Підручники онлайн
Головна arrow Соціологія arrow Матеріали з навчального предмету "Соціологія"
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Матеріали з навчального предмету "Соціологія"
Назва
Предмет і об'єкт соціології релігії
Становлення соціології релігії як наукової дисципліни
Релігія як соціальний інститут, її еволюційні та організаційні форми
Статус, предмет і об'єкт соціології освіти
Освіта як соціальний інститут. Функції освіти в суспільстві
Сфера освіти та її соціологічне вивчення
Предмет і об'єкт соціології екології
Розвиток соціально-екологічних поглядів. Формування соціології екології як галузі знання
Основні категорії соціології екології
Соціологія міста: історія розвитку, предмет, основні категорії
Методи соціологічного прогнозування
Методологічні основи передбачення майбутнього
Методи багатовимірної статистики: факторний і кластерний аналіз
Коефіцієнт зв'язку між двома ознаками. Кореляційний і регресійний аналіз
Опис інформації та обчислення узагальнюючих параметрів
Соціологічне спостереження як метод збору первинної соціальної інформації
Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування
Соціометричне опитування
Метод експертних оцінок
Метод інтерв'ю
Заочні (анкетні) опитування
Роль опитувань у зборі первинної соціальної інформації
Вибірка у соціологічному дослідженні
Розробка методичного плану дослідження
Вироблення і перевірка робочих гіпотез
Мета і завдання соціологічного дослідження
Програма соціологічного дослідження та її компоненти
Соціологічне дослідження: поняття, функції, види
Фемінізм: сутність, етапи, напрями
Проблема гендерних відмінностей у світовій соціології
Основні положення гендерної соціології
Сутність, основні категорії гендерної соціології
Молодіжна проблематика у вітчизняній соціології
Сутність, предмет, об'єкт, функції соціології молоді
Соціологія села: розвиток, сутність, основні категорії
Урбанізація
Національно-етнічні процеси та відносини
Предмет, об'єкт та історія розвитку етносоціології
Методологічні прийоми дослідженя конфліктів
Попередження та розв'язання конфліктів
Структура, функції, причини та механізм соціального конфлікту
Історія становлення соціології конфлікту
Предмет і категорії соціології конфлікту
Особливості функціонування ЗМІ
Основні підходи до вивчення масової комунікації
Об'єкт, предмет, історія виникнення масової комунікації
Теоретичні та практичні аспекти громадської думки в зарубіжній та вітчизняній соціології
Функції та канали висловлювання громадської думки
Суб'єкти та об'єкти громадської думки
Предмет, об'єкт і функції соціології громадської думки
Електоральні дослідження в соціології політики
Історія становлення та сучасні дослідницькі перспективи соціології політики
Науковий статус, об'єкт і предмет соціології політики
Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки
Механізм соціальної дії та реалізації права
Соціологія права в системі знань про суспільство
Предмет, проблематика; структура та функції соціології права
Роль соціології праці та зайнятості у вирішенні соціально-економічних проблем
Формування соціологічних ідей про працю
Категорії соціології праці та зайнятості
Сутність, предмет, об'єкт, функції соціології праці та зайнятості
Проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології
Становлення економічної соціології як науки
Особливості економічної та соціальної сфер суспільства
Предмет і об'єкт економічної соціології
Особливості національної культури у контексті відродження українського соціуму
Структурні елементи та форми вияву культури в житті людини і суспільства
Соціальна сутність культури
Соціальний статус та соціальна роль особистості
Соціалізація особистості
Соціологічна структура особистості
Соціологічні підходи до вивчення особистості та її місця в суспільстві
Основні риси соціальної організації
Види і функції соціальних інститутів
Інституціалізація як соціальний феномен
Соціальні процеси та їх різновиди
Соціальні рухи, їх природа і типи
Поняття соціальних змін
Система соціального контролю
Соціальні відносини та соціальні конфлікти
Соціальна взаємодія та соціальні зв'язки
Трансформація соціальної структури українського суспільства
Теорія соціальної стратифікації
Соціальна структура суспільства: основні види та елементи
Характерні особливості сучасного суспільства
Проблема типологізації суспільств
Сутність суспільства як соціального феномену
Еволюція уявлення про суспільство та теорії його походження
Основні школи та концептуальні напрями сучасної західної соціології
Розвиток вітчизняної соціології у XX ст.
Початок української соціології
Зародження і розвиток соціологічної думки
Класичний період у розвитку світової соціології
Протосоціологічний період
Функції соціології
Структура соціологічної науки
Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками
Закони і категорії соціології
Предмет і об'єкт соціології