Підручники онлайн
Головна arrow Педагогіка arrow Дидактика (Малафіїк І.В.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Дидактика (Малафіїк І.В.)

   У посібнику подані рекомендації щодо сучасного навчально- виховного процесу, показані технології забезпечення реалізації цілей навчання, розкриті методи, засоби і форми навчання, подані рекомендації для проведення нетрадиційних уроків тощо.
   Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться організаціюю навчального процесу в закладах освіти.

   © Малафіїк І. В., 2009
   © Видавництво «Кондор», 2009


Назва
Зміст (Дидактика (Малафіїк І.В.))
Від автора (Дидактика (Малафіїк І.В.))
Розділ 1. ДИДАКТИКА ЯК НАУКА
§ 1. Головні поняття і категорії дидактики
§ 2. Дидактична система
§ 3. Об'єкт і предмет дидактики, її зв'язок з іншими науками
§ 4. Дидактичні дослідження
§ 5. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці
Розділ 2. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ
§ 1. Загальна характеристика процесу навчання
§ 2. Уміння - діяльність учня
§ 3. Приклади застосування діяльнісного підходу
§ 4. Опосередкованість процесу навчання рівнями засвоєння знань
§ 5. Викладання (научування) — діяльність учителя
§ 6. Дидактичний цикл — клітина процесу навчання
§ 7. Формування мотивів навчання
Розділ 3. ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ І ПРАВИЛА НАВЧАННЯ
§ 1. Про суть законів, принципів і правил навчання
§ 2. Принцип природовідповідності — аксіома педагогіки
§ 3. Принципи науковості і доступності
§ 4. Принцип наочності
§ 5. Знаково-символічна наочність і розвиток абстрактного мислення
§ 6. Принцип систематичності і послідовності
§ 7. Принцип зв'язку теорії з практикою та принцип єдності навчання і самонавчання, виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку
§ 8. Принцип системності
§ 9. Закони і закономірності навчання
§ 10. Правила навчання за А. Дістервегом
Розділ 4. ЦІЛІ НАВЧАННЯ ЯК СИСТЕМОТВІРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ
§ 1. Мета і цілі навчання
§ 2. Знання — як категорія вираження цілей навчання
§ 3. Уміння і навички як категорії вираження цілей навчання
§ 4. Досвід творчої діяльності як категорія вираження цілей навчання
§ 5. Емоційно-оцінне ставлення людини до навколишньої дійсності як категорія вираження цілей навчання
§ 6. Характеристики особистості як категорії вираження цілей навчання
Розділ 5. ПОДІЛ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ НА ГРУПИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
§ 1. Класифікація цілей навчання
§ 2. Група навчальних цілей
§ 3. Таксономія Блума
§ 4. Політехнічні цілі навчання
§ 5. Цілі розвивальної групи
§ 6. Цілі виховної групи
Розділ 6. ЗМІСТ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ
§ 1. Проблема змісту освіти і навчання
§ 2. Питання теорії змісту освіти
§ 3. Предметна структура змісту навчання
§ 4. Базовий навчальний план, навчальні програми
Розділ 7. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ
§ 1. Загальна характеристика методу навчання
§ 2. Класифікації методів навчання
§ 3. Узагальнююча класифікація методів навчання
§ 4. Методи контролю, перевірки й оцінки навчальних досягнень учнів
§ 5. Засоби навчання і їхні функції
Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ
§ 1. Різноманітність форм організації навчання
§ 2. Урок — основний елемент класно-урочної системи навчання
§ 3. Теорії уроку
Розділ 9. НЕТРАДИЦІЙНІ УРОКИ
§ 1. Нетрадиційний урок - як розвиток структури традиційного уроку
§ 2. Різні види нетрадиційних уроків
Розділ 10. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
§ 1. Технологія навчання
§ 2. Програмоване навчання
§ 3. Проблемне навчання
§ 4. Диференційоване навчання
§ 5. Теоретичні засади розвивального навчання
§ 6. Системно-модульне навчання
§ 7. Продуктивне навчання
§ 8. Деякі системи і технології розвивального навчання (матеріал для ознайомлення)
Додаток 1. Народна дидактика