Підручники онлайн
Головна arrow Кримінологія arrow Кримінологія (Ю.Ф.Іванов., О.М.Джужа) arrow 8.9. Форми статистичного спостереження
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


8.9. Форми статистичного спостереження

8.9. Форми статистичного спостереження

   Із погляду організації статистичного спостереження розрізняють дві основні організаційні форми спостереження:
   - звітність;
   - спеціально організоване статистичне спостереження.
   В Україні основним видом статистичного спостереження є неперервне суцільне спостереження. Воно і створює базу для звітності, що дає змогу отримати дані, які характеризують діяльність правоохоронних органів з різних боків, оперативно координувати їхню діяльність, слідкувати за розвитком соціальних явищ і процесів у суспільстві, а також застосовувати їх (ці дані) для проведення наукових досліджень. Зміст звіту, його форма й термін подання встановлює Державний комітет статистики України.
   Звітність - це форма спостереження, при якій будь-яка нижчестояща ланка за єдиними затвердженими формами й у твердо встановлені строки повинна обов'язково подати до вищестоящого органу відповідні документально обґрунтовані відомості про свою діяльність.
   Звітність поділяється на загальнодержавну та відомчу. Загально - державною є така, що передається органам державної статистики, а потім - узагальнено - урядові. Відомчою є звітність, яку отримують міністерства й відомства для своїх оперативних потреб. Усі форми звітності затверджуються органами державної статистики. Надання звітності за незатвердженими формами вважається порушенням звітної дисципліни, за що винні особи притягаються до встановленої законом відповідальності.
   Звітність характеризується такими властивостями, як:
   - обов'язковість;
   - систематичність;
   - достовірність.
   Звітність як форма спостереження має свої переваги. її складають на основі безпосереднього збору інформації. За періодичністю подання звітність буває:
   - поточна (щоденна, декадна, місячна, квартальна) - що охоплює показники поточної діяльності суб'єктів;
   - річна - підбиває основні підсумки діяльності правоохоронних органів за рік.
   За порядком проходження звітність поділяють на:
   - централізовану;
   - децентралізовану.
   Централізована звітність проходить через систему державної статистики, де обробляється та передається відповідним органам управління. Тобто міністерства та відомства цю звітність підвідомчих установ не розробляють, а одержують готову від органів державної статистики.
   Децентралізована звітність опрацьовується у відповідних міністерствах або відомствах, а зведену інформацію подають статистичним органам.
   Та не всі суспільні явища й процеси можна охопити статистичною звітністю.
   До спеціально організованих статистичних спостережень належать:
   - переписи;
   - опитування;
   - спеціальні обстеження.
   Переписи проводяться періодично чи одноразово та дають повну характеристику масового явища станом на якусь дату або певний момент часу. Класичним прикладом є перепис населення, що в багатьох країнах світу проводиться з інтервалом у 10 років і надає інформацію про віковий та національний склад населення, сімейний стан, джерела засобів існування, житлові умови тощо.
   Спеціальні обстеження - переважно несуцільне обстеження масових явищ згідно з повною тематикою, що виходить за межі звітності. Вони можуть бути періодичними чи одноразовими.
   Опитування - це, зазвичай, несуцільне спостереження з метою вивчення думок, мотивів, оцінок, які реєструються зі слів респондентів. Винятком є суцільне опитування всього населення - референдум (масове волевиявлення щодо принципових соціально-економічних і політичних питань). Опитування можуть здійснюватись у різних формах: усній (інтерв'ю), письмовій (анкетування), заочній (поштове, телефонне, інтернет-опитування).

 
< Попередня   Наступна >