Підручники онлайн
Головна arrow Цивільне право arrow Матеріали з навчального предмету "Цивільне право"
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Матеріали з навчального предмету "Цивільне право"
Назва
Окремі способи припинення зобов`язань. Виконання зобов'язань
Поняття та способи припинення зобов'язань
Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності
Види цивільно-правової відповідальності
Поняття та значення цивільно-правової відповідальності
Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
Зміст та співвідношення понять "неустойка", "штраф", "пеня"
Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
Поняття способів забезпечення виконання зобов'язань
Особливості виконання часткового та солідарного зобов'язання
Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання
Суб'єкти виконання зобов'язання
Поняття та принципи виконання зобов'язань
Особливості концесійних договорів, угод про розподіл продукції, договорів лізингу, франчайзингу та консалтингу
Особливості змісту та порядку укладення господарських договорів
Укладення, зміна та розірвання договору
Зміст і тлумачення договору
Система цивільно-правових договорів
Поняття, значення та функції договору в цивільному праві
Система цивільних зобов'язань
Підстави виникнення зобов`язань
Поняття та склад зобов'язання
Право на найменування місця походження товару
Право на знаки для товарів і послуг. Значення знаків для товарів і послуг
Право на фірмове найменування (фірму)
Право на науково-технічну інформацію
Право на селекційні досягнення
Право на раціоналізаторську пропозицію
Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
Захист авторського права та суміжних прав
Поняття суміжних прав
Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі
Суб'єкти авторських відносин
Об'єкти авторського права
Поняття та джерела авторського права
Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності
Загальна характеристика інших засобів захисту права власності
Позов про визнання права власності
Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту)
Негаторний позов
Віндикаційний позов
Основні цивільно-правові засоби захисту права власності
Поняття цивільно-правового захисту
Особливості деяких різновидів права спільної власності
Право спільної сумісної власності подружжя
Право спільної часткової власності
Поняття права спільної власності
Зміст інституту права повного господарського відання і права оперативного управління
Право повного господарського відання і право оперативного управління. Основні форми здійснення права державної та комунальної власності
Підстави виникнення права державної та комунальної власності
Загальні положення (Право державної та комунальної власності)
Власність громадських організацій
Право власності господарських об'єднань
Право власності господарських товариств
Власність кооперативів
Загальні положення (Право власності юридичних осіб)
Здійснення громадянами права приватної власності
Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян
Загальні положення (Право приватної власності)
Правовстановлюючі документи власника
Встановлення моменту виникнення права власності
Способи набуття і припинення права власності
Зміст права власності
Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні
Передумови реформування відносин власності та створення нового інституту права власності
Право власності в об'єктивному і суб'єктивному значенні та його елементи
Поняття власності та права власності
Захист честі, гідності та ділової репутації
Поняття захисту особистих немайнових прав
Види особистих немайнових прав, не пов'язаних з майновими
Поняття особистих немайнових відносин, не пов'язаних з майновими
Захист суб'єктивних прав
Забезпечення виконання обов'язків
Виконання цивільних обов'язків
Здійснення суб'єктивних прав
Довіреність
Представництво
Позовна давність
Види цивільно-правових строків (термінів)
Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві
Умови і строки в угодах
Види недійсних угод
Недійсні угоди
Умови дійсності угод
Поняття та види угод
Класифікація юридичних фактів
Поняття юридичних фактів
Вексель як об'єкт цивільних прав
Цінні папери як об'єкти цивільних прав
Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно
Поняття та види об'єктів цивільних прав
Участь держави у цивільних правовідносинах
Держава Україна — суб'єкт цивільного права
Види юридичних осіб
Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Порядок виникнення юридичних осіб
Правоздатність юридичної особи
Поняття та ознаки юридичної особи
Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану
Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим
Дієздатність громадян
Правоздатність громадян
Види цивільно-правових відносин
Елементи цивільно-правових відносин
Поняття та особливості цивільних правовідносин
Основні інститути цивільного права зарубіжних країн
Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн
Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн
Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права
Основні завдання курсу "Цивільне право"
Система курсу "Цивільне право" — науково-методична база його вивчення
Роль судової та арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства
Застосування цивільного законодавства за аналогією
Дія цивільного законодавства
Співвідношення галузевого і комплексного законодавства
Поняття та структура цивільного законодавства
Цивільне право як наука
Визначення та система цивільного права
Функції та принципи цивільного права
Предмет та метод цивільного права
Місце цивільного права в системі правових галузей