Підручники онлайн
Головна arrow Нотаріат arrow Нотаріат в Україні (Семаков Г.С, Кондракова С.П.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Нотаріат в Україні (Семаков Г.С, Кондракова С.П.)

   Пропонований курс лекцій підготовлений згідно із Законом України “Про нотаріат” та іншими правовими нормами, що регулюють діяльність нотаріату. Висвітлюються суть та завдання нотаріальної діяльності, система і компетенція нотаріальних органів, загальні правила їх організації і діяльності, порядок вчинення найпоширеніших нотаріальних дій.
   Для студентів спеціальності “Правознавство” вищих навчальних закладів.

   © Г.С.Семаков, С.П.Кондракова, 2001
   © Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2001


Назва
Зміст (Нотаріат в Україні (Семаков Г.С, Кондракова С.П.))
Передмова (Нотаріат в Україні (Семаков Г.С, Кондракова С.П.))
Тема 1. Організаційні основи діяльності нотаріату в Україні
1.1. Поняття нотаріату. Предмет і завдання нотаріальної діяльності
1.2. Правова основа діяльності нотаріату
Тема 2. Нотаріус
2.1. Вимоги до посади нотаріуса, його права і обов'язки. Присяга нотаріуса
2.2. Стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю
2.3. Кваліфікаційна комісія нотаріату, її склад і повноваження. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату
2.4. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і підстави для його анулювання
Тема 3. Організаційна побудова нотаріату в Україні
3.1. Структура нотаріальних органів та організаційні форми нотаріальної діяльності
3.2. Державні нотаріальні контори
3.3. Державні нотаріальні архіви
3.4. Приватна нотаріальна діяльність
3.5. Організація діяльності посадових осіб виконавчих комітетів місцевих рад щодо вчинення нотаріальних дій
3.6. Консульські установи і дипломатичні представництва
3.7. Повноваження управлінь юстиції щодо організації і контролю за діяльністю нотаріату
3.8. Українська нотаріальна палата
Тема 4. Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій
4.1. Поняття компетенції нотаріальних органів
4.2. Компетенція державних нотаріальних контор
4.3. Компетенція приватних нотаріусів
4.4. Компетенція виконавчих комітетів місцевих рад
4.5. Повноваження консульських установ і дипломатичних представництв України
4.6. Посвідчення заповітів і доручень, що прирівнюються до нотаріально посвідчених
4.7. Територіальна компетенція нотаріальних органів
Тема 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій
5.1. Місце вчинення нотаріальних дій
5.2. Строки вчинення нотаріальних дій
5.3. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій
5.4. Порядок оскарження нотаріальних дій та відмови в їх вчиненні
5.5. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії
5.6. Перевірка справжності підписів на документах
5.7. Вимоги до нотаріальних документів
5.8. Нотаріальні акти
5.9. Нотаріальне діловодство
5.10. Оплата вчинюваних нотаріальних дій
Тема 6. Загальний порядок вчинення нотаріальних дій
6.1. Основні правила посвідчення угод, що підлягають обов'язковому нотаріальному оформленню
Тема 7. Посвідчення безспірних фактів
7.1. Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна
7.2. Посвідчення договорів застави
7.3. Посвідчення договорів довічного утримання
7.4. Посвідчення угод про відчуження частки майна у спільній власності
7.5. Посвідчення договорів відчуження земельних ділянок
7.6. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів
7.7. Посвідчення шлюбних контрактів
7.8. Посвідчення заповітів
7.9. Посвідчення доручень
7.10. Засвідчення вірності копій документів і виписок із них
7.11. Засвідчення справжності підпису на документах
7.12. Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу
7.13. Посвідчення фактів: що громадянин живий; перебування громадянина в певному місці; тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці; часу пред'явлення документів
7.14. Передавання заяв громадян, підприємств, установ і організацій
7.15. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів
7.16. Вчинення морських протестів
Тема 8. Посвідчення безспірних прав
8.1. Видача свідоцтва про право на спадщину
8.2. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину
8.3. Видача свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя
8.4. Видача свідоцтва про придбання жилих будинків з прилюдних торгів
Тема 9. Нотаріальні дії, спрямовані на охорону майна та документів
9.1. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна (ст. 60 Закону)
9.2. Накладання заборони на відчуження нерухомого майна
9.3. Прийняття документів на зберігання
Тема 10. Нотаріальні дії з надання документам виконавчої сили
10.1. Вчинення виконавчого напису
10.2. Вчинення протестів векселів
10.3. Пред'явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків
Тема 11. Міжнародне співробітництво у сфері нотаріату
11.1. Нотаріальне оформлення документів для дій за кордоном. Прийняття документів, складених за кордоном
11.2. Міжнародні договори
Список використаної та рекомендованої літератури