Підручники онлайн
Головна arrow Кримінологія arrow Кримінологія (Ю.Ф.Іванов., О.М.Джужа) arrow 7.6. Види кримінологічної інформації
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


7.6. Види кримінологічної інформації

7.6. Види кримінологічної інформації

   У науковій юридичній літературі кримінологічну інформацію, зазвичай, класифікують за правовим значенням і характером змісту.
   За правовим значенням інформація поділяється на офіційну та неофіційну.
   • Офіційною є інформація, що надається державними органами, громадськими організаціями й оформлена за встановленими правилами. Вона, у свою чергу, поділяється на:
   - нормативно-правову (закони, кодекси, постанови, накази, розпорядження);
   - звітну (офіційна державна та відомча звітність);
   - процесуальну (кримінальні справи, матеріали про відмову в порушенні кримінальних справ);
   - оперативно-службову (справи оперативних перевірок, документація з оперативно-розшукової роботи органів внутрішніх справ);
   - довідкову (картотеки, книги обліку подій, аналітичні довідки);
   - методичну (огляди, методичні пропозиції);
   - організаційно-службову (перспективні та поточні плани, типові плани проведення операцій, схеми розстановки сил і засобів тощо).
   • Неофіційна інформація - це свідчення, що надходять від певних осіб і містять особисті погляди на кримінологічно значущі питання.
   Необхідно зазначити, що всі названі види інформації перебувають у тісному зв'язку та доповнюють один одного, це необхідно брати до уваги при дослідженнях.
   За змістом розрізняють кримінологічну інформацію статистичну, оперативну та допоміжну.
   • Статистична інформація - це матеріали офіційної державної статистики про стан злочинності, охорону громадського порядку та результати роботи правоохоронних органів. У встановлені терміни й за єдиною програмою вона направляється до вищих органів і Державного комітету статистики України.
   • До оперативної інформації належать відомості про поточний стан оперативної ситуації та вживані заходи для її оздоровлення (щодобові оперативні зведення про скоєні злочини й інші правопорушення, які в органах внутрішніх справ готують чергові частини; цільові повідомлення до вищестоящих органів внутрішніх справ про скоєння найбільш тяжких кримінальних злочинів; відомості про стан правопорядку, що надходять до державних установ).
   • Під допоміжною кримінологічною інформацією розуміємо відомості про соціально-економічну характеристику об'єкта кримінологічного вивчення (регіон, галузь народного господарства), які впливають на злочинність.
   Згідно із запропонованою класифікацією, джерелами кримінологічної інформації можуть бути:
   - офіційна статистична звітність органів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів про стан боротьби зі злочинністю;
   - кримінальні справи, матеріали про відмову в порушенні кримінальної справи, адміністративне провадження;
   - криміналістичні й інші обліки органів внутрішніх справ;
   - різні службові документи, наявні в правоохоронних органах з питань боротьби зі злочинністю та забезпечення громадського порядку (аналітичні довідки, акти інспекторських перевірок);
   - матеріали спеціально проведених кримінологічних і соціологічних досліджень з проблем боротьби з правопорушеннями;
   - плани соціально-економічного розвитку різних регіонів і галузей народного господарства, комплексні плани профілактики правопорушень у містах, районах, областях, інші організаційно-правові документи;
   - матеріали, що містять відомості про сили та засоби органів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів і громадських організацій, котрі ведуть боротьбу зі злочинністю (ДНД, загони допомоги міліції, товариські суди тощо);
   - інформація з питань охорони правопорядку, що опублікована в пресі, передана по радіо чи телебаченню;
   - законодавчі й інші нормативно-правові акти;
   - наукова література з правових, соціологічних, психологічних і педагогічних проблем.
   Наведений перелік інформації, безумовно, не є вичерпним. Залежно від мети, характеру та обсягу дослідження необхідні відомості можуть бути отримані й з інших джерел.

 
< Попередня   Наступна >