Підручники онлайн
Головна arrow Кримінальне право arrow Матеріали з навчального предмету "Кримінальне право" arrow Особливості тримання ув'язнених у слідчих ізоляторах
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Особливості тримання ув'язнених у слідчих ізоляторах

Особливості тримання ув'язнених у слідчих ізоляторах

   Забезпечення порядку тримання під вартою осіб у місцях попереднього ув'язнення покладається на адміністрацію місць попереднього ув'язнення (ст. 5 Закону).
   Тримання осіб, узятих під варту, здійснюється за принципами неухильного додержання Конституції України, Закону України "Про попереднє ув'язнення", вимог діючого законодавства України, Загальної декларації прав людини, інших міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув'язненими, ратифікованих Україною, і не може поєднуватися з навмисними діями, що завдають фізичних чи моральних страждань або принижують людську гідність.
   Діяльність адміністрації слідчого ізолятора грунтується на суворому дотриманні законів. Працівникам забороняється вступати в неслужбові стосунки з особами, взятими під варту, та засудженими, а також користуватися їх послугами. Працівники слідчих ізоляторів звертаються до осіб, узятих під варту, і засуджених на "ви" і називають їх за прізвищем ("громадянин Іванов", "засуджений Петров").
   У слідчих ізоляторах тримаються:
   1) особи, узяті під варту на підставі санкції прокурора або ухвали чи постанови суду;
   2) особи, які відповідно до законодавства України взяті під варту для їх подальшої екстрадиції;
   3) передані в Україну особи, які перебували під вартою на території іншої держави, у зв'язку з прийняттям кримінального переслідування від іноземної держави;
   4) тимчасово передані в Україну особи, які перебували під вартою на території іншої держави, у зв'язку з провадженням досудового (судового) слідства про злочини, вчинені іншими особами;
   5) особи, які у випадках, передбачених законодавством України, перевозяться на території України транзитом для їх подальшої передачі правоохоронним органам іншої держави;
   6) засуджені до позбавлення волі на певний строк, вироки відносно яких набрали законної сили — до направлення їх у виправно-трудові установи; залишені в установленому порядку у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування чи благоустрою; залишені у слідчому ізоляторі або переведені до нього з виправно-трудових установ у зв'язку з провадженням слідчих дій у справах про злочини, вчинені іншими особами, або у зв'язку з розглядом справи в суді; переведені з виправно-трудових установ у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності з іншої справи, коли щодо них обрано запобіжний захід — узяття під варту; особи, які у випадках, передбачених законодавством України, приймаються чи передаються до іншої держави для подальшого відбування покарання;
   7) засуджені до довічного позбавлення волі;
   8) засуджені до відбування покарання в дисциплінарному батальйоні — до направлення їх у дисциплінарний батальйон;
   9) особи, які підлягають направленню згідно із ст. 13 КК України за постановою суду на примусове лікування в психіатричну лікарню (відділення) з посиленим або суворим наглядом.
   Щодо осіб, названих вище, адміністрація слідчих ізоляторів забезпечує: охорону і режим тримання взятих під варту осіб і виконання вироків, які набрали законної сили, ухвал і постанов суду; створення належних житлово-комунальних умов і матеріально-побутового забезпечення, медичного обслуговування і надання згідно з встановленими нормами харчування; виконання передбачених нормами Закону України "Про попереднє ув'язнення" і Кримінально-процесуального кодексу України розпоряджень слідчих і судових органів; виконання щодо засуджених вимог Виправно-трудового кодексу України.
   Порядок і умови тримання осіб, взятих під варту, та нагляду за ними з метою забезпечення попереднього ув'язнення встановлюється Законом "Про попереднє ув'язнення" та іншими нормативними актами (наприклад, Правилами тримання осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань).
   Основними вимогами режиму в місцях попереднього ув'язнення є ізоляція осіб, взятих під варту, постійний нагляд за ними, у передбачених випадках роздільне їх тримання.
