Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Метод інтерв'ю

Метод інтерв'ю

   У практиці соціологічних опитувань метод інтерв´ю використовують рідше, ніж анкетування. Це зумовлено передусім дефіцитом спеціально підготовлених інтерв´юерів.
Соціологічне інтерв´ю — метод збору соціальної інформації, що грунтується на вербальній соціально-психологічній взаємодії між інтерв´юером і респондентом з метою одержання даних, які цікавлять дослідника.
   Порівняно з анкетуванням інтерв´ю має певні переваги і недоліки. Головна відмінність між ними полягає у формі контакту дослідника та опитуваного. За анкетування їх спілкування опосередковується текстом; питання, вміщені в анкеті, респондент інтерпретує самостійно, фіксуючи відповіді в анкеті. Під час інтерв´ю контакт між дослідником і респондентом здійснюється за допомогою інтерв´юера, який ставить запитання, передбачені дослідженням, організовує і спрямовує бесіду з кожною окремою людиною, фіксує одержані відповіді згідно з інструкцією.
   Для одержання одного й того самого обсягу інформації при використанні методу інтерв´ю дослідник витрачає більше часу і засобів, ніж при анкетуванні. Додаткових витрат вимагають підбір і навчання інтерв´юерів, контроль за якістю їх роботи. Водночас розширюються можливості щодо підвищення надійності зібраних даних за рахунок зменшення кількості тих, що уникли опитування, скорочення різноманітних технічних помилок. Участь інтерв´юера дає змогу максимально пристосовувати запитання бланка-інтерв´ю до можливостей респондента. Інтерв´юер може завжди тактовно допомогти респондентові, якщо якесь із запитань видасться незрозумілим.
   Якість одержаної під час інтерв´ю інформації залежить від особливостей основних компонентів процесу спілкування: питальника, інтерв´юера, респондента, обставин інтерв´ю. Інтерв´ю найчастіше проводять за місцем роботи, занять і за місцем проживання. Перший варіант доцільніший при дослідженні виробничих або навчальних колективів, коли предмет дослідження пов´язаний з їх діяльністю. Інтерв´ю за місцем проживання ефективніше, якщо предмет опитування стосується проблем, про які зручніше вести мову в неофіційній обстановці (політика, відпочинок, побут). Незалежно від місця проведення інтерв´ю, слід подбати про усунення або хоча б зниження тиску «третіх» осіб, присутність яких впливає на психологічний контекст інтерв´ю і може спричинити деформацію змісту відповідей респондента.
   За технікою проведення розрізняють вільне, формалізоване (стандартизоване) і напівстандартизоване інтерв´ю.
   Вільне інтерв´ю — тривала бесіда за загальною програмою без чіткої деталізації запитань.
   За формалізованого (стандартизованого) інтерв´ю спілкування інтерв´юера і респондента регламентовано детально розробленим питальником та інструкцією інтерв´юера, який зобов´язаний точно дотримуватись сформульованих запитань та їх послідовності. У стандартизованому інтерв´ю, як правило, переважають закриті запитання. Напівстандартизоване інтерв´ю поєднує в собі особливості двох попередніх видів.
   За процедурою проведення інтерв´ю класифікують на: панельне — багаторазове інтерв´ю одних і тих самих респондентів з одних і тих самих питань через певні проміжки часу; групове — запланована бесіда, у процесі якої дослідник прагне започаткувати дискусію в групі; клінічне інтерв´ю — довготривала, глибока бесіда, мета якої одержати інформацію про внутрішні спонуки, мотиви, схильності респондентів; фокусоване інтерв´ю — короткочасна бесіда, мета якої в отриманні інформації про конкретну проблему, процес чи явище, про реакції суб´єкта на задану дію.
   За типом респондентів інтерв´ю бувають: з відповідальною особою, з експертом, з рядовим респондентом. В останні роки інтенсивно використовують телефонне інтерв´ю, яке дає змогу оперативно зібрати інформацію про певний процес. Воно може бути тільки короткотривалим і тільки щодо осіб, які мають телефон, тому не вважається репрезентативним. Головною фігурою інтерв´ю, його найактивнішим суб´єктом завжди є інтерв´юер, від особистості якого багато в чому залежать достовірність і надійність одержаної інформації. Він повинен бути ерудованим, товариським, спостережливим, дисциплінованим, морально і фізично витривалим, добре знати тему і техніку ведення інтерв´ю.
   Одна з основних умов, які впливають на достовірність і надійність інформації, — наявність якісного питальника і дотримання правил його застосування.
   Питальник — документ, в якому сформульовані й тематично згруповані питання, передбачено місце для записів відповідей на них.
   До питальників додають так звані протоколи інтерв´юера, які містять основні відомості про процес інтерв´ю. На інтерв´ю впливають місце, конкретні обставини, тривалість його проведення, (найчастіше респондент погоджується на короткотривале інтерв´ю). Метод інтерв´ю дає змогу одержати глибинну інформацію про думки, погляди, мотиви, уявлення респондентів. Суттєвою його особливістю є здебільшого зацікавленість респондента опитуванням, яка забезпечується особистим контактом учасників інтерв´ю.
   Однак організація і проведення інтерв´ю наштовхуються на певні труднощі, пов´язані з пошуком психологічного контакту з респондентом; значними матеріальними й часовими затратами; трудомісткістю підготовки інтерв´юерів; забезпеченням анонімності інтерв´ю. Особливості інтерв´ю зумовили його широке використання в проблемних дослідженнях, при вивченні громадської думки, телефонних, контрольних, вибіркових та експертних опитуваннях.

 
< Попередня   Наступна >