Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Сучасна корпоративна бюрократія

Сучасна корпоративна бюрократія

   У наукових дослідженнях останнього часу все більше уваги приділяється корпоративному типові бюрократії. Корпорація (від лат. corporatio — спілка) — товариство, спільність осіб, об´єднаних на основі певних інтересів. До корпоративного типу бюрократії американський дослідник С. Біялер відносить незалежну ні від політичних лідерів, ні від інтересів споживачів бюрократію, головною турботою якої є забезпечення власних інтересів, розширення своєї зони впливу.
   Діяльність корпоративної бюрократії визначається відповідними законами, розпорядженнями та інструкціями, на основі яких складаються її повноваження. Разом з тим особливість функціонування управлінської еліти виявляється і в тому, що крім формальних відносин важливого значення набувають ще й неформальні, корпоративні стосунки, які дають змогу за певних умов ігнорувати загальнодержавні правові акти й користуватися виключно корпоративними інтересами.
   В основі системи цінностей корпоративної бюрократії лежать інтереси лише цієї групи (а не всього суспільства), вони розглядаються як найвища цінність і для корпорації загалом, і для кожного її члена зокрема. Корпоративні відносини реалізуються через механізми ідентифікації, утвердження й захисту корпоративних інтересів, розширення сфери впливу — аж до підпорядкування суспільних інтересів корпоративним цілям і завданням. Найяскравіше це виявилося в лобіюванні як суспільному явищі.
   Лобіювання (від англ. lobby — кулуари) — діяльність соціальних груп, груп тиску та органів законодавчої й виконавчої влади, які відстоюють свої інтереси. Лобіювання — це діяльність, спрямована на прийняття або, навпаки, на створення перешкод прийняттю певних законів, рішень і заходів, діяльність, яка виявляється в наданні членам законодавчих або урядових органів інформації, статистичних даних та інших матеріалів, а також результатів дослідження різноманітних наукових центрів з тих чи тих питань, які обґрунтовують точку зору на відповідні законопроекти.

 
< Попередня   Наступна >