   Закон також називає і засоби забезпечення режиму: сувора ізоляція та нагляд; обшуки з метою вилучення предметів, які можуть бути використані для здійснення втечі з-під варти; утримання під охороною і наглядом у закритих приміщеннях (камерах); обмеження можливості вільного пересування і спілкування, суворий порядок листування, побачень з родичами та іншими особами, позбавлення негативного впливу з боку осіб, які раніше відбули покарання в місцях позбавлення волі або були притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів.
   Підставою для приймання і тримання у слідчому ізоляторі осіб, узятих під варту, і засуджених є: санкціонована прокурором постанова слідчого, органу, який проводить дізнання, постанова прокурора або вирок, ухвала суду чи постанова судді про обрання як запобіжного заходу взяття під варту, винесені відповідно до кримінального та кримінально-процесуального законодавства України; вирок суду, що не набрав законної сили, про засудження до позбавлення волі або направлення в дисциплінарний батальйон; вирок суду, що набрав законної сили, про засудження до позбавлення волі особи, яка не перебувала під вартою до набрання вироком законної сили; постанова судді про скасування умовного засудження або відстрочки виконання вироку; ухвала (постанова) суду про поміщення особи, яка тримається під вартою, до психіатричної лікарні з посиленим або суворим наглядом; розпорядження Департаменту у випадках, передбачених законом.
   Документи, які є підставою для приймання у слідчий ізолятор, повинні бути завірені підписами посадових осіб і скріплені гербовою печаткою відповідної установи.
   Засуджені, які переведені з виправно-трудових установ або тимчасово залишені у слідчому ізоляторі після набрання вироком законної сили у випадках, передбачених ст. 23, 25 ВТК України, тримаються в ньому на підставах, зазначених у цьому Кодексі та в Законі України "Про попереднє ув'язнення".
   Транзитно-пересильні особи приймаються у слідчий ізолятор і направляються до місця призначення на підставі довідок за особовими справами й попутними списками, форми яких визначаються Інструкцією про роботу відділів (відділень, груп, частин) спеціального обліку слідчих ізоляторів і тюрем.
   Жінки, які мають дітей віком до двох років, можуть бути прийняті у слідчий ізолятор з дітьми. Підставою для приймання жінки з дитиною є свідоцтво про народження або інші документи, які підтверджують належність дитини даній особі, а в разі відсутності таких документів — розпорядження слідчого органу або суду, у провадженні яких перебуває кримінальна справа.
   Приймання від конвою осіб, узятих під варту, і засуджених здійснюється черговим помічником начальника слідчого ізолятора (далі — черговий) або заступником чергового помічника начальника слідчого ізолятора (далі — заступник чергового). Ув'язнені, які приймаються, повинні бути одягнені відповідно до сезону.
   При цьому названі працівники зобов'язані перевірити наявність підстав для тримання у слідчому ізоляторі кожної доставленої особи, опитувати її і відповіді звіряти з даними, вказаними в особовій справі. Прийняті від конвою особи на період оформлення на них облікових документів розміщуються з додержанням вимог ізоляції на строк не більше двох годин у кабінах збірного відділення, де є місця для сидіння, а також освітлення та вентиляція.
   Хворих розміщують в камерах збірного відділення з додержанням вимог ізоляції. При потребі їм надається відповідна медична допомога.
   Доставлені у слідчий ізолятор особи підлягають обшуку, дактилоскопуються і фотографуються, а їхні речі — оглядаються.
   Їм забороняється мати при собі гроші і цінні речі, а також предмети, не дозволені для зберігання в камері. Вилучені в них при до-ставленні у слідчий ізолятор гроші зараховуються на їхні особові рахунки, а цінні речі і предмети здаються на зберігання з одночасним оформленням і видачею на них квитанції. Гроші, коштовності і цінні папери в установленому порядку здаються до фінансового відділу, а документи — до відділу спеціального обліку.
   У прийнятих у слідчий ізолятор осіб залишаються тільки ті предмети, речі та продукти харчування, які їм дозволяється мати при собі і зберігати в камерах, у кількості та асортименті, установленому Правилами поведінки у слідчих ізоляторах осіб, взятих під варту, і засуджених, затверджених наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20.09.2000 р. № 192.
