Підручники онлайн
Головна arrow Аграрне право arrow Аграрне право України (Крупка Ю.М.) arrow Питання до заліку (Аграрне право України (Крупка Ю.М.))
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Питання до заліку (Аграрне право України (Крупка Ю.М.))

Питання до заліку

1. Характеристика стану сільського господарства в Україні засучасних умов.
2. Предмет аграрного права.
3. Методи правового регулювання, що є характерними для аграрного права.
4. Принципи аграрного права як галузі права.
5. Система аграрного права як галузь права.
6. Визначення аграрного права як галузі права.
7. Загальна характеристика джерел аграрного права.
8. Конституція України як основне джерело аграрного права.
9. Закони, що є джерелами аграрного права України. 
10. Підзаконні акти, що є джерелами аграрного права України.
11. Внутрішньогосподарські правові акти як джерела аграрного права України.
12. Поняття, особливості та розмежування аграрних правовідносин.
13. Внутрішньогосподарські правовідносини, поняття,  види та структура.
14. Правовідносини у сільськогосподарських підприємствах.
15. Суб'єкти аграрних правовідносин.
16. Поняття правового становища сільськогосподарських підприємств як юридичних осіб.
17. Правосуб'єктність колективних сільськогосподарських підприємств.
18. Виробничі сільськогосподарські кооперативи. Основні положення Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію».
19. Правове становище акціонерного сільськогосподарського товариства.
20. Правове становище державних сільськогосподарських підприємств.
21. Право членства громадян у кооперативних сільськогосподарських підприємствах.
22. Права й обов'язки членів кооперативних сільськогосподарських підприємств.
23. Порядок створення акціонерного сільськогосподарського товариства.
24. Право засновництва і право участі при створенні акціонерного сільськогосподарського товариства.
25. Права й обов'язки акціонерів (учасників) акціонерного сільськогосподарського товариства.
26. Правовий режим акцій і дивідендів в акціонерному сільськогосподарському товаристві.
27. Підстави, порядок і правові наслідки припинення участі в акціонерному сільськогосподарському товаристві.
28. Права та обов'язки працівника в державному сільськогосподарському підприємстві.
29. Правове становище фермерських господарств.
30. Підстави, порядок і умови створення фермерських господарств.
31. Земельні правовідносини в фермерських господарствах. Порядок надання й одержання земельної ділянки.
32. Майнові правовідносини, що виникають в процесі діяльності фермерських господарств.
33. Господарська діяльність фермерських господарств.
34. Припинення діяльності фермерських господарств.
35. Характеристика особистих селянських господарств.
36. Земельні правовідносини в особистих селянських господарствах.
37. Майнові правовідносини в особистих селянських господарствах.
38. Характеристика державного регулювання сільського господарства за сучасних умов.
39. Органи державного регулювання сільського господарства.
40. Органи державного контролю та інспекції в сільському господарстві.
41. Державно-економічне сприяння розвиткові сільського господарства.
42. Правові методи державного регулювання діяльності сільськогосподарських підприємств.
43. Характеристика виробничо-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства.
44. Організаційно-правові засоби забезпечення виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.
45. Правове регулювання діяльності підсобних виробництв і промислів у сільськогосподарському підприємництві.
46. Поняття фінансової діяльності сільськогосподарських товаровиробників.
47. Внутрішньогосподарські фінансові правомочності сільськогосподарських товаровиробників.
48. Правове регулювання кредитних відносин сільськогосподарських підприємств.
49. Характеристика оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.
50. Поняття і види відповідальності в аграрному праві.
51. Підстави настання відповідальності в аграрному праві.
52. Дисциплінарна відповідальність працівників кооперативних сільськогосподарських підприємств.
53. Дисциплінарна відповідальність працівників державних сільськогосподарських підприємств.
54. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарського підприємства.
55. Відшкодування збитків, що настали внаслідок розкрадання або загибелі худоби та птиці.
56. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.
57. Поняття соціального розвитку села.
58. Правовий режим об'єктів соціальної сфери села.
59. Правове регулювання житлового будівництва на селі.
60. Правове регулювання шляхового будівництва в сільському господарстві. 
61. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села.
62. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.
63. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.
64. Права й обов'язки сільськогосподарських землекористувачів.
65. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві.
66. Правове регулювання використання надр у сільському господарстві.
67. Правове регулювання використання тваринного світу в сільському господарстві.
68. Правове регулювання використання рослинного світу в сільському господарстві.
69. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві.
70. Правове регулювання племінної справи у тваринництві.
71. Правове регулювання бджільництва.
72. Правове регулювання виробництва рибної продукції.
73. Правове регулювання ветеринарної медицини.
74. Правова охорона прав на сорти рослин.
75. Правове регулювання насінництва.
76. Правове регулювання захисту рослин.
77. Правовий режим карантину рослин.
78. Поняття і види аграрно-договірних зобов'язань.
79. Договір контрактації.
80. Правове регулювання ринку зерна.
81. Біржові договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції.
82. Види і предмет договорів на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання.
83. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції.
84. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції.
85. Права й обов'язки виробників і продавців (постачальників) щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції.

 
< Попередня