Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право (Вінник О.М.) arrow 2. Правовий режим концесійної діяльності
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


2. Правовий режим концесійної діяльності

2. Правовий режим концесійної діяльності

   Концесія - це діяльність вітчизняного або іноземного суб'єкта господарювання (концесіонера), спрямована на створення (будівництво) та/або управління (експлуатацію) об'єктом концесії відповідно до вимог закону та умов концесійного договору, укладеного на тривалий строк уповноваженим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування з метою задоволення суспільних потреб.
   Правове регулювання концесійної діяльності здійснюється:
   Господарським кодексом України (глава 40, статті 406—410, що визначають поняття та основні засади концесійної діяльності - статті 406-407, договірні засади здійснення концесійної діяльності -ст. 408, положення щодо припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію, - ст. 409, законодавство про концесії - ст. 410, гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання - ст. 418);
   Законами України:
   - від 16.07.1999 р. “Про концесії” (містить визначення застосовуваних в Законі термінів - ст. 1, положення щодо: принципів концесійної діяльності - ст. 2, об'єктів концесії - ст. З, засад концесійної діяльності, в т. ч. обмеження, - статті 4-5, щодо концесійних конкурсів - статті 6-8 та договорів концесії, що укладаються за результатами їх проведення, - статті 9-16, прав та обов'язків сторін концесійного договору - статті 17-25, статистичної звітності у сфері концесійної діяльності - статті 26-27);
   - від 14.12.1999 р. “Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг” (містить спеціальні положення щодо цього виду концесійної діяльності з вищезгаданих питань);
   - від 16.03.1996 р. “Про режим іноземного інвестування” (визначає концесійний договір як один з основних видів договорів у сфері іноземного інвестування - ст. 22);
   Постанова Кабінету Міністрів України:
   - від 18.01.2000 р. № 72 “Про реєстр концесійних договорів”;
   - від 12.04.2000 р. № 643 “Про затвердження Типового концесійного договору”;
   - від 12.04.2000 р. № 642 “Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної та комунальної власності, що надаються у концесію”;
   - від 12.04.2000 р. № 639 “Про затвердження Методики розрахунків концесійних платежів”;
   - від 13.07.2000 р. № 1114 “Про затвердження Порядку визначення об'єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватися пільги щодо концесійних платежів, дотації, компенсації, та умов їх надання”.
   Концесійна діяльність в Україні базується на таких засадах:
   - поєднання державного регулювання концесійної діяльності і договірних засад її здійснення (на підставі концесійного договору);
   - вибір концесіонерів переважно на конкурсній основі;
   - комплексне та оплатне використання об'єкта концесії, участь держави, органів місцевого самоврядування у частковому фінансуванні об'єктів концесії соціального призначення;
   - взаємна вигода сторін у концесійному договорі, розподіл ризиків між сторонами концесійного договору;
   - державне гарантування інвестицій концесіонерів;
   - стабільність умов концесійних договорів;
   - забезпечення прав та законних інтересів споживачів продукції (послуг), що надаються концесіонерами.
   Ознаки концесійної діяльності:
   І. Здійснюється на базі об'єктів права державної чи комунальної власності відповідно до передбаченого ч. 4 ст. З Закону “Про концесії” переліку, до складу якого включено:
   - майно підприємств, які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, що забезпечують комплексне надання послуг у визначених законом сферах діяльності;
   - об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, які можуть бути добудовані з метою їх використання для надання послуг по задоволенню громадських потреб у визначених законом сферах діяльності;
   - спеціально збудовані об'єкти відповідно до умов концесійного договору для задоволення громадських потреб у визначених законом сферах діяльності.
   II. Змістом концесійної діяльності є підприємницька діяльність (крім тих її видів, які відповідно д законодавства можуть здійснюватися виключно державними підприємствами і об'єднаннями) у таких сферах господарювання:
   - водопостачання, відведення та очищення стічних вод;
   - надання послуг міським громадським транспортом;
   - збирання та утилізація сміття;
   - надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла;
   - будівництво та експлуатація автомобільних доріг, об'єктів дорожнього господарства, інших дорожніх споруд;
   - будівництво та експлуатація шляхів сполучення;
   - будівництво та експлуатація вантажних і пасажирських портів;
   - будівництво та експлуатація аеропортів;
   - надання послуг у сфері кабельного телебачення;
   - надання послуг зв'язку;
   - надання поштових послуг;
   - транспортування та розподіл природного газу;
   - виробництво та (або) транспортування електроенергії;
   - громадське харчування;
   - будівництво жилих будинків;
   - надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері;
   - використання об'єктів соціально-культурного призначення;
   - створення комунальних служб паркування автомобілів;
   - надання ритуальних послуг;
   - будівництво та експлуатація готелів, туристичних комплексів, кемпінгів та інших відповідних об'єктів туристичної індустрії.
