Підручники онлайн
Головна arrow Земельне право arrow Земельне право України (М.В.Шульга та ін.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Земельне право України (М.В.Шульга та ін.)

   У підручнику на основі чинного земельного законодавства викладено найбільш принципові положення, які стосуються земельної реформи, питань права власності на землю, права користування землею в ринкових умовах.
   Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм вищих юридичних навчальних закладів.
   Для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів-правознавчих, аграрних та землевпорядних спеціальностей вузів, а також широкого кола читачів, які цікавляться земельно-правовими проблемами.

   © Колектив авторів, 2004


Назва
Зміст (Земельне право України (М.В.Шульга та ін.))
Вступ (Земельне право України (М.В.Шульга та ін.))
Глава 1. Предмет, принципи і система земельного права
§ 1. Предмет земельного права та його особливості
§ 2. Методи регулювання земельних відносин
§ 3. Принципи земельного права
§ 4. Система земельного права
§ 5. Співвідношення земельного права із суміжними галузями права та його місце у правовій системі України
§ 6. Розвиток науки земельного права
§ 7. Правове забезпечення земельної реформи
Глава 2. Земельні правовідносини
§ 1. Поняття та види земельних правовідносин
§ 2. Суб'єкти, об'єкти та зміст земельних правовідносин
§ 3. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин
Глава 3. Джерела земельного права
§ 1. Поняття, особливості та класифікація джерел земельного права
§ 2. Конституція України — системоутворююче джерело земельного права
§ 3. Закони як джерела земельного права
§ 4. Підзаконні акти як джерела земельного права
§ 5. Міжнародно-правові акти як джерела земельного права
Глава 4. Право власності на землю
§ 1. Загальна характеристика права власності на землю
§ 2. Форми права власності на землю
§ 3. Суб'єкти та об'єкти права власності на землю
§ 4. Підстави та порядок виникнення права власності на землю
§ 5. Права та обов'язки власників земельних ділянок
§ 6. Підстави та порядок припинення права власності на землю
Глава 5. Правове регулювання приватизації земель
§ 1. Поняття, основні риси та юридична природа приватизації земель
§ 2. Суб'єкти, об'єкти та форми приватизації земель
§ 3. Особливості приватизації земель сільськогосподарського призначення та інших категорій земель
§ 4. Юридичні гарантії здійснення приватизації земель
Глава 6. Право постійного користування землею
§ 1. Загальна характеристика права землекористування
§ 2. Суб'єкти і об'єкти права землекористування
§ 3. Виникнення права землекористування
§ 4. Права та обов'язки землекористувачів
§ 5. Припинення права землекористування
Глава 7. Право оренди землі
§ 1. Поняття та юридичні ознаки оренди землі
§ 2. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського та іншого призначення
§ 3. Договір оренди земельної ділянки
Глава 8. Обмеження прав на землю
§ 1. Поняття та класифікація обмежень прав на землю
§ 2. Обмеження прав на землю, які випливають із права добросусідства
§ 3. Земельні сервітути як форма обмеження прав на землю
Глава 9. Гарантії прав на землю
§ 1. Поняття гарантій прав на землю
§ 2. Способи захисту прав на землю
§ 3. Відшкодування збитків власникам земельних ділянок і землекористувачам
§ 4. Вирішення земельних спорів
Глава 10. Механізм реалізації прав на землю
§ 1. Поняття механізму реалізації прав на землю
§ 2. Земельно-процесуальне забезпечення набуття прав на землю
§ 3. Юридично-процесуальне забезпечення реалізації прав на землю
§ 4. Земельно-процесуальні засади припинення прав на землю
Глава 11. Правове регулювання плати за землю
§ 1. Загальна характеристика та правові форми плати за землю
§ 2. Суб'єкти та об'єкти плати за землю
§ 3. Особливості обчислення плати за землі різного цільового призначення
§ 4. Пільги щодо плати за землю
Глава 12. Правове регулювання управління у галузі використання та охорони земель
§ 1. Поняття, зміст та суб'єкти управління у галузі використання та охорони земель
§ 2. Система і функції управління у галузі використання та охорони земель
§ 3. Система і повноваження органів управління у галузі використання та охорони земель
§ 4. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень
§ 5. Планування використання земель
§ 6. Землеустрій
§ 7. Контроль за використанням та охороною земель
§ 8. Моніторинг земель
§ 9. Державний земельний кадастр
§ 10. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель
Глава 13. Правове регулювання ринкового обігу земельних ділянок
§ 1. Юридична природа ринкового обігу земельних ділянок
§ 2. Інституційно-функціональне забезпечення ринкового обігу прав на земельні ділянки
§ 3. Правочини із земельними ділянками
§ 4. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах
§ 5. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб
§ 6. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності
Глава 14. Правова охорона земель
§ 1. Поняття і зміст правової охорони земель
§ 2. Суб'єкти та об'єкти правової охорони земель
§ 3. Нормування і стандартизація у галузі охорони земель
§ 4. Рекультивація земель
§ 5. Консервація земель
§ 6. Особливості правової охорони грунтів
Глава 15. Відповідальність за порушення земельного законодавства
§ 1. Загальна характеристика відповідальності за порушення земельного законодавства
§ 2. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності
§ 3. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення
Глава 16. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення
§ 1. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення
§ 2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
§ 3. Суб'єкти права сільськогосподарського землекористування та загальна характеристика їх правового статусу
§ 4. Фермерське землекористування
§ 5. Землекористування сільськогосподарських кооперативів
§ 6. Інші суб'єкти сільськогосподарського землевикористання
§ 7. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва
Глава 17. Правове регулювання використання земель у межах населених пунктів
§ 1. Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів
§ 2. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови
§ 3. Порядок використання земель у межах населених пунктів для забудови та інших потреб
§ 4. Використання земель громадянами у межах населених пунктів
§ 5. Особливості права власності на землю та права землекористування у межах населених пунктів
Глава 18. Правове регулювання використання земель, що особливо охороняються: природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
§ 1. Поняття, склад та використання земель природно-заповідного призначення
§ 2. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання
§ 3. Землі оздоровчого призначення та їх використання
§ 4. Визначення, склад та використання земель рекреаційного призначення
§ 5. Склад та використання земель історико-культурного призначення
Глава 19. Правове регулювання використання земель лісового фонду
§ 1. Поняття, склад та загальна характеристика земель лісового фонду
§ 2. Правові форми використання земель лісового фонду
Глава 20. Правове регулювання використання земель водного фонду
§ 1. Загальна характеристика земель водного фонду
§ 2. Правові форми використання земель водного фонду
§ 3. Обмеження права користування землями водного фонду
Глава 21. Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
§ 1. Загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
§ 2. Склад і використання земель промисловості
§ 3. Склад і використання земель транспорту
§ 4. Склад і використання земель зв'язку та енергетики
§ 5. Склад і використання земель оборони та іншого призначення