Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


27. Управління ЗЕД на регіональному і місцевому рівнях

27. Управління ЗЕД на регіональному і місцевому рівнях

   Автономна Республіка Крим відповідно до законодавства України і на підставі Конституції АРК володіє рядом повноважень у сфері управління ЗЕД. Зокрема, до ведення АРК віднесена участь у формуванні і здійсненні основних принципів зовнішньоекономічної діяльності України з питань, що відноситься до АРК, надання пільг іноземним інвесторам, створення і забезпечення функціонування вільних економічних зон, ліцензування і квотування експорту продукції, що виробляється в АРК, здійснення ЗЕД, за згодою Кабінету Міністрів України участь у регулюванні мита і податків на імпортні товари, що завозяться в АРК, з метою захисту власного товаровиробника і власного ринку, та ін. Виконавчі функції і повноваження АРК із питань ЗЕД здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим.
   Обласні, районні, а також у містах Києві і Севастополі державні адміністрації здійснюють (у т.ч. через управління зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності) визначені законом повноваження в сфері ЗЕД. До них відносяться: забезпечення виконання зобов'язань з міжнародних договорів України на території області, району, міст Києва і Севастополя; сприяння розвитку міжнародного співробітництва по різних напрямках, зовнішньоекономічних зв'язках підприємств, установ і організацій, розташованих на території; організація прикордонної і прибережної торгівлі; сприяння залученню іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу відповідної території (ст.26 Закону від 09.04.1999 р. “Про місцеві державні адміністрації”). Управління зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності місцевих державних адміністрацій здійснюють ряд делегованих їм функцій у сфері управління ЗЕД: ліцензування експортно-імпортних операцій, облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), реєстрацію іноземних інвестицій, інші контрольні функції, дача висновків з питань ЗЕД (наприклад, про віднесення операцій до операцій з давальницькою сировиною) та ін. (Типове положення про управління зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2001 р. № 1162). В АРК такі функції здійснюються Міністерством економіки Автономної Республіки Крим.
   Законом України від 21.05.1997р. “ Про місцеве самоврядування в Україні” територіальні громади наділені рядом повноважень у сфері ЗЕД, здійснюваних через виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. До їх власних повноважень віднесені: забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання і реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг; сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності; сприяння в створенні спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць. До делегованих повноважень можна віднести: організацію і контроль прикордонної і прибережної торгівлі; створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх діяльності; забезпечення на відповідній території реалізації міжнародних зобов'язань України. Специфічні функції здійснюють органи місцевого самоврядування і виконавчої влади в м. Києві, наприклад, створення необхідних умов для діяльності офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій (ст.4 Закону України від 15.01.1999 р. “Про столицю України — місто-герой Київ”).
   У зв'язку з приєднанням України до Європейської рамкової конвенції про трансграничне співробітництво між територіальними громадами або владами 1980 р. територіальні громади можуть керуватися нею як частиною національного законодавства України, у т.ч. об'єднуватися в асоціації господарського характеру з територіальними громадами інших країн (і не тільки суміжних). Варто також узяти до уваги ст. 4 ратифікованої Україною Європейської хартії місцевого самоврядування 1985 р., відповідно до якої місцеві влади в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, не вилучене зі сфери їх компетенції і рішення якого не доручено ніякому іншому органу. У відповідності зі ст.8 Закону України від 24.06.2004 р. “Про транскордонне співробітництво”, територіальні громади вправі укладати угоди про транскордонне співробітництво, що регламентують правові, організаційні, економічні та інші аспекти співробітництва.

 
< Попередня   Наступна >