Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право (Вінник О.М.) arrow 1.2. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


1.2. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони

1.2. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони

   Нормативно-правове регулювання господарської діяльності у спеціальних (вільних) економічних зонах, управління ВЕЗ та особливості правового статусу суб'єктів ВЕЗ свідчать про спеціальний правовоий режим ВЕЗ, що визначається законодавством про ВЕЗ. Система останнього складається із загальної частини (містить нормативно-правові акти, в яких зафіксовані загальні для всіх ВЕЗ положення) та спеціальної частини, до якої входять акти законодавства про окремі/конкретні ВЕЗ. Відтак, систему законодавства про ВЕЗ становлять:
   Конституція України від 28 червня 1996 p., зокрема положення щодо встановлення виключно законами України порядку створення та функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний та міграційний режим, відмінний від загального (ст. 92);
   Господарський кодекс України від 16 січня 2003 p., який містить окрему главу — гл. 39 “Спеціальні (вільні) економічні зони”: ст. 401 визначає поняття ВЕЗ та мету їх створення; ст. 402 — містить основні положення щодо території та статусу ВЕЗ; ст. 403 - визначає типи ВЕЗ; ст. 404 - закріплює основні гарантії для суб'єктів господарювання ВЕЗ; ст. 405 - містить положення щодо законодавства, яке діє на території конкретної ВЕЗ; ст. 418 - гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання (в т. ч. від незаконного обмеження прав);
   Митний кодекс України від 11 липня 2002 p., зокрема положення щодо встановлення митного кордону і меж спеціальних митних зон, які не збігаються з державним кордоном України;Закон України від 13.10.1992 р. “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” (далі — Загальний Закон): визначає порядок створення і ліквідації  ВЕЗ, механізм функціонування спеціальних (вільних) економічних зон на території України, загальні правові й економічні основи їх статусу, а також загальні правила регулювання відносин суб'єктів економічної діяльності цих зон з місцевими Радами народних депутатів, органами державної виконавчої влади та іншими органами;
   Розпорядження Президента України від 16 січня 2002 р. “Про Комісію з перевірки додержання законодавства про здійснення імпортних операцій суб'єктами спеціальних (вільних) економічних зон та суб'єктами пріоритетного розвитку, на яких запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності”;
   Постанови Кабінету Міністрів України:
   - від 14.03.1994 р. № 167 “Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні”;
   - від 5 липня 1999 р. № 1199 “Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні”;
   - від 24 вересня 1999 р. № 1756 “Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності”;
   - від 28 лютого 2001 р. № 184 “Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності”;
   - від 15 травня 2003 р. № 704 “Про внесення змін до Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні”.
   Відомчі нормативно-правові акти, вт. ч.:
   - Наказ Міністерства економіки України, державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України від 20 вересня 1999 р. № 114/600/496/221 “Про затвердження Порядку здійснення моніторингу та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотримання умов спеціальних режимів їх діяльності”;
   - Наказ Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 14 березня 2000 р. № 28/51 “Про затвердження Положення про критерії визначення пріоритетних видів економічної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності і порядок їх застосування”;
   - Наказ Державної митної служби України від 19 жовтня 2000 р. № 579 “Про затвердження Порядку прийняття Держмитслужбою об'єктів митної інфраструктури на територіях спеціальних (вільних) економічних зон, на яких запроваджується режим спеціальної митної зони (спеціальний митний режим)” та ін. Спеціальна частина законодавства про ВЕЗ містить нормативно-правові акти різної юридичної сили щодо конкретних ВЕЗ, у т. ч.: Закони України:
   - від 15 лютого 1995 р. “Про статус гірських населених пунктів в Україні”;
   - від 16 травня 1995 р. “Про виключну (морську) економічну зону України”;
   - від 24 грудня 1998 р. “Про спеціальні економічні зони та спеціальні режими інвестиційної діяльності в Донецькій області”;
   - від 15 січня 1999 р. “Про спеціальну економічну зону “Яворів”;
   - від 18 березня 1999 р. “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець”;
   - від 3 червня 1999 р. “Про спеціальну економічну зону “Славутич”;
   - від 15 липня 1999 р. “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Луганській області”;
   - від 16 липня 1999 р. “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків”;
   - від 23 березня 2000 р. “Про спеціальну економічну зону “Рені”;
   - від 23 березня 2000 р. “Про спеціальну (вільну) економічну зону “Порто-франко” на території Одеського морського торговельного порту”;
   - від 13 липня 2000 р. “Про спеціальну економічну зону “Миколаїв”;
   - від 21 грудня 2000 р. “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальній економічній зоні “Порт Крим” в Автономній Республіки Крим”;
   - від 22 березня 2001 р. “Про спеціальну економічну зону “Закарпаття”;
   - від 5 квітня 2001 р. “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області”;
   - від 11 липня 2001 р. “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”;
   - від 18 листопада 2003 р. “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області” та ін.
   Укази Президента України (приймалися протягом дії перехідних положень Конституції України і були чинними до прийняття спеціальних законів про відповідну ВЕЗ; наприклад, укази: від 30 червня 1995 р. “Про Північнокримську експериментальну економічну зону “Сиваш”; від 18 червня 1998 р. “Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області”; від 18 червня 1998 р. “Про спеціальну економічну зону “Славутич”; від 9 грудня 1998 р. “Про спеціальну економічну зону “Закарпаття” та ін.
   Постанови Кабінету Міністрів України:
   - від 27 липня 1998 р. № 1147 “Про прикордонний режим”;
   - від 7 червня 1999 р. № 982 “Про порядок затвердження і реєстрації інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони “Яворів”;
   - від 18 червня 1999 р. № 1065 “Про затвердження переліку пріоритетних видів економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, для яких встановлено спеціальний режим інвестиційної діяльності, та порядку розгляду і схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у спеціальних економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області”;
   - від 9 серпня 1999 р. № 1441 “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець”;
   - від 7 жовтня 1999 р. № 1860 “Про порядок розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони “Славутич”;
   - від 27 серпня 2000 р. № 1345 “Про спеціальну (вільну) економічну зону “Порто-франко” на території Одеського морського торговельного порту”;
   - від 4 жовтня 2000 р. № 1507 “Про порядок розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець”;
   - від 28 грудня 2000 р. № 1901 “Про спеціальну економічну зону “Миколаїв” та ін.
   Відомчі нормативно-правові акти:
   - Наказ Державної податкової адміністрації України від 31 березня 1999 р. № 162 “Про затвердження Порядку визначення прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів суб'єктами спеціальної економічної зони “Яворів”, та складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності”;
   - Наказ Державної податкової адміністрації України від 7 червня 1999 р. № 290 “Про затвердження Порядку обчислення прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів суб'єктами спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець”, та складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності”;
   - Наказ Державної податкової адміністрації України від 29 травня 2000 р. № 266 “Про затвердження Порядку обчислення прибутку суб'єктів спеціальної економічної зони “Рені”, одержаного від реалізації інвестиційного проекту” та ін.

 
< Попередня   Наступна >