Підручники онлайн
Головна arrow Міжнародне право arrow Міжнародне право (Буроменський М.В.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Міжнародне право (Буроменський М.В.)

   Пропонований посібник з міжнародного права розроблений для студентів, які навчаються за спеціальністю “Правознавство”. Посібник містить викладення основних тем з курсу навчальної дисципліни “Міжнародне право”.
   Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами міжнародного публічного права.

   Авторський колектив: Буроменський М. В., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України (керівник авторського колективу) – розділи 2, 4 (§§ 1–9), 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14; Кудас І. Б., кандидат юридичних наук, доцент – розділ 17; Маєвська А. А., кандидат юридичних наук – розділи 1 (у співавторстві з Семеновим В. С.), 19; Семенов В. С. , кандидат юридичних наук, професор – розділ 1 (у співавторстві з Маєвською А. А.); Стешенко В. М., кандидат юридичних наук, доцент (відповідальний секретар) – розділ 20 (§§ 1, 7, 8); Тарасов О. В., кандидат юридичних наук, доцент – розділи 3, 9; Трагнюк О. Я., кандидат юридичних наук – розділ 20 (§§ 2–6); Хорольський Р. Б., кандидат юридичних наук, доцент – розділи 16, 18; Щокін Ю. В., кандидат юридичних наук, доцент – розділи 4 (§§ 10, 11), 6, 12 (§§ 1–6), 15 (§§ 1–4); Шумілов А. С., кандидат юридичних наук – розділи 12 (§ 7), 15 (§ 5).

