Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Тестове завдання № 2

Тестове завдання № 2

1. Мінімальний розмір оплати акцій засновниками закритого сільськогосподарського акціонерного товариства на момент скликання установчих зборів становить:
а) не менш як 50% номінальної вартості акцій;
б) 35% номінальної вартості акцій;
в) не менш як 30% номінальної вартості акцій;
г) 40% номінальної вартості акцій.

2. Термін відкритої підписки на акції не може перевищувати:
а) 6 місяців;
б) 3 місяців;
в) 4 місяців;
г) 2 місяців.

3. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю (не меншою як у 3/4 кількості) голосів акціонерів, які беруть участь у зборах з питання:
а) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств;
б) обрання членів ради акціонерного товариства;
в) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства;
г) внесення змін до статуту товариства.

4. Засновниками виробничого сільськосподарського кооперативу можуть бути:
а) фізичні і юридичні особи;
б) тільки юридичні особи;
в) тільки фізичні особи.

5. Членом сільськосподарського кооперативу може бути:
а) громадянин, який досяг 16-річного віку;
б) громадянин, який досяг 15-річного віку;
в) громадянин, який досяг 18-річного віку.

6. Кількість членів сільськосподарського кооперативу не може бути меншою:
а) двох;
б) трьох;
в) п'яти.

7. Сільськогосподарські кооперативи є суб'єктами:
а) приватної власності;
б) колективної власності;
в) змішаної власності.

8. Право на створення фермерського господарства має громадянин України, який досяг:
а) 16-річного віку;
б) 18-річного віку;
в) 20-річного віку.

9. Членом фермерського господарства не можуть бути:
а) батьки засновника фермерського господарства;
б) діти чотирнадцятирічного віку;
в) особи, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором.

10. Фермерське господарство створюється:
а) за рішенням місцевої державної адміністрації;
б) на добровільних засадах;
в) за рішенням місцевої ради.

11. Земельні ділянки передаються у приватну власність для ведення фермерського господарства:
а) за плату, якщо їх розмір перевищує середню земельну частку;
б) безоплатно в межах середньої земельної частки;
в) за плату в межах середньої земельної частки.

12. Розмір земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства становить:
а) 2 га;
б) 3 га;
в) 5 га.

13. Діяльність, пов'язана з веденням особистого селянського господарства, належить до:
а) господарської діяльності;
б) благодійної діяльності;
в) підприємницької діяльності.

14. Облік особистих селянських господарств здійснюється:
а) місцевими державними адміністраціями;
б) місцевими радами;
в) органами статистики.

15. Державне корпоративне сільськогосподарське підприємство створюється:
а) одним засновником;
б) не менш як трьома засновниками;
в) двома або більше засновниками.

16. Казенне сільськогосподарське підприємство створюється:
а) за рішенням місцевої державної адміністрації;
б) за рішенням Кабінету Міністрів України;
в) за рішенням місцевої ради.

17. До основних фондів державних сільськогосподарських підприємств належать:
а) молодняк тварин;
б) вироблена продукція;
в) будинки.

18. Майно державного сільськогосподарського комерційного підприємства закріплюється за ним на праві:
а) оперативного управління;
б) власності;
в) господарського відання.

19. Діяльність з виробництва племінних ресурсів підлягає:
а) ліцензуванню;
б) патентуванню;
в) державній реєстрації.

20. Для зайняття бджільництвом:
а) потрібен дозвіл місцевої державної адміністрації;
б) потрібен дозвіл місцевої ради;
в) не потрібно спеціального дозволу.

21. До істотних умов господарського договору не відносять:
а) предмет договору;
б) форс-мажорні обставини;
в) ціну;
г) термін дії договору.

22. Вимогам закону відповідає твердження:
а) договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди в усіх істотних умовах договору;
б) договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди в основних умовах договору;
в) договір є укладеним, якщо сторони підписали попередній договір;
г) договір є укладеним, якщо сторони підписали протокол про наміри.

23. Предметом договору лізингу не може бути такий вид майна:
а) рухоме майно;
б) нерухоме майно;
в) земельні ділянки;
г) індивідуально визначена річ.

24. Формування державних ресурсів сільськогосподарської продукції здійснюється переважно за договорами:
а) купівлі-продажу;
б) контрактації;
в) поставки.

25. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції здійснює такий державний орган:
а) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

 
< Попередня   Наступна >