Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право (Вінник О.М.) arrow 3. Принципи врахування специфіки господарювання в процесі правового регулювання
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


3. Принципи врахування специфіки господарювання в процесі правового регулювання

3. Принципи врахування специфіки господарювання в процесі правового регулювання

   Специфіка господарських відносин, що виникають у певних галузях економіки, за участю певних суб'єктів, у процесі здійснення певних видів господарської діяльності, на певних територіях, у незвичайних умовах потребує спеціального правового регулювання, таке регулювання здійснюється відповідно до певних принципів, а саме:
   - врахування загальних засад господарювання, визначених у першому розділі ГК України;
   - визначення особливостей: встановлення господарських відносин певного виду; правового становища їх суб'єктів; договірних відносин між ними; відповідальності за порушення вимог спеціального законодавства;
   - визначення спеціально уповноваженого органу, що здійснює державне регулювання в певній сфері господарювання, на відповідній території та/або в незвичайних умовах, а також повноважень цього органу;
   - встановлення спеціальних умов господарювання шляхом на дання певних пільг та гарантій суб'єктам господарювання (зокрема, щодо дотримання їх майнових прав) та покладення на них (суб'єктів) додаткових обтяжень (наприклад, щодо підтримання майнової бази на певному рівні або заборони здійснювати інші види діяльності, крім основної).
   Специфіка правового регулювання певних видів господарських відносин здійснюється за допомогою відповідних положень Господарського кодексу, Цивільного кодексу, спеціальних законів (“Про банки і банківську діяльність”, “Про страхування”, “Про аудиторську діяльність”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про правовий режим іноземного інвестування”, “Про концесії”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, “Про правовий режим воєнного стану”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та ін.) та прийнятих відповідно до них підзаконних нормативно-правових актів (основні з них вказані у відповідних темах).
   Особливості правового регулювання певних видів господарських відносин більш ґрунтовно розглядатимуться в наступних темах цього розділу. Проте особливості господарсько-торговельної діяльності, перевезення вантажів, капітального будівництва висвітлювалися в розділі IV “Господарські зобов'язання”, зокрема в темі 15 “Особливості правового регулювання окремих видів господарських договорів”.

   Контрольні запитання
   1. Чим зумовлено спеціальне регулювання господарської діяльності?
   2. За якими критеріями класифікуються господарські відносини?
   3. Які види господарської діяльності належать до сфери матеріального виробництва?
   4. У чому специфіка невиробничої сфери? Які види господарської діяльності належать до неї?
   5. Чи може мати специфіку господарська діяльність залежно від території її
здійснення?
   6. Яким чином можуть впливати на господарську діяльність умови її здійснення?
   7. Відповідно до яких принципів здійснюється спеціальне регулювання господарських відносин?

 
< Попередня   Наступна >