   © Колектив авторів, 2006


Назва
Зміст (Міжнародне право (Буроменський М.В.))
Розділ 1. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
§ 1. Виникнення і сутність міжнародного права
§ 2. Визначення міжнародного права
§ 3. Функції міжнародного права
§ 4. Характеристика міжнародного права
§ 5. Сучасний стан міжнародного права
§ 6. Система міжнародного права
§ 7. Державні інтереси, політика та міжнародне право
§ 8. Право та справедливість
§ 9. Міжнародне право та процес глобалізації
Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
§ 1. Періодизація історії міжнародного права
§ 2. Розвиток міжнародного права від найдавніших часів до Вестфальського конгресу
§ 3. Міжнародне право між Вестфальським конгресом 1648 р. й епохою Великої французької революції (межа XVIII—XIX століть)
§ 4. Розвиток міжнародного права від епохи Великої французької революції до створення Версальської системи
§ 5. Міжнародне право від створення Версальської системи до наших днів
Розділ 3. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
§ 1. Поняття та класифікація суб’єктів міжнародного права
§ 2. Держава як основний суб’єкт міжнародного права
§ 3. Визнання держав і урядів
§ 4. Міжнародне правонаступництво держав
§ 5. Державоподібні утворення: Ватикан, вільні міста та ін.
§ 6. Міжнародна правосуб’єктність народів (націй)
§ 7. Міжнародні організації
§ 8. Людина в міжнародному праві
Розділ 4. ДЖЕРЕЛА ТА НОРМИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
§ 1. Поняття та види джерел міжнародного права
§ 2. Міжнародні договори
§ 3. Міжнародно-правовий звичай
§ 4. Загальні принципи права, що визнаються цивілізованими націями
§ 5. Судові рішення
§ 6. Доктрина
§ 7. “М’яке” міжнародне право
§ 8. Односторонні акти держав
§ 9. Питання про юридичну силу резолюцій міжнародних міжурядових організацій
§ 10. Норми міжнародного права та їхня класифікація
§ 11. Ієрархія норм міжнародного права
Розділ 5. ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ПРАВА
§ 1. Питання про співвідношення міжнародного права та внутрішнього права
§ 2. Теорії взаємодії міжнародного та внутрішнього права
§ 3. Вплив міжнародного права на внутрішнє право
§ 4. Вплив внутрішнього права на міжнародне
§ 5. Питання про виключну внутрішню компетенцію держави
§ 6. Українське законодавство про співвідношення міжнародного й українського права
Розділ 6. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
§ 1. Поняття та джерела права міжнародних договорів
§ 2. Поняття та класифікація міжнародних договорів
§ 3. Стадії укладання міжнародного договору
§ 4. Реєстрація й опублікування договорів
§ 5. Тлумачення міжнародних договорів
§ 6. Припинення міжнародних договорів і зупинення їхньої дії
Розділ 7. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ
§ 1. Поняття території в міжнародному праві
§ 2. Державна територія
§ 3. Правові підстави зміни державної території
§ 4. Протиправні зміни державної території
§ 5. Оренда території
§ 6. Державна територія з міжнародно-правовим режимом
§ 7. Міжнародно-правовий режим рік і озер
§ 8. Режим судноплавства по Дунаю
§ 9. Архіпелаг Шпіцберген
Розділ 8. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МОРСЬКОГО ПРОСТОРУ
§ 1. Міжнародне морське право
§ 2. Виникнення та розвиток міжнародного морського права
§ 3. Поняття відкритого моря та його свободи
§ 4. Прапор судна
§ 5. Територіальне море
§ 6. Внутрішні морські води
§ 7. Прилегла зона
§ 8. Правовий режим виключної економічної зони
§ 9. Континентальний шельф
§ 10. Морське дно
§ 11. Міжнародні протоки
§ 12. Міжнародні канали
§ 13. Питання про міжнародно-правовий режим Арктики
Розділ 9. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ
§ 1. Поняття, принципи та джерела міжнародного повітряного права
§ 2. Правовий режим повітряного простору України
§ 3. Польоти в міжнародному повітряному просторі
§ 4. Комерційна діяльність у міжнародних повітряних сполученнях
§ 5. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)
Розділ 10. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ
§ 1. Виникнення та розвиток міжнародно-правового регулювання космічного простору
§ 2. Космічний простір і небесні тіла
§ 3. Космічні об’єкти
§ 4. Космонавти
Розділ 11. ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН
§ 1. Зовнішні зносини в сучасному світі
§ 2. Дипломатичні зносини та дипломатичні представництва
§ 3. Дипломатичні привілеї й імунітети
§ 4. Привілеї й імунітети дипломатичних представництв
§ 5. Особисті дипломатичні привілеї й імунітети
§ 6. Консульські зносини та консульські представництва
§ 7. Функції консульських представництв
§ 8. Консульські привілеї й імунітети
§ 9. Привілеї й імунітети консульських представництв
§ 10. Особисті консульські привілеї й імунітети
§ 11. Спеціальні місії
§ 12. Привілеї й імунітети спеціальних місій і їхнього персоналу
§ 13. Зовнішні зносини за участю міжнародних організацій
§ 14. Привілеї й імунітети органів зовнішніх зносин за участю міжнародних організацій і їхнього персоналу
Розділ 12. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
§ 1. Поняття й ознаки міжнародної міжурядової організації
§ 2. Класифікація ММУО
§ 3. Організація Об’єднаних Націй (ООН)
§ 4. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)
§ 5. Організація Північноатлантичного договору (НАТО)
§ 6. Рада Європи (РЄ)
§ 7. Співдружність Незалежних Держав (СНД)
Розділ 13. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ
§ 1. Виникнення та розвиток міжнародно-правового співробітництва в галузі прав людини
§ 2. Становлення міжнародного права прав людини
§ 3. Природність і невід’ємність прав людини, основних свобод і можливість їх обмеження
§ 4. Універсальні та спеціальні права людини, їх поняття та призначення в міжнародному праві
§ 5. Міжнародно-правовий захист осіб, що належать до певних груп населення
§ 6. Міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав людини
Розділ 14. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ЮРИСДИКЦІЇ
§ 1. Розвиток міжнародного регулювання питань юрисдикції
§ 2. Міжнародно-правове регулювання загальних питань конфлікту юрисдикцій у різних територіальних просторах
§ 3. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю
§ 4. Уніфікація кримінального законодавства держав
§ 5. Міжнародна правова допомога
§ 6. Міжнародне кримінальне право
§ 7. Міжнародні кримінальні судові органи
§ 8. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб
Розділ 15. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
§ 1. Поняття міжнародного економічного права
§ 2. Джерела міжнародного економічного права
§ 3. Принципи міжнародного економічного права
§ 4. Система міжнародних економічних організацій
§ 5. Міжнародне економічне співробітництво в межах СНД
Розділ 16. ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
§ 1. Правова природа Європейського Союзу
§ 2. Організаційна структура Європейського Союзу
§ 3. Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі
§ 4. Громадянство Європейського Союзу
§ 5. Джерела права Європейського Союзу
§ 6. Особливості права Європейського Співтовариства
§ 7. Перша опора Європейського Союзу: економічне та соціальне співробітництво в рамках Європейського співтовариства
§ 8. Друга опора Європейського Союзу: спільна закордонна та безпекова політика
§ 9. Третя опора Європейського Союзу: співробітництво в галузі кримінальної юстиції
Розділ 17. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ
§ 1. Проблема міжнародної військової безпеки та міжнародно-правові принципи її забезпечення
§ 2. Нормативні засоби забезпечення миру та безпеки
§ 3. Організаційні засоби забезпечення міжнародної безпеки (системи міжнародної безпеки)
§ 4. Матеріальні засоби забезпечення міжнародної безпеки
§ 5. Заходи зміцнення довіри та міжнародний контроль за обмеженням озброєнь і роззброєнням
Розділ 18. МИРНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ
§ 1. Історія становлення в міжнародному праві зобов’язання мирного вирішення міжнародних спорів
§ 2. Характеристика міжнародно-правового зобов’язання мирного вирішення міжнародних спорів
§ 3. Зміст принципу мирного вирішення міжнародних спорів
§ 4. Поняття міжнародного спору, класифікація міжнародних спорів
§ 5. Поняття та класифікація мирних засобів вирішення міжнародних спорів
§ 6. Дипломатичні засоби врегулювання спорів
§ 7. Правові засоби вирішення спорів
§ 8. Міжнародний Суд
§ 9. Вирішення спорів у межах міжнародних організацій
§ 10. Вирішення міжнародних спорів між державами та юридичними і фізичними особами
Розділ 19. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ПЕРІОД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
§ 1. Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів
§ 2. Види збройних конфліктів. Учасники збройних конфліктів
§ 3. Початок війни та його правові наслідки, театр війни
§ 4. Обмеження засобів і методів ведення війни
§ 5. Ведення морської війни
§ 6. Міжнародно-правовий захист жертв війни
§ 7. Захист цивільних об’єктів і культурних цінностей
§ 8. Нейтралітет у збройному конфлікті
§ 9. Міжнародно-правове регулювання закінчення воєнних дій і стану війни
§ 10. Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця
Розділ 20. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
§ 1. Значення міжнародно-правової відповідальності, цілі, принципи, поняття відповідальності
§ 2. Підстави для міжнародно-правової відповідальності
§ 3. Ознаки міжнародного правопорушення
§ 4. Класифікація міжнародних правопорушень
§ 5. Відмежування правопорушень від схожих (суміжних) діянь
§ 6. Обставини звільнення від міжнародно-правової відповідальності
§ 7. Види та форми міжнародної відповідальності держав
§ 8. Міжнародно-правові санкції