Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право (Вінник О.М.) arrow 3. Господарське право як навчальна дисципліна
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


3. Господарське право як навчальна дисципліна

3. Господарське право як навчальна дисципліна

   Господарське право як навчальна дисципліна - це сукупність знань і навичок правового регулювання господарської діяльності і використання відповідних правових норм у практиці господарювання при здійсненні професійної юридичної діяльності.
   Навчальна дисципліна “Господарське право” ґрунтується на надбаннях господарсько-правової науки (щодо історії становлення, правових засобів функціонування господарського права, тенденцій його розвитку та вдосконалення тощо), передбачає аналіз та вивчення основних засад правового регулювання господарських відносин та практики застосування актів господарського законодавства.
   Обсяг і зміст господарського права як навчальної дисципліни залежить від профілю підготовки (для нотаріусів, суддів, слідчих - в загальному вигляді, для юрисконсультів, адвокатів-господарників, суддів господарських судів - максимально широко).
   Загальний курс має певну систему, яка складається з двох частин - загальної і спеціальної.
   Загальна частина містить матеріал щодо основних положень правового регулювання господарської діяльності незалежно від галузі та сфери цієї діяльності, включає такі розділи і теми:
   РОЗДІЛ І. Поняття, метод і система господарського права (5 тем):
   Тема 1. Господарська діяльність.
   Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю.
   Тема 3. Господарські правовідносини.
   Тема 4. Господарське законодавство.
   Тема 5. Поняття господарського права.
   РОЗДІЛ ІІ. Суб'єкти господарських правовідносин (5 тем):
   Тема 6. Загальна характеристика суб'єктів господарських правовідносин.
   Тема 7. Правове становище підприємств.
   Тема 8. Правове становище господарських товариств.
   Тема 9. Правовий статус індивідуальних підприємців та інших суб'єктів господарювання.
   Тема 10. Правове становище господарських організацій, що забезпечують організацію та управління господарською діяльністю.
   РОЗДІЛ ІІІ. Майнова основа господарювання (2 теми):
   Тема 11. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання.
   Тема 12. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання.
   РОЗДІЛ IV. Господарські зобов'язання (3 теми):
   Тема 13. Загальні положення щодо господарських зобов'язань.
   Тема 14. Господарський договір.
   Тема 15. Особливості правового регулювання окремих видів господарських договорів.
   РОЗДІЛ V. Господарсько-правова відповідальність (Тема 16).
   РОЗДІЛ VI. Правове регулювання економічної конкуренції та монополістичної діяльності (Тема 17).
   РОЗДІЛ VII. Правове регулювання банкрутства (2 теми).
   Тема 18. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності.
   Тема 19. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство.
   Спеціальна частина господарського права як навчальної дисципліни містить матеріал щодо правового регулювання господарської діяльності в окремих галузях і сферах господарського життя, а саме:
   РОЗДІЛ VII. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН (10 тем):
   Тема 20. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин у процесі їх правового регулювання.
   Тема 21. Правове регулювання біржової діяльності.
   Тема 22. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання.
   Тема 23. Правове регулювання капітального будівництва.
   Тема 24. Правове забезпечення інноваційної діяльності.
   Тема 25. Правове регулювання фінансової діяльності.
   Тема 26. Особливості правового регулювання комерційної концесії.
   Тема 27. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
   Тема 28. Правовий режим іноземного інвестування.
   Тема 29. Спеціальні режими господарювання.
   Контроль знань, що їх набувають студенти з навчальної дисципліни (курсу) “Господарське право”, здійснюється у формах: залік (половина курсу), іспит (весь курс), а також написання та захисту курсової роботи.

   Контрольні запитання до розділу І
   1. Які ознаки господарської діяльності?
   2. У результаті яких суспільних процесів виникла потреба в господарській діяльності?
   3. Чим відрізняється господарська діяльність від трудової?
   4. Як класифікується господарська діяльність? Які застосовуються при цьому критерії класифікації?
   5. Які основні відмінності підприємництва від некомерційної господарської діяльності?
   6. У чому полягає роль держави у сфері економіки?
   7. За допомогою яких правових форм, методів та із застосуванням яких засобів забезпечується вплив держави на економічну сферу?
   8. Які види господарських правовідносин Ви знаєте?
   9. За допомогою яких методів регулюються відносини у сфері господарювання?
   10. У чому полягає відмінність між поняттям господарського права - як правової науки, як галузі права, як навчальної дисципліни?
   11. Якої точки зору щодо поняття господарського права як галузі права Ви дотримуєтесь і чому?
   12. Яке місце посідає Господарський кодекс України в системі господарського законодавства? Яке його співвідношення з Цивільним кодексом та спеціальними законами?
   13. Ваша точка зору щодо основних проблем господарського законодавства.
   14. У чому виявляється специфіка господарсько-правових норм?
   15. Чим зумовлена необхідність вдосконалення господарського законодавства? Назвіть основні напрями вдосконалення господарського законодавства.
   16. Яку роль відіграє судова практика в системі господарського законодавства (правового регулювання господарських відносин)?

 
< Попередня   Наступна >