Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право України (За редакцією Н.О.Саніахметової) arrow 131. Загальна характеристика законодавства про захист економічної конкуренції
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


131. Загальна характеристика законодавства про захист економічної конкуренції

131. Загальна характеристика законодавства про захист економічної конкуренції

   Відповідно до ст. 42 Конституції України, не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Конституційна заборона стосується діяльності, спрямованої на недопущення, обмеження або усунення конкуренції, незалежно від конкретних її видів і складів правопорушень.
   Господарський кодекс України містить главу 3 “Обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції”, де визначені загальні правила анти-монопольно-конкурентного законодавства. Згідно з ч.І ст.25 Господарського кодексу України держава підтримує конкуренцію як змагання між суб'єктами господарювання, що забезпечує завдяки їх власним досягненням здобуття ними певних економічних переваг, внаслідок чого споживачі та суб'єкти господарювання одержують можливість вибору необхідного товару і при цьому окремі суб'єкти господарювання не визначають умов реалізації товару на ринку.
   Законодавство України про захист економічної конкуренції ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України, і складається з Господарського кодексу України, Закону “Про захист економічної конкуренції”, законів України “Про Антимонопольний комітет України”, “Про захист від недобросовісної конкуренції”, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.
   Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в Законі “Про захист економічної конкуренції”, то застосовуються правила міжнародного договору.
   Особливості застосування законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема щодо певних галузей промисловості, можуть бути встановлені виключно шляхом внесення змін до Закону “Про захист економічної конкуренції”.
   Закон “Про захист економічної конкуренції” (далі — Закон) був прийнятий 11.01.2001 р. і набрав чинності після закінчення одного року від дня його опублікування — з 22.02.2002 р. З моменту його введення в дію втратив силу Закон “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”.
   Цей Закон визначає правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і спрямований на забезпечення ефективного функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин.
   Законом регулюються відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю із суб'єктами господарювання; суб'єктів господарювання з іншими суб'єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними та фізичними особами у зв'язку з економічною конкуренцією. Він застосовується до відносин, які впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію на території України.
   При визначенні сфери застосування Закону слід виходити з легального визначення поняття “економічна конкуренція”, даного в Законі: економічна конкуренція (конкуренція) — змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
   Також важливо враховувати широке значення, у якому вживається у цьому Законі поняття “суб'єкт господарювання”. Воно визначено як юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного споживання для кінцевого споживання.
   Закон “Про Антимонопольний комітет України” визначає статус спеціального державного органу, створеного для здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства; захисту законних прав і інтересів підприємців і споживачів шляхом застосування засобів щодо запобігання та припинення порушень антимонопольного законодавства, накладення стягнень за ці порушення в межах своїх повноважень; сприяння розвитку добросовісної конкуренції у всіх сферах економіки.
   Антимонопольний комітет України і створені ним територіальні відділення (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі) складають систему органів Антимонопольного комітету України.
   Крім цих законів, захист економічної конкуренції здійснюється також за допомогою значної кількості підзаконних нормативно-правових актів, серед яких велику роль грають відомчі акти Антимонопольного комітету України.
   Крім спеціальних нормативно-правових актів, що містять виключно антимонопольні норми, інші нормативно-правові акти в сфері підприємництва також містять окремі норми, що установлюють вимоги щодо захисту економічної конкуренції при здійсненні підприємництва в Україні. До них відносяться закони України “Про господарські товариства”, “Про промислово-фінансові групи” тощо.
   Враховуються положення про захист економічної конкуренції і при ратифікації Україною міжнародних конвенцій. Законом України “Про ратифікацію Конвенції про транснаціональні корпорації” від 13.07.1999 р. Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про транснаціональні корпорації, підписану 6 березня 1998 р. в Москві, з наступними застереженнями: транснаціональні корпорації на території України та за її межами у разі, якщо їх створення може призвести до монополізації товарних ринків в Україні, впливає або може впливати на економічну конкуренцію на її території, створюються за згодою Антимонопольного комітету України в порядку, передбаченому антимонопольним законодавством України.

 
< Попередня   Наступна >