Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право (Вінник О.М.) arrow 1. Поняття та види фінансової діяльності
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


1. Поняття та види фінансової діяльності

1. Поняття та види фінансової діяльності

   Фінансова діяльність у сфері господарювання - це діяльність, пов'язана з обігом коштів (фінансів). Вона може здійснюватися суб'єктами господарювання на професійних засадах з метою задоволення відповідних потреб інших осіб (професійна фінансова діяльність). Різновидами такої діяльності є грошове та інше фінансове посередництво, страхування, а також допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування, а суб'єктами такої діяльності є фінансові установи.
   Водночас кожен суб'єкт господарювання, органи господарського керівництва здійснюють таку діяльність для забезпечення своєї основної діяльності. Це так звана індивідуальна фінансова діяльність, метою якої є забезпечення платоспроможності суб'єктів господарських правовідносин, у т. ч. проведення розрахунків, пов'язаних з їх діяльністю, покриття витрат виробництва продукції (робіт, послуг), одержання прибутку (доходу) тощо.
   Здійснення професійної фінансової діяльності має підпорядковуватися спеціальному правовому режимові, основні засади якого визначаються Господарським кодексом України (глава 35 “Особливості правового регулювання фінансової діяльності”) та Законом України від 17.07.2001 р. “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, відповідно до якого:
   - ринком фінансових послуг є сфера діяльності його учасників з метою надання та споживання певних фінансових послуг (банківських, страхових, інвестиційних, операцій з цінними паперами та інших), що забезпечують обіг фінансових активів;
   - фінансовими послугами визнаються операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів;
   - суб'єктом діяльності щодо надання фінансових послуг є фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного державного реєстру фінансових установ; до фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг;
   - спеціальне державне регулювання ринків фінансових послуг в Україні здійснюється:
   А) з метою:
   1) проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері фінансових послуг;
   2) захисту інтересів споживачів фінансових послуг;
   3) створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків фінансових послуг;
   4) створення умов для ефективної мобілізації і розміщення фінансових ресурсів учасниками ринків фінансових послуг з урахуванням інтересів суспільства;
   5) забезпечення рівних можливостей для доступу до ринків фінансових послуг та захисту прав їх учасників;
   6) додержання учасниками ринків фінансових послуг вимог законодавства;
   7) запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринках фінансових послуг;
   8) контролю за прозорістю та відкритістю ринків фінансових послуг;
   9) сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг;
   Б) у визначених законом формах, а саме шляхом:
   1) ведення державних реєстрів фінансових установ та ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;
   2) нормативно-правового регулювання діяльності фінансових установ;
   3) нагляду за діяльністю фінансових установ;
   4) застосування уповноваженими державними органами заходів впливу;
   5) проведення інших заходів з державного регулювання ринків фінансових послуг;
   В) здійснюється уповноваженими на це органами, в т. ч.:
   - щодо ринку банківських послуг - Національним банком України;
   - щодо ринків цінних паперів та похідних цінних паперів - Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
   - щодо інших ринків фінансових послуг - спеціально уповноваженим органом - Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (діє відповідно до Положення про цю комісію, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 р. № 292/2003), до компетенції якої входять:
   1) нормативне регулювання ринків фінансових послуг у визначених законом межах;
   2) здійснення реєстрації та ведення Державного реєстру фінансових установ;
   3) ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;
   4) здійснення контролю за діяльністю фінансових установ;
   5) застосовування заходів впливу (в т. ч. адміністративних-господарських санкцій) до учасників ринків фінансових послуг у разі порушення ними законодавства про фінансові послуги, нормативно-правових актів Комісії органу та реалізує інші повноваження, передбачені згаданим Законом.

 
< Попередня   Наступна >