Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право (Вінник О.М.) arrow 4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

   Природні ресурси, як особлива категорія майна, що використовується у сфері господарювання, характеризуються особливим режимом правовим режимом, якому притаманні такі риси:
   І. Спеціальне регулювання, що здійснюється низкою нормативно-правових актів:
   Конституцією України: ст. 13 - визначає коло об'єктів права власності Українського народу і права кожного громадянина користуватися цими об'єктами; ст. 14 - щодо землі як основного національного багатства, щодо гарантування та реалізації права власності на землю;
   Господарський кодекс України, який містить гл. 15 “Використання природних ресурсів у сфері господарювання” (ст. 148 - визначає особливості використання природних ресурсів у сфері господарювання; статті 149-153 встановлюють основні засади використання природних ресурсів суб'єктами господарювання, права та обов'язки останніх);
   Цивільний кодекс України: ч. 2 ст. 13 ЦК закріплює обов'язок учасників цивільних відносин при здійсненні цивільних прав утримуватися від дій, які могли б завдати шкоди довкіллю; ст. 324 ЦК “Право власності Українського народу” (дублює відповідні положення Конституції"), ст. 373 ЦК - “Земля (земельна ділянка) як об'єкт права власності”; регулюється низка питань, пов'язаних з майновими правами на землю (земельну ділянку), в т. ч. правом власності (статті 373-385), правом користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (статті 407—412), а також для забудови (статті 413-417); 
    спеціальні кодекси про окремі види природних ресурсів: Лісовий кодекс від 21.01.1994 p., Кодекс “Про надра” від 27.07.1994 p., Водний кодекс від 06.06.1995 p., Земельний кодекс від 25.10.2001 p.;
   закони: від 25.06.1991 р. “Про охорону навколишнього природного середовища”, від 16.06.1992 р. “Про природно-заповідний фонд України”, від 16.10.1992 р. “Про охорону атмосферного повітря”, від 03.03.1993 р. “Про тваринний світ”, від 09.04.1999 р. “Про рослинний світ”, Гірничий закон України від 06.10.1999 р. та ін.;
   підзаконні нормативно-правові акти, прийняті відповідно до зазначених кодексів та законів.
   II. Визначення природних ресурсів (землі, надр, атмосферного повітря, водних та інших природних ресурсів, що знаходяться в межах території України, природних ресурсів її континентального шельфу, виключної/морської економічної зони) об'єктами права власності Українського народу, що реалізується від імені народу органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України;
   ІІІ. Закріплення за кожним громадянином права користування (відповідно до закону) природними об'єктами права власності Українського народу.
   IV. Використання суб'єктами господарювання в їх господарській діяльності природних ресурсів у порядку спеціального або загального природокористування відповідно до актів законодавства.
   V. Можливість отримання суб'єктами господарювання для здійснення господарської діяльності природних ресурсів (землі/земельної ділянки із закритими водоймами, ділянками лісів, загальнопоширеними корисними копалинами, що знаходяться в ній) на праві власності або праві користування відповідно до порядку, встановленого земельним, водним, лісовим та іншим спеціальним законодавством;
   VI. Закріплення за суб'єктами господарювання низки спеціальних прав та обов'язків щодо використання природних ресурсів, на даних на праві власності або праві користування:
   А) Права:
   - експлуатувати корисні властивості наданих суб'єкту господарювання природних ресурсів;
   - використовувати для господарських потреб в установленому законодавством порядку корисні копалини місцевого значення, водні об'єкти, лісові ресурси, що знаходяться на наданій суб'єкту господарювання земельній ділянці;
   - одержувати доходи від результатів господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів;
   - одержувати пільгові короткострокові та довгострокові кредити для реалізації заходів щодо ефективного використання, відтворення та охорони природних ресурсів, а також користуватися податковими пільгами при здійсненні зазначених заходів;
   - вимагати компенсації шкоди, завданої належним суб'єкту господарювання природним ресурсам іншими суб'єктами, а також усунення перешкод у здійсненні господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів.
   Б) Обов’язки:
   - використовувати природні ресурси відповідно до цільового призначення, визначеного при їх наданні (придбанні) для використання у господарській діяльності;
   - ефективно й економно використовувати природні ресурси на основі застосування новітніх технологій у виробничій діяльності;
   - здійснювати заходи щодо своєчасного відтворення і запобігання псуванню, забрудненню, засміченню та виснаженню природних ресурсів, не допускати зниження їх якості у процесі господарювання;
   - своєчасно вносити відповідну плату за використання природних ресурсів;
   - здійснювати господарську діяльність без порушення прав інших власників та користувачів природних ресурсів;
   - відшкодовувати збитки, завдані суб'єктом господарювання власникам або первинним користувачам природних ресурсів.

 
< Попередня   Наступна >