Підручники онлайн
Головна arrow Екологічне право arrow Екологічне право (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Екологічне право (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.)

   Навчальний посібник підготовлено з урахуванням програми з екологічного права. До складу посібника ввійшло п'ять розділів, у яких відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, системи, джерела екологічного права, а також права власності на природні ресурси, права природокористування, правового забезпечення екологічної безпеки, управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та відповідальність за порушення екологічного законодавства.
   Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науково-педагогічних працівників.

   © Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В., 2006
   © Центр навчальної літератури, 2006


Назва
Зміст (Екологічне право (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.))
Передмова (Екологічне право (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.))
Розділ І. Предмет, метод, система екологічного права. Джерела екологічного права
§ 1. Поняття екологічного права, його характеристика. Методи та принципи екологічного права. Екологічні правовідносини. Об'єкти екологічного права. Суб'єкти екологічного права
§ 2. Система екологічного права. Розвиток вітчизняного екологічного законодавства. Джерела екологічного права. Проблеми назви галузі права
Розділ II. Право власності на природні ресурси та право природокористування
§ 1. Поняття та зміст права власності на природні ресурси
§ 2. Суб'єкти права власності на природні ресурси
§ 3. Форми власності на природні ресурси
§ 4. Підстави виникнення та припинення права власності на природні ресурси
§ 5. Право природокористування: поняття й види. Загальне та спеціальне природокористування
§ 6. Екологічні вимоги щодо використання природних ресурсів
Розділ III. Правове забезпечення екологічної безпеки
§ 1. Поняття екологічної безпеки
§ 2. Правові вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів
§ 3. Правові вимоги щодо безпеки продуктів
§ 4. Правове регулювання поводження з небезпечними речовинами
§ 5. Правове регулювання поводження з відходами
§ 6. Правове забезпечення радіаційної безпеки
§ 7. Правовий захист населення від шуму
§ 8. Правове регулювання відносин, що виникають у зв'язку з надзвичайними екологічними ситуаціями
§ 9. Правове регулювання безпечного використання генетично змінених організмів
Розділ IV. Управління в галузі охорони навколишнього середовища
§ 1. Поняття та принципи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
§ 2. Органи державного управління загальної компетенції
§ 3. Органи державного управління спеціальної компетенції
§ 4. Інші органи державного управління в галузі - охорони навколишнього природного середовища
§ 5. Громадське управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
§ 6. Функції управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
Розділ V. Відповідальність за порушення екологічного законодавства
§ 1. Загальна характеристика відповідальності за порушення екологічного законодавства
§ 2. Екологічне правопорушення як підстава юридичної відповідальності
§ 3. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
§ 4. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини
§ 5. Цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища