенської, Станіславської і Тернопільської областей в складі Української РСР (4 грудня 1939 р.)
Закон про прийняття Західної України до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (15 листопада 1939 р.)
Закон про включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і з'єднання її з Українською Радянською Соціалістичною Республікою (1 листопада 1939 р.)
З Декларації Українських Народних Зборів Західної України про конфіскацію земель поміщицьких, монастирських та великих державних урядовців (28 жовтня 1939 р.)
З Декларації Українських Народних Зборів про націоналізацію банків та великої промисловості Західної України (28 жовтня 1939 р.)
З Декларації Українських Народних Зборів про прийняття Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і включення її до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (27 жовтня 1939 р.)
Довірчий протокол (28 вересня 1939 р.)
Німецько-Радянський договір про дружбу і кордони між СРСР і Німеччиною (28 вересня 1939 р.)
Таємний додатковий протокол (23 серпня 1939 р.)
Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом (23 серпня 1939 р.)
Лист секретаря ЦК ВКП(б) Й. Сталіна рейхсканцлеру Німеччини А. Гітлеру (21 серпня 1939 р.)
Наказ по військовому відомству Карпатської України про формування штатів управління (15 березня 1939 р.)
Проголошення самостійності Карпатської України
Конституційний закон Чехо-Словацької республіки про автономію Карпатської України (22 листопада 1938 р.)
Маніфест Центральної Української Народної Ради з приводу початку угорської окупації частини Закарпаття та перенесення столиці Підкарпатської Держави до м. Хуст (10 листопада 1938 р.)
Директива Міністра закордонних справ Польщі Ю. Бека закордонним представництвам Польщі про основи політики щодо Західної України (15 лютого 1939 р.)
Заява Українського клубу Польського сейму у Варшаві з приводу анексії Східної Галичини буржуазною Польщею (24 березня 1923 р.)
Звернення делегації УНР до Паризької мирної конференції з приводу її рішення про передачу Буковини до Румунії (17 травня 1918 р.)
Лист Генерального Секретаря Паризької мирної конференції до міністра закордонних справ Чехословаччини Бертгетота (23 травня 1919 р.)
Меморандум Е. Бенеша про правове становище закарпатських українців у складі Чехословаччини (17 травня 1919 р.)
Ухвала Всенародних Зборів угорських українців
Закон Угорського парламенту про автономію «Руської країни» в рамках Угорщини (25 грудня 1918 р.)
Повідомлення про перехід влади в Чернівцях до представників української і румунської громад (після 6 листопада 1918 р.)
Протокол про передачу владних повноважень президентом краю О. Ерцдорфом представникам української та румунської громад Буковини (6 листопада 1918 р.)
Маніфест делегації Української Національної Ради в Чернівцях до населення Буковини (5 листопада 1918 р.)
Із постанови Політбюро ЦК ВКП(б) від 31 липня 1937 року
Із оперативного наказу народного комісара внутрішніх справ Союзу РСР № 00447 «Про операції по репресуванню колишніх куркулів, кримінальних злочинців та інших антирадянських елементів» (30 липня 1937 р.)
Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) (2 липня 1937 р.)
Постанова Раднаркому УСРР і ЦК КП(б)У «Про занесення на «чорну дошку» сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі»
Розпорядження Наркомюсту УСРР прокурорам на місцях про репресивні заходи при проведенні хлібозаготівель (25 листопада 1932 р.)
Постанова Раднаркому УСРР «Про одноразовий податок на одноосібні господарства» (21 листопада 1932 р.)
Постанова Раднаркому УСРР «Про заходи до посилення хлібозаготівель» (20 листопада 1932 р.)
Постанова і інструкція Раднаркому УСРР про застосування репресій до одноосібників за нездачу хліба під час голоднечі (11 листопада 1932 р.)
Інструкція Верховного Суду та ОДПУ СРСР про механізм застосування репресій за постановою ЦВК та Раднаркому Союзу РСР (7 серпня 1932 р.)
Постанова ЦВК і РНК СРСР про застосування розстрілу та 10-річного ув'язнення за розкрадання колгоспного майна (7 серпня 1932 р.)
Наказ ОДПУ СРСР № 44/21 (2 лютого 1930 р.)
Постанова Раднаркому УСРР про ознаки, які визначали селянське господарство як куркульське
Положення про злочини державні (контрреволюційні та особливо небезпечні для Союзу РСР, злочини проти порядку управління), затверджене ЦБК СРСР (25 лютого 1927 р.)
Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови» (1 серпня 1923 р.)
Цивільний кодекс УСРР (1922 р.)
Кодекс законів про працю УСРР (1922 p.)
Земельний кодекс УСРР (1922 р.)
Кримінально-процесуальний кодекс УСРР (1922 р.)
Кримінальний кодекс УСРР (1922 р.)
Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про запровадження української мови в школах і радянських установах (21 вересня 1920 р.)
Постанова Всеукраїнського ревкому про застосування виняткового заходу покарання - розстрілу - до активних контрреволюціонерів в Україні (2 лютого 1920 р.)
Постанова Всеукраїнського революційного комітету про поширення на Україну декретів РРФСР
Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1937 р.)
Постанова ЦБК і РНК СРСР «Про особливу нараду при НКВС СРСР» (5 листопада 1934 р.)
Постанова ЦБК СРСР «Про утворення загальносоюзного народного комісаріату внутрішніх справ»
Інструкція усім партійно-радянським працівникам і усім органам ОДПУ, суду і прокуратури (8 травня 1933 р.)
