Підручники онлайн
Головна arrow Кримінологія arrow Кримінологія (Ю.Ф.Іванов., О.М.Джужа) arrow 8.8. Види статистичних спостережень
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


8.8. Види статистичних спостережень

8.8. Види статистичних спостережень

   Класифікація статистичних спостережень здійснюється за декількома критеріями.
   За часом реєстрації даних статистичне спостереження поділяють на:
   - поточне;
   - періодичне;
   - одноразове.
   Поточне спостереження полягає в систематичній реєстрації фактів по мірі їх виникнення чи збирання щодо безперервного процесу.
   Періодичне спостереження проводиться регулярно, здебільшого через певні (зазвичай, однакові) проміжки часу. Приміром, перепис населення.
   Одноразове спостереження проводять епізодично, по мірі виникнення потреби в дослідженні явища чи процесу з метою вирішення певних завдань щодо правозастосовної діяльності.
   За повнотою охоплення одиниць сукупності виділяють спостереження:
   - суцільні;
   - несуцільні.
   При суцільному спостереженні обстеженню та реєстрації піддягають усі без винятку елементи сукупності, а при несуцільному спостереженні обліку підлягають не всі елементи, а тільки певна їх частина.
   Облік усіх правових явищ має бути суцільним. Суцільне спостереження найбільш чітко характеризує стан злочинності.
   Несуцільне спостереження застосовується з метою економії часу, зусиль і коштів, а також через неможливість проведення суцільного спостереження. Несуцільні спостереження поділяють на такі види:
   - спостереження основного масиву;
   - монографічне;
   - вибіркове.
   Спостереження основного масиву охоплює переважну частину елементів сукупності, обсяг значень істотної ознаки в яких визначає розмір явища, тобто при обстеженні свідки дають певну кількість одиниць, які не можуть істотно вплинути на характеристику сукупності загалом. Цей різновид статистичного спостереження значно економить працю та кошти.
   Монографічне спостереження передбачає детальне обстеження лише деяких типових елементів сукупності. До нього вдаються з метою поглибленого вивчення тих аспектів суспільного життя, котрі не були висвітлені масовим обстеженням.
   Вибірковим спостереженням називається обстеження, при якому реєстрації підлягають не всі елементи сукупності, а тільки певна, випадково відібрана їх частина. Проведення вибіркового спостереження ґрунтується на знаннях математичної статистики та теорії ймовірностей.
   Вибіркове спостереження є найбільш поширеним видом несуцільного спостереження, що їх застосовують при вивченні різноманітних закономірностей суспільного життя. Це дає змогу, наприклад, вивчати громадську думку.
   За способом одержання статистичних даних виділяють такі види спостереження:
   - безпосередні;
   - документальні;
   - опитування.
   Безпосередній спосіб полягає в реєстрації ознак відповідних одиниць сукупності через безпосереднє обстеження - огляду, вимірювання. Прикладом такого спостереження може бути визначення дослідником матеріальних збитків від злочинів.
   Опитування респондентів - це спостереження, при якому відповіді на поставлені запитання записують зі слів респондента.
   Опитування буває:
   - експедиційне (усне) - при якому спеціально підготовлені реєстратори заповнюють формуляри спостереження й одночасно перевіряють правдивість відповідей на запитання.
   - анкетне (письмове) - при якому опитувальні анкети респондентам вручають особисто чи висилають поштою.
   Документальний облік ґрунтується на даних різноманітних документів первинного обліку. Найбільш широкого вжитку він набув при складанні статистичної звітності. У такий спосіб визначаються всі показники злочинності. Документальний спосіб полягає в тому, що записи статистичних матеріалів роблять на основі журналів, карток, формулярів та інших документів (приміром, картка на кримінальну справу, особу, що вчинила злочин). Цей спосіб використовується при складанні звітності та гарантує, зазвичай, найбільш точні результати. При спеціальних дослідженнях (див. пункт 8.9.) використовується такий документальний спосіб, як вивчення кримінальних, адміністративних і цивільних справ.

 
< Попередня   Наступна >