Підручники онлайн
Головна arrow Ораторське мистецтво arrow Ораторське мистецтво (Н.П.Осипова, В.Д.Воднік, Г.П.Клімова та ін.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Ораторське мистецтво (Н.П.Осипова, В.Д.Воднік, Г.П.Клімова та ін.)

   У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні проблеми ораторського мистецтва як навчальної дисципліни, яка спрямована дати основи знань з підготовки та проголошення переконуючої промови та на формування умінь і навичок публічних виступів.
   Для студентів вищих навчальних закладів.

   © Н.П.Осипова, В.Д.Воднік, Г.П.Клімова та ін., 2006
   © ТОВ “Одіссей”, підготовка до друку, 2006


Назва
Зміст (Ораторське мистецтво (Н.П.Осипова, В.Д.Воднік, Г.П.Клімова та ін.))
Глава 1. ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
§ 1. Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності юриста. Функції ораторського мистецтва
§ 2. Предмет і закони ораторського мистецтва
§ 3. Основи ораторського мистецтва
§ 4. Види красномовства та сфери його застосування
§ 5. Історія ораторського мистецтва
Глава 2. ВЗАЄМОДІЯ ОРАТОРА ТА АУДИТОРІЇ
§ 1. Сутність та проблеми взаємодії оратора та аудиторії
§ 2. Ознаки аудиторії, їх урахування в організації взаємодії оратора та аудиторії
§ 3. Об’єктивні перешкоди контакту оратора й аудиторії та їх урахування в організації аудиторії
Глава 3. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ОРАТОРА
§ 1. Стратегія оратора, її структура
§ 2. Тактика оратора: принципи, способи, прийоми
Глава 4. ПІДГОТОВКА ВИСТУПУ
§ 1. Основні етапи підготовки тексту промови
§ 2. Форми текстового оформлення матеріалу
§ 3. Види підготовки до виступу
Глава 5. ДОКАЗ У ПУБЛІЧНОМУ ВИСТУПІ
§ 1. Поняття й структура доказу
§ 2. Правила і помилки висунення тези, аргументації і демонстрації
§ 3. Закони логічного мислення
§ 4. Спростування
Глава 6. КУЛЬТУРА МОВИ
§ 1. Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма
§ 2. Образність мови: поняття, зміст, роль, засоби створення образності
§ 3. Стиль мови
Глава 7. ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ
§ 1. Поняття й категорії техніки мовлення
§ 2. Інтонація. Інтонаційно-виразні засоби мовлення
§ 3. Логіко-інтонаційний аналіз промови. Мовні ноти
Глава 8. ПРИНЦИПИ І ЗАСОБИ ПОЛЕМІКИ
§ 1. Полеміка як форма ораторського мистецтва: функції, принципи, прийоми
§ 2. Характеристика запитань і відповідей у полеміці
§ 3. Види полемічних «хитрощів» у полеміці. Шляхи їх нейтралізації
Глава 9. СУДОВЕ КРАСНОМОВСТВО
§ 1. Загальна характеристика судової промови
§ 2. Особливості підготовки судової промови