Підручники онлайн
Головна arrow Культурологія arrow Культурологія (Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Культурологія (Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю.)

   Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.
   Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.

   © Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю., 2007
   © «Центр учбової літератури», 2007


Назва
Зміст (Культурологія (Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю.))
ПЕРЕДМОВА (Культурологія (Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю.))
Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Предмет і завдання дисципліни
1.2. Культура як предмет культурології
1.3. Основні концепції культурології
Розділ 2. КУЛЬТУРА НА РАННІХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ
2.1. Культура первісного суспільства як історичний тип
2.2. Світосприйняття первісної людини
Розділ 3. КУЛЬТУРА НАРОДІВ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
3.1. Культура Стародавнього Сходу
3.2. Культура Месопотамії, її основні досягнення
3.3. Культура Стародавнього Єгипту
3.4. Стародавня культура Індії
3.5. Культура Давнього Ізраїлю
3.6. Культура Стародавнього Китаю
Розділ 4. АНТИЧНА КУЛЬТУРА
4.1. Культура античного світу, її характерні риси й особливості
4.2. Давньогрецька культура
4.3. Елліністична культура
4.4. Давньоримська культура (VIII ст. до н.e. — V ст. н.e.)
Розділ 5. КУЛЬТУРА В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
5.1. Загальна характеристика культури Середньовіччя
5.2. Культура Візантії
5.2.1. Освіта та наукові знання
5.2.2. Література
5.2.3. Архітектура
5.2.4. Образотворче мистецтво
5.2.5. Музика
5.3. Середньовічна культура Західної Європи (V—XV ст.)
5.3.1. Каролінзьке відродження (VIII—IX ст.)
5.3.2. Світогляд. Теологія та філософія
5.3.3. Освіта. Школи та університети
5.3.4. Наукові знання
5.3.5. Лицарська культура
5.3.6. Міська культура
5.3.7. Образотворче мистецтво
5.3.8. Музика
5.4. Культура Київської Русі
5.4.1. Писемність і освіта
5.4.2. Наукові знання
5.4.3. Література
5.4.4. Музика і театр
5.4.5. Архітектура
5.4.6. Образотворче мистецтво
Розділ 6. КУЛЬТУРА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ И РЕФОРМАЦІЇ
6.1. Визначення і хронологічні межі епохи Відродження й Реформації
6.1.1. Світоглядні основи доби Відродження. Ренесансний гуманізм, його еволюція й характерні ознаки
6.2. Соціально-економічні й духовні перетворення в Європі XIV—XVI ст.
6.2.1. Християнський антропоцентризм
6.3. Італійське Відродження
6.3.1. Періодизація італійського Відродження
6.3.2. Місто Флоренція — «Афіни італійського Відродження»
6.3.3. Гуманізм італійського Відродження
6.3.4. Флорентійський неоплатонізм
6.3.5. Антична й середньовічна спадщина в культурі італійського Відродження
6.3.6. Філософія італійського Відродження
6.4. Архітектура італійського Відродження
6.4.1. Образотворче мистецтво італійського Відродження
6.5. Північне Відродження
6.5.1. Визначення терміну «Північне Відродження»
6.5.2. Гуманізм Північного Відродження
6.5.3. Відродження у Нідерландах
6.5.4. Відродження у Німеччині
6.5.5. Відродження у Франції
6.5.6. Відродження в Англії
6.6. Українське культурне піднесення (кінець XV — перша половина XVII ст.)
6.6.1. Освіта і культура
6.6.2. Братства та їх роль у національному й культурному піднесенні України
6.6.3. Архітектура та образотворче мистецтво
6.6.4. Література і книгодрукування
6.7. Реформація та контрреформація. Передумови становлення та розвитку протестантської культури
6.7.1. Передумови й початок реформаційного руху. Мартін Лютер
6.7.2. Основні соціальні, політичні й релігійні ідеї реформаційного руху
6.7.3. Контрреформація. Виникнення ордену єзуїтів
Розділ 7. КУЛЬТУРА ЕПОХИ АБСОЛЮТИЗМУ ТА ПРОСВІТНИЦТВА
7.1. Соціально-економічні зміни у Західній Європі XVII—XVIII ст.
7.2. Стиль бароко в європейському мистецтві
7.3. Витоки та основні засади Просвітництва
7.4. Стильові і жанрові особливості мистецтва XVIII ст.
7.5. Українська культура в XVII—XVIII ст.
Розділ 8. КУЛЬТУРА В ЕПОХУ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕВОРОТУ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ
8.1. Загальна характеристика розвитку країн Європи та Північної Америки у другий період нової історії
8.1.1. Матеріальна цивілізація у країнах Європи та Північної Америки XIX ст.
8.1.2. Розвиток науки й техніки
8.1.3. Соціальні й політичні системи другого періоду Нового часу
8.1.4. Картина світу у другий період Нової історії
8.1.5. Світоглядні засади європейської культури XIX ст.
8.1.6. Універсалізм культурного процесу
8.2. Неокласицизм — рушійна стильова форма художнього розвитку європейського мистецтва кінця XVIII — початку XIX ст.
8.2.1. Англія
8.2.2. Скандинавські країни
8.2.3. Росія
8.2.4. Україна
8.3. Романтизм як одна з основних естетичних і світоглядних моделей XIX ст.
8.3.1. Основні принципи романтизму як ідейно-художнього напрямку
8.3.2. Романтизм як художня течія в літературі та мистецтві
8.3.3. Романтизм як художня течія в літературі та мистецтві України
8.4. Реалізм — історично-конкретна форма художньої свідомості
8.4.1. Основні принципи реалістичного методу
8.4.2. Втілення реалістичного методу в літературі й образотворчому мистецтві
8.5. Імпресіонізм та його сутність
8.5.1. Імпресіонізм — визначне явище у живописі та скульптурі
8.5.2. Імпресіонізм у музиці
8.5.3. Імпресіонізм і символізм у літературі
8.5.4. Постімпресіонізм
Розділ 9. КУЛЬТУРА XX —ПОЧАТКУ XXI СТ.
9.1. Основні тенденції розвитку культури в XX ст.
9.2. Особливості культурного розвитку України в XX ст.
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ (Культурологія (Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю.))