Підручники онлайн
Головна arrow Конкурентне право arrow Конкурентне право (Удалов Т.Г.) arrow § 7. Міждержавний орган з антимонопольної політики країн СНД
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 7. Міждержавний орган з антимонопольної політики країн СНД

§ 7. Міждержавний орган з антимонопольної політики країн СНД

   З метою створення правових і організаційних основ співробітництва у сфері антимонопольної політики і розвитку конкуренції, а також усунення негативних для торгівлі та економічного розвитку факторів і недопущення дій, що наносять збиток національним економікам внаслідок монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції, країни — учасниці СНД уклали договір “Про проведення узгодженої антимонопольної політики”.
   Відповідно до цього договору було утворено Міждержавну раду з антимонопольної політики (надалі — Антимонопольна рада). Основним її завданням є вироблення критеріїв і способів оцінки монополістичної діяльності, недобросовісної конкуренції, процедур розслідування справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а також розробка правил і механізмів впливу на суб’єктів господарювання, органи влади і управління, що порушують правила конкуренції на товарних ринках.
   До функцій, що виконує Антимонопольна рада відносяться:
   - координація спільної діяльності країн—учасниць договору зі створення правових основ з попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності і недобросовісної конкуренції на товарних ринках;
   - сприяння країнам—учасницям договору у розробці й удосконалюванні національних законодавств із питань захисту конкуренції та регулювання монополій;
   - розробка і надання рекомендацій країнам—учасницям договору щодо правил і механізмів реалізації конкретні них дій з попередження, обмеження і припинення І монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції;
   - сприяння країнам—учасницям договору в обміні нормативно-правовою, методичною та іншою інформацією в області політики щодо захисту конкуренції та регулювання монополій.
   Антимонопольна рада формується з повноважних представників країн—учасниць договору. Кожна країна має право призначити двох повноважних представників і має право одного голосу. Із числа представників обирається Голова Антимонопольної ради та два його заступники. Термін дії повноважень Голови та його заступників — 2 роки. За рішенням Антимонопольної ради термін може бути подовжений чи скорочений.
   Для виконання своїх функцій Антимонопольна рада має право:
   • організовувати проведення експертизи проектів документів, пов’язаних з реалізацією положень договору  “Про проведення узгодженої антимонопольної політики”;
   • створювати для підготовки відповідних проектів документів групи експертів;
   • вносити у встановленому порядку підготовлені Антимонопольною радою документи на розгляд Економічної ради, Ради глаі урядів і Ради глав держав СНД;
   • запитувати й одержувати від країн—учасниць договору інформацію, необхідну для виконання своїх функцій;
   • розробляти і затверджувати регламент своєї роботи, а також вносити в нього зміни;
   • взаємодіяти з антимонопольними органами третіх країн і відповідними міжнародними організаціями в межах своєї компетенції.
   Формою роботи Антимонопольної ради є засідання. Поточна робота й організаційно-технічна підготовка засідань Антимонопольної ради здійснюється Секретаріатом Антимонопольної ради, функції якого виконує відповідний структурний підрозділ Виконавчого комітету СНД. Періодичність і порядок підготовки і проведення засідань Антимонопольної ради визначаються регламентом його роботи. Позачергові засідання можуть скликатися з ініціативи Голови чи за вимогою представників не менш ніж трьох країн—учасниць договору.
   Рішення Антимонопольної ради приймаються кваліфікованою більшістю голосів (двома третинами присутніх і приймаючих участь у голосуванні повноважних представників). Будь-яка країна—учасниця договору може заявити про свою незгоду з рішенням, що стосується того чи іншого питання. Але це не є перешкодою для ухвалення рішення іншими зацікавленими країнами. На країни—учасниці договору, що заявили про свою незгоду з рішенням, прийняте рішення не поширюється.
   Робочою мовою Антимонопольної ради є російська мова. Місце перебування Секретаріату Антимонопольної ради — місто Москва.

   Контрольні запитання для самоперевірки
   1. Через які органи влади держава забезпечує захист та розвиток конкуренції?
   2. Які основні завдання, компетенція, права Антимонопольного комітету України?
   3. Які права та повноваження мають Голова Комітету, його заступники, державні уповноважені?
   4. Який склад та права Комітету?
   5. Форма та мета взаємодії органів Антимонопольного комітету України?
   6. Який статус мають працівники органів Антимонопольного комітету України?
   7. Які завдання покладаються на територіальне відділення Антимонопольного комітету України?
   8. Які завдання, функції і повноваження Голови територіального відділення Антимонопольного комітету України?
   9. З якою метою проводяться перевірки додержання законодавства про захист економічної конкуренції?
   10. Яка процедура проведення перевірок, законодавства про захист економічної конкуренції?
   11. Що таке Міждержавна рада з антимонопольної політики, з якою метою вона створена?

 
< Попередня   Наступна >