Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Тестове завдання №1

Тестове завдання №1

1. Аграрне право України є правонаступником:
а) цивільного права;
б) сільськогосподарського права;
в) колгоспного права;
г) господарського права.

2. Предметом аграрного права є:
а) правовідносини з приводу сплати податків;
б) правовідносини у сфері сільськогосподарської діяльності;
в) правовідносини з організації аграрного бізнесу;
г) правовідносини з регулювання аграрного підприємництва.

3. Основним методом аграрного права із перелічених є:
а) імперативний;
б) рекомендацій;
в) заохочування;
г) автономних рішень.

4. Основним джерелом аграрного права є:
а) нормативний договір;
б) правовий звичай;
в) нормативно-правовий акт;
г) юридичний прецедент.

5. До локальних норм аграрного права не належить:
а) рішення місцевої ради;
б) розпорядження голови місцевої державної адміністрації;
в) договір про створення аграрного підприємства;
г) наказ директора агрофірми про звільнення працівника.

6. Найважливішим об'єктом аграрних відносин є:
а) тварини;
б) майнові паї;
в) земля.

7. До основних ознак суб'єкта аграрного господарювання відносять:
а) наявність прав інтелектуальної власності;
б) найменування;
в) наявність відокремленого майна;
г) податкові зобов'язання.

8. Юридична особа вважається створеною:
а) з моменту укладення засновниками установчого договору;
б) з дня державної реєстрації юридичної особи;
в) з моменту започаткування підприємницької діяльності;
г) з дня одержання ліцензії на здійснення підприємницької діяльності.

9. Цивільна правоздатність юридичної особи припиняється:
а) з дня винесення господарським судом рішення про банкрутство юридичної особи;
б) з дня скасування державної реєстрації;
в) з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення діяльності юридичної особи;
г) з дня анулювання ліцензії на здійснення підприємницької діяльності.

10. Вимогами кредиторів юридичної особи, що задовольняються в першу чергу, є:
а) вимоги щодо податків;
б) вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
в) вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами;
г) вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної діяльності.

11. Господарський порядок в агропромисловому комплексі України формується на основі:
а) переважання державного регулювання економічних процесів;
б) переважання ринкового саморегулювання економічних відносин;
в) застосування адміністративних методів управління економічними процесами;
г) поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин та державного регулювання макроекономічних процесів.

12. Державне регулювання підприємництва спрямовано на:
а) розширення сфери адміністративно-правового регулювання економіки;
б) посилення впливу держави на підприємницьку діяльність;
в) коригування економічної діяльності суб'єктів підприємництва;
г) звуження сфери адміністративно-правового регулювання економіки.

13. Органом, що координує діяльність органів виконавчої влади з підготовки проектів регуляторних актів, є:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва;
в) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України;
г) Міністерство юстиції України.

14. Термін, що встановлений для одержання суб'єктом підприємництва інформації про результати перевірки його діяльності органами державного контролю, визначається строком:
а) не пізніше як через двадцять днів після її закінчення;
б) не пізніше як через тридцять днів після її закінчення;
в) не пізніше як через десять днів після її закінчення;
г) не пізніше як через п'ятнадцять днів після її закінчення.

15. Планова виїзна перевірка може проводитися:
а) не частіше одного разу у квартал;
б) не частіше двох разів на рік;
в) не частіше одного разу на календарний рік;
г) не частіше одного разу на півріччя.

16. Особливість аграрної господарської діяльності полягає у:
а) галузевій спеціалізації;
б) використанні землі;
в) використанні природних ресурсів;
г) промисловій переробці сировини.

17. Концепція національної програми відродження села на 1995-2005 рр. схвалена:
а) Указом Президента України від 4 січня 1994 р.;
б) Постановою Верховної Ради України від 14 лютого 1994 р.;
в) Декретом Кабінету Міністрів України 4 лютого 1994 р.

18. Головною метою національної програми відродження села є:
а) виведення українського села на світовий рівень розвитку;
б) створення соціально-економічних умов для відродження села;
в) створення умов для відродження радгоспно-колгоспного ладу.

19. Захід впливу на порушника трудової дисципліни, що є законним, полягає у:
а) позбавленні премії;
б) догані;
в) вилученні земельної ділянки, наданої в користування;
г) накладенні штрафу.

20. Потерпіла сторона має право на відшкодування збитків за умов:
а) незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;
б) якщо це передбачено законом;
в) якщо це передбачено договором;
г) якщо це передбачено законом і договором.

21. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання припиняється:
а) через три місяці від дня, коли зобов'язання мало бути виконано;
б) через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано;
в) через п'ять місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано;
г) через місяць від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

22. До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено:
а) законом;
б) договором;
в) адміністративним актом;
г) законом і договором.

23. Достатньою умовою для застосування неустойки є:
а) протиправна поведінка;
б) наявність збитків;
в) причинний зв'язок між протиправною поведінкою і завданими збитками;
г) вина порушника.

24. Для ведення особистого селянського господарства громадянам України безоплатно передаються земельні ділянки розміром:
а) не більше 5 га;
б) не більше 3 га;
в) не більше 2 га;
г) не більше 1,5 га.

25. Заборона щодо внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств діє:
а) до 1 січня 2006 р.;
б) до 1 січня 2007 р.;
в) до 1 січня 2008 р.;
г) до 1 січня 2010 р.

 
< Попередня   Наступна >