Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право (Вінник О.М.) arrow 2. Система актів законодавства про комерційну концесію
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


2. Система актів законодавства про комерційну концесію

2. Система актів законодавства про комерційну концесію

   В Україні правове регулювання відносин щодо комерційної концесії забезпечується:
   - Господарським кодексом: глава 36 “Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія)”, яка містить положення щодо: поняття та предмета договору комерційної концесії (ст. 366); форми та реєстрації договору комерційної концесії (ст. 367); комерційної субконцесії (ст. 368); винагороди за договором комерційної концесії (ст. 369); обов'язків правоволодільця (ст. 370); обов'язків користувача (ст. 371); обмеження прав сторін за договором комерційної концесії (ст. 372); відповідальності правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача (ст. 373); зміни та розірвання договору комерційної концесії (ст. 374); наслідків зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця (ст. 375); законодавства про комерційну концесію (ст. 376);
   - Цивільним кодексом, глава 76 якого (“Комерційна концесія” - статті 1115-1129) містить положення, які є аналогічними (з деякими відмінностями) відповідним положенням ГК;
   - від 23.12.1993 р. “Про авторське право і суміжні права” (в редакції Закону від 11.07.2001 p.);
   - від 15.12.1993 р. “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (в редакції Закону від 01.06.2000 p.);
   - від 15.12.1993 р. “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”;
   - від 15.12.1993 р. “Про охорону прав на промислові зразки”;
   - від 07.06.1996 р. “Про захист від недобросовісної конкуренції” (передбачає захист від неправомірного використання комерційної таємниці, товарного знака та інших об'єктів права промислової власності для досягнення переваг у сфері економічної конкуренції);
   - від 05.11.1997 р. “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”;
   - підзаконними нормативними актами, серед яких:
   - постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” та інші нормативно-правові акти (див.: Розділ III “Майнова основа господарювання”, тема 12 “Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання”).

 
< Попередня   Наступна >