Підручники онлайн
Головна arrow Конкурентне право arrow Конкурентне право (Удалов Т.Г.) arrow § 3. Відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 3. Відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення

§ 3. Відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення

   На відміну від справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, де об’єктом порушення є складні суспільно-економічні відносини, що виникають під час функціонування осіб на ринку і доведення яких потребує складного глибокого аналізу товарних ринків, визначення монопольного становища суб’єктів господарювання на них, збирання численних доказів про вчинені діяння та можливі наслідки, іноді проведення експертиз, соціологічних опитувань тощо, справи про порушення, які передбачають відповідальність за створення перешкод при здійсненні Антимонопольним комітетом України, його органами і посадовими особами своїх функцій, невиконання рішень Комітету та порушення порядку надання інформації його органам можуть розглядатись за процедурою, визначеною Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП).
   Відповідно до положень кодексу адміністративній відповідальності підлягають фізичні особи. З точки зору законодавства про захист економічної конкуренції адміністративній відповідальності у вигляді штрафу підлягають лише посадові особи та інші працівники суб’єктів господарювання, органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю. Так, статтями 1643, 1661, 1664 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність і за правопорушення, спрямовані на обмеження, спотворення або взагалі усунення конкуренції з ринку. Така відповідальність передбачена за:
   1. Недобросовісну конкуренцію.
   Стаття 1643. Недобросовісна конкуренція
   Незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього і оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені —  тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва  і сировини чи без такої.
   Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, — тягне за собою накладення штрафу від п’яти до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця — тягне за собою накладення штрафу від дев’яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   2. Зловживання монопольним становищем на ринку.
   Стаття 1661. Зловживання монопольним становищем на ринку
   Нав’язування таких умов договору, які ставлять контрагентів в нерівне становище, або додаткових умов, що не стосуються предмета договору, в тому числі нав’язування товару, не потрібного контрагенту, обмеження або припинення виробництва, а також вилучення з обороту товарів з метою створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін, часткова або повна відмова від реалізації чи закупівлі товару за відсутності альтернативних джерел постачання або збуту з метою створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін, інші дії, спрямовані на створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) інших підприємців, встановлення монопольних цін (тарифів, розцінок) на свої товари, а також дискримінаційних цін, що обмежують права окремих споживачів, — тягнуть за собою накладення штрафу на керівників (розпорядників кредитів.) підприємств (об’єднань, господарських товариств тощо) у розмірі до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, — до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   3. Неправомірні угоди між підприємцями.
   Стаття 1 6 б2. Неправомірні угоди між підприємцями
   Укладення угод, спрямованих на встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок, розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи за іншими ознаками з метою їх монополізації, усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, покупців, інших підприємців — тягне за собою накладення штрафу на керівників (розпорядників кредитів) підприємств (об’єднань, господарських товариств тощо) у розмірі до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються - підприємницькою діяльністю, — до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   4. Дискримінацію підприємців органами влади і управління.
   Стаття 166”. Дискримінація підприємців органами влади і управління
   Заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм підприємництва в будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво певних видів товарів з метою обмеження конкуренції, примушування підприємців до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об’єднання підприємств, а також до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів, прийняття рішень про централізований розподіл товарів, що призводить до монопольного становища на ринку, встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону республіки в інший, надання окремим підприємцям податкових та інших пільг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо інших підприємців, що призводить до монополізації ринку певного товару, обмеження прав підприємців щодо придбання та реалізації товарів, встановлення заборон чи обмежень відносно окремих підприємців або груп підприємців — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   5. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень.
   Стаття 1664. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень
   Неподання, несвоєчасне подання посадовими особами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також керівниками (розпорядниками кредитів) підприємств (об’єднань, господарських товариств тощо) та особами, які займаються підприємницькою діяльністю, інформації або подання завідомо недостовірної інформації Антимонопольному комітету України та його територіальним відділенням — і тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та керівників у розмірі до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, — до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   Ухилення осіб, зазначених у частині першій цієї статті, від виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, чи несвоєчасне виконання їх рішень — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та керівників у розмірі до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, — до шістнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   Разом з тим при накладенні штрафу на фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, у органів Антимонопольного комітету України виникають певні труднощі. Так, передбачений ст. 38 КУпАП строк притягнення до адміністративної відповідальності унеможливлює застосування заходів адміністративного впливу до керівників суб’єктів господарювання, які вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Це зумовлює обмежену сферу застосування цього засобу впливу на порушників законодавства про захист економічної конкуренції та, в кінцевому підсумку, його недостатню ефективність. Адже згідно зі ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладене не пізніше двох місяців з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — двох місяців з дня його виявлення. У той же час з метою всебічного, повного і об’єктивного з’ясування дійсних обставин справи, прав та обов’язків сторін органи Комітету зобов’язані досліджувати регіональні та загальнодержавні товарні ринки, одержувати від сторін, інших осіб письмові та усні пояснення, складати подання з попередніми висновками і вносити їх на розгляд органів чи посадових осіб, яким підвідомча справа. Для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, проводиться експертиза. Зазначені заходи, як правило, неможливо провести за два місяці, протягом яких суд може прийняти рішення.
   Приклад з практики органів Антимонопольного комітету
   Постановою голови Донецького відділення Комітету за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку було притягнуто до відповідальності ЗАТ “Горлівськ-тепломережа”, але притягти до адміністративної відповідальності його керівника не було можливості у зв’язку із закінченням перебігу строку, передбаченого ст. 38 КУпАП. Аналогічні обставини склалися і в багатьох інших справах.
   Крім того, є випадки, коли навіть у разі своєчасного складання та надсилання органами Комітету протоколів про адміністративне правопорушення — порушення законодавства про захист економічної конкуренції до суду, перебіг терміну накладення стягнення закінчився під час розгляду справи в суді.
   Приклад з практики органів Антимонопольного комітету
   За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення у вигляді неподання інформації що вчинено директором біржі “Лепта” (м. Херсон) Суворовський районний суд не визнав останнього правопорушником. За заявою Херсонського відділення Комітету рішення Суворовського суду переглянуто обласним судом, скасовано та направлено на новий розгляд. При повторному розгляді дії директора біржі “Легіта” визнано адміністративним правопорушенням, але штраф на нього не накладено у зв’язку із закінченням терміну притягнення порушника до відповідальності.

 
< Попередня   Наступна >