   Виявлені в осіб, узятих під варту, при доставленні у слідчий ізолятор речі та предмети, заборонені для користування, вилучаються для зберігання або знищуються за згодою ув'язненого. Знищення предметів і зіпсованих продуктів харчування оформляється відповідним актом.
   Гроші, коштовності, цінні папери й інші речі та предмети, вилучені в особи, узятої під варту, та відповідно оформлені, можуть бути передані або переслані нею родичам або іншим особам тільки з дозволу особи чи органу, у провадженні якого перебуває кримінальна справа.
   Гроші та цінні речі, одержані шляхом обману під час перебування у слідчому ізоляторі або джерело одержання яких службовою перевіркою не встановлено, передаються в дохід держави за мотивованою постановою начальника слідчого ізолятора, санкціонованою прокурором (її копія додається до особової справи ув'язненого), крім випадків, коли на них у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку накладено арешт або вони визнані речовими доказами в кримінальній справі.
   Не дозволяється приймати до слідчих ізоляторів осіб, хворих на алкогольний психоз, та осіб, які страждають на тяжкі соматичні або інфекційні захворювання.
   Порядок приймання до слідчого ізолятора ув'язнених іноземних громадян установлено діючим законодавством і відомчими нормативними актами.
   Розміщення у слідчих ізоляторах ув'язнених і засуджених
   Прийняті у слідчий ізолятор особи в день їх прибуття проходять медичний огляд і санітарну обробку. Результати медичного огляду заносяться до медичної карти. Після санітарної обробки дорослі особи розміщуються черговим у камерах за узгодженням з оперативним відділом, неповнолітні — з оперативним відділом і відділом соціально-психологічної роботи, хворі — за вказівкою медичної частини.
   Особи, які не пройшли санітарної обробки й медичного огляду, тимчасово розміщуються в камерах збірного відділення з дотриманням вимог ізоляції. Медичний огляд, санобробка і розміщення цих осіб у камерах режимного корпусу проводяться наступного дня.
   Особи, взяті під варту, і засуджені розміщуються в камерах відповідно до вимог ізоляції, установлених ст. 7 і 8 Закону України "Про попереднє ув'язнення". Для цього начальником слідчого ізолятора затверджується план покамерного розміщення.
   Осіб, узятих під варту, розміщують у камерах з додержанням таких вимог ізоляції:
   1) чоловіків — окремо від жінок;
   2) неповнолітніх — окремо від дорослих;
   3) осіб, яких вперше притягнуто до кримінальної відповідальності, — окремо від осіб, які раніше притягалися до кримінальної відповідальності;
   4) осіб, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, — окремо від осіб, які там не перебували;
   5) осіб, обвинувачуваних або підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів — окремо від інших осіб, які перебувають під вартою;
   6) осіб, обвинувачуваних або підозрюваних у вчиненні особливо небезпечних злочинів проти держави, як правило, окремо від інших осіб, які перебувають під вартою;
   7) особливо небезпечних рецидивістів — окремо від інших осіб, які перебувають під вартою;
   8) осіб, які раніше працювали в органах внутрішніх справ, службі безпеки, прокуратурі, юстиції та суді, — окремо від інших осіб, які перебувають під вартою;
   9) засуджених — окремо від осіб, які перебувають під вартою, в тому числі й засуджених, яким за судовим вироком визначений інший вид режиму установи, що виконує покарання;
   10) іноземних громадян і осіб без громадянства, як правило, окремо від інших осіб, які перебувають під вартою.
   Особи, узяті під варту, і засуджені тримаються в зачинених на замки маломісних і загальних камерах. У виняткових випадках, передбачених статтею 8 Закону України "Про попереднє ув'язнення", їх можуть тримати наодинці.
   Особи, обвинувачувані або підозрювані в одній і тій самій справі за наявності письмового розпорядження особи або органу, у провадженні яких перебуває справа, тримаються роздільно. Ізольовано від інших тримаються особи, які засуджені до довічного позбавлення волі; особливо небезпечні рецидивісти; особи, яким смертна кара або довічне позбавлення волі замінені у порядку помилування чи амністії на позбавлення волі; особи, заарештовані або засуджені за особливо небезпечні злочини проти держави.
