Підручники онлайн
Головна arrow Трудове право arrow Трудове право України (В.І.Прокопенко)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Трудове право України (В.І.Прокопенко)

   © В.І.Прокопенко, 2002


Назва
Зміст (Трудове право України (В.І.Прокопенко))
Тема № 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА
1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці
2. Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового права в системі права України
3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України
4. Метод правового регулювання трудових відносин
5. Функції трудового права України
6. Система трудового права України
Тема № 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація
2. Конституція України як основне джерело трудового права
3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини
4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини
5. Локальні правові норми
6. Значення керівних роз'яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чанного законодавства про працю
7. Диференціація трудового законодавства України
8. Міжнародні правові акти про працю
Тема № 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1. Поняття основних принципів трудового права України
2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин
3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю
ТЕМА № 4. СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1. Поняття суб'єкта трудового права України
2. Громадяни як суб'єкти трудового права України
3. Власник або уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права України
4. Підприємство як суб'єкт трудового права України
5. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права України
6. Профспілковий орган підприємства як суб'єкт трудового права України
7. Державні органи, які виступають суб'єктами трудового права України
Тема № 5. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
1. Поняття колективного договору
2. Поняття колективних угод та їх види
3. Колективні переговори по укладенню колективного договору
4. Порядок укладення колективного договору і його зміст
5. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань
Тема № 6. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
1. Поняття трудових правовідносин
2. Умови виникнення трудових правовідносин
3. Підстави виникнення трудових правовідносин
4. Зміст трудових правовідносин
Тема № 7. ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН
1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України
2. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні
3. Поняття працевлаштування та його правові форми
4. Поняття безробітного і його правове становище
Тема № 8. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
1. Поняття трудового договору
2. Зміст трудового договору
Тема № 9. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ
1. Загальний порядок прийняття на роботу
ТЕМА № 10. ОКРЕМІ ВИДИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ
1. Види трудового договору
2. Переведення на іншу роботу
ТЕМА № 11. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
1. Підстави припинення трудового договору
2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
3. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
4. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
5. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу
ТЕМА № 12. ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ
1. Порядок звільнення з роботи
2. Відсторонення працівника від роботи
3. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи
ТЕМА № 13. РОБОЧИЙ ЧАС
1. Поняття робочого часу за трудовим правом. Види тривалості робочого часу
2. Режим роботи і облік робочого часу
3. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення
ТЕМА № 14. ЧАС ВІДПОЧИНКУ
1. Поняття відпочинку та його види
2. Трудові відпустки
3. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням
4. Соціальні відпустки
5. Відпустки без збереження заробітної плати
6. Порядок надання відпусток
ТЕМА № 15. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
1. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання
2. Нормування праці
3. Тарифна система та її складові елементи
4. Системи оплати праці
5. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами
6. Порядок виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку
ТЕМА № 16. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ
1. Поняття гарантій і компенсацій
ТЕМА № 17. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА
1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці
2. Методи забезпечення трудової дисципліни
3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку
4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків
5. Юридична відповідальність за порушення трудових обов'язків» Поняття дисциплінарного проступку
6. Заходи стягнення за порушення трудових обов'язків і порядок їх застосування
7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни
ТЕМА № 18. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ
1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом
2. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
3. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність робітників і службовців
4. Повна матеріальна відповідальність
5. Підвищена матеріальна відповідальність
6. Порядок визначення розміру шкоди
7. Порядок відшкодування шкоди
8. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам
ТЕМА № 19. ОХОРОНА ПРАЦІ
1. Поняття охорони праці за трудовим правом
2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії
3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії
4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
5. Охорона праці жінок
6. Охорона праці неповнолітніх
7. Праця осіб зі зниженою працездатністю
8. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці
ТЕМА № 20. ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ
1. Поняття трудових спорів та їх класифікація
2. Розвиток порядку розгляду трудових спорів в Україні
3. Комісія по трудових спорах як обов'язковий первинний орган по розгляду трудових спорів
4. Судовий порядок розгляду трудових спорів
5. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі
Тема № 21. КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ
1. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів)
2. Засіб вирішення колективного трудового спору (Страйк)