Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

   Вдумайтеся в словосполучення "правова держава": на першому місці в ньому - право, на Другому - держава. У соціально-політичному житті це означає верховенство права в суспільстві, у всіх його сферах. Така основна ознака (принцип) будь-якої правової держави. Непорушність його закріплюється в Конституції країни і поширюється на інші закони та нормативні акти. На сторожі неухильного дотримання конституційних розпоряджень стоїть Конституційний Суд і вся система судів правової держави.
   Верховенство права (закону) у суспільстві як головна ознака правової держави визначає інші його ознаки і припускає підпорядкування закону самої держави. її органів, посадових осіб, інших організацій, громадян. Наприклад, у ФРН у звичайному порядку була порушена кримінальна справа проти міністра економіки за несплату податків, у США - проти другої особи в державі - віце-президента.
   Правова держава відрізняється від неправової і якістю законів: вони повинні бути гуманними, справедливими, закріплювати невід'ємні права кожної людини - право на життя, на гідне існування тощо. Наївно думати, що ці права дає громадянину держава. Він володіє ними від природи, у них виражена його свобода, тобто можливість дій у різних сферах: економічній, політичній, соціальній, культурній, особистій (приватній). Якщо ж природні права людини обмежені, то вона почуває себе принижено, непевно, втрачає здатність до творчості, обмежуючи, таким чином, власний розвиток і розвиток суспільства. У цьому неодноразово переконувалися і самі творці правової держави. Так, у США була поширена практика підслуховування урядовими агентами телефонних розмов, унаслідок чого порушувалися права громадянина на приватне (особисте) життя, його інтимність, особисті відносини, таємницю кореспонденції тощо. Багато американців, знаючи про підслуховування, стали замкнутими, дратівливими, постійно відчували страх. "А жити з очима, повними страху, - справедливо помітив колишній міністр юстиції в адміністрації президента Джонсона,- значить жити в нещасливій країні". Разом з тим, свобода, виражена в правах, не може бути абсолютною, а припускає обмеження, тобто має певну міру. При цьому міра повинна бути рівною для усіх. Наприклад, людина, що має право на життя, повинна чинити так, щоб не наражати на небезпеку життя іншої людини.
   Правова держава визнає і конституційно закріплює свободу людей, їхня рівність у правах як природжені якості кожної людини. Тим самим держава визнає автономію особистості, виключає можливість перетворення громадянина у свого вірнопідданого і розглядає його як рівноправного партнера. Вона захищає, охороняє від сваволі права людини, які стають ядром усієї правової системи. Тому непорушність прав людини. їхня охорона і гарантованість складають ще одну ознаку правової держави.
   Розробляючи закони, приймаючи на їхній основі інші політичні рішення і перетворюючи їх у життя, державу бере на себе конкретні зобов'язання перед особистістю. У свою чергу, особистість зобов'язана підкорятися загальним установленням держави, виконувати свої конституційні обов'язки. Отже, для правової держави характерна ознака взаємної відповідальності держави й особистості.
   Правова держава припускає також наявність певної системи взаємин між різними галузями державної влади - законодавчої, виконавчої, судової. Сутність цієї системи виражається в принципі поділу влади. Він означає, що жодному з державних органів не належить уся державна влада в повному обсязі. Кожний з них здійснює тільки свою, властиву йому функцію і не має права підмінювати діяльність іншого органа. Таке розмежування спрямоване на те, щоб утримати владу від можливих зловживань.
   Гарантією від усевладдя якого-небудь державного органа виступають системи "стримувань" і "противаг". Вони реалізуються в президентській, парламентській і напівпрезидентській республіках, а також у парламентських монархіях.
   У президентських республіках, скажімо, в США, де на чолі держави стоїть президент, що обирається загальним голосуванням, уряд формується, як правило, з тієї партії, до якої належить сам президент. Тут відсутня посада прем'єр-міністра. Для відносин президента і парламенту характерно в цілому незалежне існування, виражене у відсутності в президента права розпуску парламенту, а в парламенту - права зміщати уряд. Разом з тим, президент найчастіше користується правом вето, тобто не підписує прийняті парламентом законопроекти і повертає їх для повторного обговорення. У той же час Конгрес у США може використовувати проти президента механізм імпічменту, тобто відмови його від влади.
   Парламентська республіка (Італія, Німеччина, Швейцарія) характеризується насамперед тим, що парламент формує уряд, який перед ним несе відповідальність. Тут є посада прем'єр-міністра, який керує урядом і стає, власне кажучи, першою особою у державі. Парламент може оголосити недовіру уряду, що спричиняє або його відставку, або розпуск парламенту президентом. У парламентських республіках він обирається самим парламентом, і його функції обмежуються в основному представництвом, значна частина повноважень здійснюється за згодою уряду.
   У змішаній або напівпрезидентській республіці (Франція, Україна, Бразилія) поряд із всенародно обраним президентом діє очолюваний прем'єр-міністром уряд. Він перебуває в подвійному підпорядкуванні. Його формує і контролює президент, але він відповідальний і перед парламентом, який може висловити уряду вотум недовіри. У свою чергу, президент має право розпустити парламент.
   У парламентських монархіях (Великобританія, Бельгія, Швеція, Іспанія, Японія) влада монарха не поширюється на законодавство і значно обмежена в сфері управління. Здебільшого монарх виконує представницькі функції, виступаючи символом єдності нації. Значну роль у таких державах відіграє парламент.
   Отже, ми з'ясували, що провідними принципами (ознаками) правової, держави є: верховенство права (правового закону) у суспільстві; непорушність прав людини; взаємна відповідальність держави й особистості; поділ державної влади.

 
< Попередня   Наступна >