   Засуджені, які тримаються у слідчому ізоляторі у зв'язку з притягненням їх як підозрюваних або обвинувачуваних за іншими справами, тримаються разом з іншими підозрюваними й обвинувачуваними з дотриманням вимог ізоляції.
   Засуджені, які прибули у слідчий ізолятор як свідки, тримаються разом з іншими засудженими відповідно до виду режиму виправно-трудової установи, встановленого вироком суду.
   У стаціонарах медичних частин слідчих ізоляторів особи, узяті під варту, і засуджені, які страждають на інфекційні та психічні захворювання, розміщуються окремо від інших хворих.
   Названі вимоги щодо ізоляції повинні забезпечуватися при всіх переміщеннях осіб, узятих під варту, і засуджених (пересування коридорами і територією слідчого ізолятора, під час проведення прогулянок, санітарної обробки, соціально-психологічної роботи, на об'єктах праці).
   У необхідних випадках для усунення можливості вивчення особами, узятими під варту, системи охорони слідчого ізолятора та посилення їх ізоляції за розпорядженням начальника слідчого ізолятора на вікнах камер і карцерів можуть встановлюватись щити-жалюзі.
   Засуджені, залишені для виконання роботи по господарському обслуговуванню чи благоустрою, розміщуються в окремих приміщеннях на території режимної зони або в камерах ізольованих секцій режимних корпусів.
   Неповнолітні особи розміщуються в окремих корпусах, секціях або поверхах з додержанням установлених чинним законодавством норм площі в камері на одну особу, вимог ізоляції та з урахуванням їх віку, фізичного розвитку і педагогічної занедбаності. Перебування неповнолітніх в одиночних камерах, за винятком поміщення до карцеру, не допускається.
   З метою запобігання порушенням режиму в камерах, де тримають неповнолітніх, допускається з санкції прокурора тримання не більше двох дорослих, які вперше притягуються до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, що не є тяжкими.
   Порядок розміщення в лікувальних закладах місць попереднього ув'язнення осіб, які перебувають під вартою, встановлюється Департаментом з питань виконання покарань, Службою безпеки, Міністерством охорони здоров'я за погодженням з Генеральною прокуратурою України.
   Особам, взятим під варту, забезпечуються побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни. Норма площі в камері для однієї особи не може бути меншою 2,5 м2, а для вагітної жінки або жінки, що має при собі дитину, — 4,5 м2.
   Особам, взятим під варту, надаються безплатно, за єдиними нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України, харчування, індивідуальне спальне місце, постільні речі та інші види матеріально-побутового забезпечення. У необхідних випадках їм видається одяг і взуття встановленого зразка. Медичне обслуговування, а також лікувально-профілактична і протиепідемічна робота в місцях попереднього ув'язнення організовуються і проводяться відповідно до законодавства про охорону здоров'я.
   Адміністрація має право застосовувати до осіб, взятих під варту, заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і порядку, передбачених Законом.
   Застосуванню заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно, якщо дозволяють обставини, передувати попередження про такий намір. Без попередження заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю працівників місця попереднього ув'язнення або інших осіб. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу, вони не повинні перевищувати міри, необхідні для виконання покладених на адміністрацію обов'язків, і мають зводитися до заподіяння найменшої шкоди здоров'ю правопорушників. У разі потреби адміністрація зобов'язана негайно надати допомогу потерпілому.
   Працівники місця попереднього ув'язнення мають право застосовувати заходи фізичного впливу і спеціальні засоби, в тому числі прийоми рукопашного бою, наручники, гумові палиці, гамівні сорочки, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, водомети, бронемашини та інші технічні засоби, а також використовувати службових собак для припинення фізичного опору, насильницьких дій, безчинства, подолання протидії законним вимогам адміністрації, якщо інші засоби не забезпечили виконання покладених на неї обов'язків.
