Підручники онлайн
Головна arrow Історія економіки arrow Історія економічних вчень (В.В.Кириленко) arrow 3.3. Модель Хікса-Хансена та її подальший розвиток
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


3.3. Модель Хікса-Хансена та її подальший розвиток

3.3. Модель Хікса-Хансена та її подальший розвиток

   Наступним кроком неокласичного синтезу стала модель IS-LM Хікса-Хансена. Вона не лише перевела інвестиційну функцію із зовнішніх у внутрішні параметри, але й об’єднала дослідження реального (виробничого) сектора з аналізом грошового ринку.

Модель IS-LM

   Модель Хікса – Хансена представляє собою графік, системою координат  якого є рівень національного доходу (Y) і значення процентної ставки  (r).  Ситуацію на ринку товарів і послуг відображає крива IS. Умовою рівноваги  товарного ринку є рівність інвестицій і заощаджень – I = S. Функція інвестицій залежить від співвідношення граничної ефективності капіталовкладень і ставки позичкового процента. В силу цього, обсягінвестицій може визначатися як функція позичкового процента I = I(r). Заощадження ж у відповідності до „головного психологічного закону” визначаються рівнем національного доходу, тобто S = S(Y). Таким чином, отримують функцію IS: I(r) = S(Y).
   Рівновагу на грошовому ринку відображає крива LM. Попит на гроші визначається або трансакційними мотивами (потреба в грошах для здіснення угод з купівлі-продажу) і є функцією доходу – L1 = L1(Y), або спекулятивними мотивами (перевага цінних паперів з метою отримання процента) і тому спекулятивний попит є спадною функцією норми банківського процента – L 2= L2(r). Сукупний попит на гроші буде: L = L1+L2, або L = L1(Y) + L2(r), або L = L(Y,r). Пропозиція грошей M вважається величиною заданою і прирівнявши її до попиту на гроші отримуємо умову рівноваги на грошового ринку або функцію LM: L(Y,r) = M.
   Точка перетину кривих IS і LM ( Е ) означає таке співвідношення між рівнем національного доходу і позичкового процента, за яких заощадження дорівнюють інвестиціям а попит на гроші – їх пропозиції, тобто обидва сектори товарний і грошовий перебувають в рівновазі.
   Модель IS-LM дає можливість прослідкувати вплив на економічні процеси окремих складових державної економічної політики, зокрема крива IS відображає вплив фінансово-бюджетної, а крива LM – грошово-кредитної політики держави.
   Якщо розглядати усі ринки (товарний ринок , грошовий ринок, ринок праці) як такі що взаємопов’язані, то загальна графічна модель IS-LM матиме наступний вигляд (рис.2.2).

Розширений варіант моделі IS-LM

   Взаємодія товарного і грошового ринків (квадрант 1) визначають рівноважний рівень національного доходу (Y*). Він в свою чергу через виробничу функцію впливає на попит на робочу силу (N*) (квадрант 2) і в кінцевому випадку – на рівновагу на ринку праці (квадрант 3).
   Таким чином модель Хікса-Хансена становила собою різновид концепції загальної ринкової рівноваги, що активно розроблялася неокласичною теорією ще з часів Л. Вальраса і дала змогу включити в неї кейнсіанське економічне вчення на засадах окремого випадку. Якщо відкинути кейнсіанські припущення про негнучкість заробітної плати то модель IS-LM в повній відповідності до неокласичного тезису про саморегульваність ринкової економіки демонструє можливість автоматичного досягнення повної зайнятості. Автоматична тенденція до повної зайнятості в моделі Хікса-Хансена породжується впливом ринку праці на грошовий ринок, який в свою чергу, взаємодіючи з ринком товарів, викликає зворотню реакцію на ринку праці. Таке трактування цілком влаштовувало неокласиків. Проте ортодоксальні кейнсіанці відкидали ідею про саморегулювання економіки. На противагу моделі Хікса-Хансена вони висували три аргументи, які робили неможливим автоматичне досягнення повної зайнятості:
   1) негнучкість заробітної плати.
   2) „пастка ліквідності”.
   3) нееластичність інвестиційного попиту від процента.
   Навіть якщо номінальна заробітна плата негнучка і економіка не попадає в пастку ліквідності, тенденція до повної зайнятості може бути заблокована несумісністю функцій заощадження і інвестицій.
   В подальшому американський економіст Роберт А. Манделл (лауреат Нобелівської премії за 1999 р.) і англійський економіст Д. Флемінг внесликорективи в замкнуту модель  IS-LM і розробили відкриту модель IS-LM-BP (іноді цю модель називають MF-модель за початковими літерами прізвищ авторів). Де BP – графік платіжного балансу. Дана модель враховувала суттєві зміни, що сталися в економіці розвинутих країн в повоєнний період, зокрема, посилення значення зовнішньоекономічних відносин і міжнародної торгівлі, зменшення безробіття і наростання інфляційних процесів. Основними  об’єктами моделі IS-LM-BP є вже не тільки норма процента і внутрішня пропозиція грошей але й обмінний курс національної валюти, що чутко реагує на будь-які зміни зовнішньоекономічної кон’юнктури. Також ця модель описує залежність бюджетної і грошово-кредитної політики від режиму валютних курсів.

 
< Попередня   Наступна >