Записка Наркомзему УСРР Центральному Комітетові КП(б)У про голодування та смертність населення у Київській області і необхідність надання продовольчої допомоги (14 березня 1933 р.)
Директивний лист ЦК КП(б)У та Раднаркому УСРР всім обкомам партії та облвиконкомам про неприпустимість масових виїздів колгоспників та одноосібників за межі України (23 січня 1933 р.)
Постанова ЦБК і РНК СРСР «Про утворення Головного управління робітничо-селянської міліції при ОДПУ Союзу РСР» (27 грудня 1932 р.)
Постанова ЦБК і РНК СРСР «Про установлення єдиної паспортної системи по Союзу РСР і обов'язкову прописку паспортів» (27 грудня 1932 р.)
Конституція Української Соціялістичної Радянської республіки
Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про перетворення центральних установ (20 вересня 1923 р.)
Нотифікація Уряду Української РСР про зовнішні зносини республіки, вручена Народним Комісаріатом Закордонних Справ УСРР іноземним представникам у Москві
Договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (30 грудня 1922 р.)
Декларація про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (30 грудня 1922 р.)
Постанова ВУЦВК про затвердження «Положення про прокурорський нагляд» (28 червня 1922 р.)
Постанова ВУЦВК про скасування Всеукраїнської надзвичайної комісії та про утворення Держполітуправління (22 березня 1922 р.)
Постанова V Всеукраїнського з'їзду Рад «Про радянське будівництво» (1 березня 1921 р.)
Союзний робітничо-селянський договір між Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Українською Соціалістичною Радянською Республікою
Постанова Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про завершення роботи та припинення діяльності Всеукраїнського революційного комітету і створення Ради Народних Комісарів УСРР (19 лютого 1920 р.)
Тимчасове положення Всеукраїнського революційного комітету про організацію Радянської влади на Україні
Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР про створення Всеукраїнського революційного комітету (Всеукрревкому)
Декрет Всеросійського ЦБК про військовий союз радянських республік Росії, України, Латвії, Литви, Білорусії для боротьби проти імперіалістів (1 червня 1919 р.)
Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки, ухвалена Президією III Всеукраїнського З'їзду Рад (14 березня 1919 р.)
Із протоколу засідання Тимчасового Робітничо-Селянського уряду України (27 грудня 1918 р.)
Перший Циркуляр Центрального Виконавчого Комітету Рад України (17 грудня 1917 р.)
Резолюція першого з'їзду Рад України про організацію влади на Україні (12 грудня 1917 р.)
Резолюція першого з'їзду Рад України про самовизначення України (12 грудня 1917 р.)
Резолюція першого з'їзду Рад України про зрив роботи з'їзду Рад у Києві (11 грудня 1917 р.)
Закон про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці (12 листопада 1920 р.)
Військовий договір Директорії з урядом Польщі (24 квітня 1920 р.)
Політична Конвенція між Польщею і Україною (21 квітня 1920 р.)
Універсал Трудового Конгресу України (28 січня 1919 р.)
Акт Директорії про з'єднання всіх українських земель (22 січня 1920 р.)
Ухвала Української Національної Ради про злуку Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою (3 січня 1919 р.)
Універсал Директорії Української Народної Республіки (22 січня 1919 р.)
Закон про виділ Української Ради (4 січня 1919 р.)
Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові між Українською Народньою Республікою й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю
Відозва Української Національної Ради від 1 листопада 1918 року
Прокламація Української Національної Ради
Статут Української Національної Ради, прийнятий у Львові
Декларація Української Директорії (1918 р.)
Закон Української Держави про заснування Української Академії наук (1918 р.)
Наказ міністра народної освіти про утворення національної нижчої початкової школи (1918 р.)
Закон про обов'язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України в середніх школах (1918 р.)
Ухвалений Радою Міністрів тимчасовий закон про верховне управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами Держави ясновельможного Пана Гетьмана всієї України
Закони про тимчасовий державний устрій України
Грамота до всього українського народу (29 квітня 1918 р.)
Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР) (29 квітня 1918 р.)
Закон про поділ України на землі (6 березня 1918 р.)
Закон про державну мову (березень 1918 р.)
Закон про Державний Герб України (12 лютого 1918 р.)
Мирний договір між Українською Народною Республікою з одної, а Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною з другої сторони (9 лютого 1918 р.)
Ухвала про організацію Реєстрового Вільного Козацтва (28 січня 1918 р.)
Закон про національно-персональну автономію (9 січня 1918 р.)
IV Універсал Центральної Ради (9 січня 1918 р.)
Закон «Про випуск державних кредитових білетів УНР» (6 січня 1918 р.)
Закон «Про Головну скарбницю і Держбанк УНР»
Закон «Про порядок видання законів» (8 грудня 1917 р.)
Нота Генерального Секретаріату урядам республік, утворених на території Росії (5 грудня 1917 р.)
Відповідь Генерального Секретаріату на маніфест з ультимативними вимогами Раднаркому радянської Росії
Маніфест Раднаркому радянської Росії до українського народу з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради (5 грудня 1917 р.)
Закон про утворення Генерального Суду
Закон про правонаступництво (25 листопада 1917 р.)
Тлумачення Генерального Секретаріату III Універсалу Української Центральної Ради (12 листопада 1917 р.)
III Універсал Центральної Ради (7 листопада 1917 р.)
Відозва крайового комітету охорони революції в Україні