Підручники онлайн
Головна arrow Аграрне право arrow Аграрне право України (Крупка Ю.М.) arrow Завдання та методичні вказівки до модульної контрольної роботи № 1
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Завдання та методичні вказівки до модульної контрольної роботи № 1

Завдання та методичні вказівки до модульної контрольної роботи № 1

1. Аграрне право як галузь права
Завдання:
а) дайте визначення поняття аграрного права;
б) визначте місце, яке займає аграрне право в системі права України; дайте відповідне обґрунтування;
в) назвіть основні методи аграрного права.

2. Джерела аграрного права
Завдання:
а) назвіть основні правові форми актів аграрного законодавства;
б) перелічіть характерні ознаки аграрного законодавства;
в) наведіть класифікацію актів аграрного законодавства.

3. Аграрні правовідносини
Завдання:
а) дайте визначення поняття аграрних правовідносин;
б) розкрийте структуру аграрних правовідносин;
в) назвіть характерні ознаки аграрних правовідносин.

4. Суб'єкти аграрного права
Завдання:
а) сформулюйте поняття і основні ознаки суб'єктів аграрного права;
б) назвіть подібні та відмінні ознаки суб'єктів аграрного права і суб'єктів підприємницького права;
в) складіть схему видів суб'єктів аграрного права.

5. Державне регулювання сільського господарства
Завдання:
а) визначте правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві;
б) назвіть форми і методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві;
в) схарактеризуйте систему та повноваження державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства.

6. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств
Завдання:
а) визначте поняття й основні ознаки виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств;
б) назвіть основні нормативно-правові акти, які регулюють виробничо-господарську діяльність сільськогосподарських підприємств;
в) схарактеризуйте фінансову діяльність сільськогосподарських підприємств.

7. Правове забезпечення соціального розвитку села
Завдання:
а) назвіть основні напрями державної політики у сфері соціального розвитку села;
б) схарактеризуйте правовий режим об'єктів соціальної сфери села;
в) назвіть основні нормативно-правові акти, які забезпечують розвиток житлово-комунального та дорожного господарства на селі.

8. Відповідальність за порушення аграрного законодавства
Завдання:
а) перелічіть види відповідальності, передбачені аграрним законодавством;
б) схарактеризуйте функції господарсько-правової відповідальності;
в) назвіть підстави настання відповідальності за аграрним правом.

9. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
Завдання:
а) визначте поняття земель сільськогосподарського призначення;
б) перелічіть специфічні ознаки земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
в) назвіть основні права і обов'язки сільськогосподарських землекористувачів.

10. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві
Завдання:
а) визначте поняття загального використання природних ресурсів;
б) дайте характеристику спеціального використання природних ресурсів;
в) назвіть основні нормативно-правові акти, які регулюють використання природних ресурсів у сільському господарстві.

   Виконання контрольної роботи — важливий вид самостійної роботи студента над курсом. Вона спрямована на те, щоб сприяти поглибленому вивченню дисципліни, зокрема навчити студентів логічно-послідовному викладенню того чи іншого питання теми через з'ясування змісту юридичних понять (категорій) і законів, механізму їх використання, виробити в них уміння формулювати окремі положення й аргументувати свої висновки.
   Виконуючи контрольну роботу, студенти повинні виходити з певних вимог, що встановлені до її написання, а саме:
   1) зосередити зусилля на розкритті змісту теми, а для цього слід чітко з'ясувати зміст відповідних юридичних понять, нормативних актів; особливу увагу приділити з'ясуванню механізму використання останніх;
   2) викласти зміст роботи послідовно, логічно, відповідно до завдання;
   3) обсяг контрольної роботи має становити 20-25 стор.
   Модульні контрольні роботи виконуються відповідно до завдання за варіантом, номер якого є останньою цифрою номера залікової книжки студента. Титульний аркуш модульної контрольної роботи містить ту ж саму інформацію, що й звіт про самостійну роботу.
   Визначившись щодо теми, студент мусить ознайомитись із відповідною темою посібника, а також нормативно-правовими актами і літературою, що наводяться в кінці посібника. Глибоке вивчення відібраної літератури дасть йому змогу повно розкрити питання, що містяться у завданні. Виконана і належно оформлена модульна контрольна робота надсилається викладачеві електронною поштою.
   Студент може складати залік лише в разі позитивної оцінки за контрольну роботу.

 
< Попередня   Наступна >