   III. Договірні засади здійснення концесійної діяльності згідно з укладеним та зареєстрованим в установленому порядку концесійним договором, відповідно до якого уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування (концесієдаввць) надає на платній та строковій основі (терміном від 10 до 50 років) суб'єкту підприємницької діяльності (концесіонеру) право створити (побудувати) об'єкт концесії чи суттєво його поліпшити та (або) здійснювати його управління (експлуатацію) відповідно до закону з метою задоволення суспільних потреб; істотні умови договору: сторони договору; види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору; об'єкт концесії (склад і вартість майна або технічні і фінансові умови створення об'єкта концесії"); умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для здійснення концесійної діяльності; перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню; умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) концесіонером товари (роботи, послуги); строк дії договору концесії, умови найму, використання праці працівників - громадян України; умови використання вітчизняних технологій, техніки, сировини, матеріалів; умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень; умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів; порядок використання амортизаційних відрахувань; відновлення об'єкта концесії та умови його повернення; відповідальність за виконання сторонами зобов'язань; страхування концесіонером об'єктів, взятих у концесію; порядок продовження і припинення дії договору; порядок вирішення спорів між сторонами.
   IV. Конкурентні засади визначення претендента на укладення договору концесії відповідно до визначеної Законом “Про концесії” (статті 6-8) процедури, яка складається з таких етапів:
   - затвердження переліку конкретних об'єктів, які за результатами проведеного конкурсу на договірних засадах надаватимуться в концесію (щодо об'єктів права державної власності - здійснюється Кабінетом Міністрів України, комунальної власності - виключно на пленарних засіданнях відповідних рад);
  - організація та проведення концесієдавцем концесійного конкурсу з урахуванням певного рівня публічних інтересів (загальнодержавних інтересів - щодо об'єктів права державної власності, регіональних/територіальної громади - щодо об'єктів права комунальної власності) і максимального забезпечення інтересів споживачів товарів (робіт, послуг);
   - прийняття концесієдавцем за результатами проведеного конкурсу (на підставі висновків конкурсної комісії) рішення про переможця концесійного конкурсу та укладення з ним концесійного договору.
   V. Реєстрація концесійних договорів, що здійснюється в обов'язковому порядку, якщо об'єктом концесії є об'єкт права державної власності або об'єкт права комунальної власності (орган, уповноважений укласти концесійний договір, повідомляє про укладення такого договору Фонд державного майна України, який веде реєстр таких договорів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2000 р. № 72 “Про реєстр концесійних договорів”).
   VI. Виконання сторонами договірних зобов'язань відповідно до закріплених за ними прав та обов'язків, основні з яких закріплені в Закону “Про концесії” (статті 17-18):
   КОНЦЕСІЄДАВЕЦЬ
   має право: здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов концесійного договору; надавати виключне право на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії; вимагати дострокового розірвання концесійного договору в разі порушення концесіонером його умов; вимагати від концесіонера відшкодування збитків у разі погіршення стану об'єкта концесії, яке сталося з вини концесіонера;
   зобов'язаний: передати концесіонерові об'єкт концесії у стані та строки, передбачені концесійним договором; надати концесіонерові своєчасно і в повному обсязі передбачені концесійним договором документи, які підтверджують право концесіонера на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії; вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань; зберігати комерційну таємницю концесіонера; не втручатися у господарську діяльність концесіонера; якщо для здійснення концесійної діяльності необхідна земельна ділянка, забезпечити її надання у порядку, встановленому Земельним кодексом України.
   КОНЦЕСІОНЕР
   має право: здійснювати підприємницьку діяльність на основі створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації) об'єкта концесії; на виключне право на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії, якщо це передбачено умовами концесійного договору; вимагати розірвання концесійного договору у разі порушення концесієдавцем умов договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору; на продовження строку дії концесійного договору у разі виконання його умов; отримувати плату за вироблені товари (роботи, послуги) згідно з умовами концесійного договору; використовувати амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів, отриманих у концесію; на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на об'єкті концесії третіх осіб (при цьому концесіонер несе відповідальність за виконання такими особами умов концесійного договору та законодавства України);
   зобов'язаний: виконувати умови концесійного договору; укладати відповідно до законодавства трудові договори (контракти), як правило, з працівниками - громадянами України; використовувати на об'єкті концесії технології, матеріали, техніку вітчизняного виробництва, якщо інше не передбачено умовами договору; утримувати об'єкт концесії в належному технічному стані; після закінчення строку, на який було укладено концесійний договір, передати об'єкт концесії в належному технічному стані концесієдавцеві відповідно до умов договору.
   VIІ. Припинення концесійної діяльності може мати місце у випадках:
   - припинення концесійного договору (може мати місце у разі: закінчення строку дії договору, ліквідації концесіонера за рішенням суду, в тому числі у зв'язку з визнанням його банкрутом; загибелі об'єкта концесії);
   - дострокового розірвання концесійного договору у встановленому законом порядку (за погодженням сторін або на вимогу однієї із сторін за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законами України);
   - визнання судом концесійного договору недійсним.

 
< Попередня   Наступна >