   Дозвіл на проведення спеціальних операцій з використанням світлозвукових пристроїв відволікаючої дії, водометів, бронемашин та інших технічних засобів, застосування яких пов'язано з ризиком заподіяння шкоди здоров'ю оточуючих, дають начальник управління внутрішніх справ області, начальник обласного управління служби безпеки або особи, які їх замінюють, директор Департаменту з питань виконання покарань України, голова Служби безпеки України або їх заступники. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та неповнолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю або здоров'ю працівників місця попереднього ув'язнення або інших осіб, чи збройного опору.
   Для припинення протиправних дій з дозволу і в присутності медичного працівника особи, взяті під варту, можуть поміщатися до камери для заспокоєння, на них може надягатися гамівна сорочка. До неповнолітніх, жінок, осіб похилого віку та інвалідів застосування гамівної сорочки забороняється.
   Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обставин, що склалися, характеру правопорушення і особи правопорушника. У разі вчинення особою, взятою під варту, нападу чи іншої дії, що безпосередньо загрожує життю або здоров'ю працівників місця попереднього ув'язнення або інших осіб, а також у разі втечі з-під варти неповнолітніх і жінок застосування зброї не допускається.
   Працівник місця попереднього ув'язнення, який застосував заходи фізичного впливу або спеціальні засоби примусу, рапортом повідомляє про це безпосередньо начальника. Усі особи, відносно яких були застосовані засоби фізичного впливу, спеціальні засоби або вогнепальна зброя, підлягають обов'язковому медичному огляду. Про поранення або смерть, заподіяння тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень, що сталися внаслідок застосування заходів фізичного впливу або спеціальних засобів, а також про всі випадки застосування вогнепальної зброї адміністрація місця попереднього ув'язнення повинна негайно письмово повідомити прокурора. Перевищення повноважень при застосуванні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї тягне за собою встановлену законом відповідальність.
   Особливий режим у місцях попереднього ув'язнення
   У випадках стихійного лиха, епідемій, аварій важливих життєзабезпечуючих систем, масових безпорядків, проявів групової непокори взятих під варту осіб або в разі виникнення реальної загрози збройного нападу на місце попереднього ув'язнення чи у зв'язку з оголошенням надзвичайного стану в районі розташування установи для попереднього ув'язнення, з дозволу директора Департаменту з питань виконання покарань і голови Служби безпеки України, начальника управління внутрішніх справ і голови Служби безпеки Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, узгодженим з відповідним прокурором, для осіб, які перебувають в установі для попереднього ув'язнення, може бути введений особливий режим терміном до ЗО днів. У разі введення особливого режиму в місці попереднього ув'язнення посилюється охорона, нагляд за особами, взятими під варту, припиняються всі заходи, що проводяться з цими особами, а також надання побачень та прийняття посилок і передач, здійснюються інші режимні заходи (ст. 19 Закону).
   Для припинення групових протиправних дій взятих під варту осіб і ліквідації їх наслідків використовуються сили і засоби місць попереднього ув'язнення, а в разі потреби з дозволу Міністра внутрішніх справ України, начальника Головного управління МВС України в Криму, місті Києві, Київській області, начальника управління МВС України в області — органів та підрозділів МВС України.
   Правове становище осіб у місцях попереднього ув'язнення
   Особи, які утримуються в місцях попереднього ув'язнення, мають обов'язки і права, встановлені законодавством для громадян України з обмеженнями, що передбачені Законом України "Про попереднє ув'язнення" і випливають з режиму утримання під вартою. Правове становище іноземних громадян і осіб без громадянства, які перебувають у місцях попереднього ув'язнення, визначається законодавством України. Не допускається надання будь-яких пільг або переваг особам у місцях попереднього ув'язнення залежно від їх расової, національної приналежності, ставлення до релігії, майнового стану, політичних поглядів і минулих заслуг.
   Особи, взяті під варту, мають право:
   - на захист;
  - знайомитися з правилами утримання під вартою;
   - на прогулянку тривалістю одна година. Вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, а також хворим тривалість прогулянки встановлюється до двох годин;
   - одержувати двічі на місяць посилки, передачі масою до 30 кг, грошові перекази без обмеження;
   - купувати протягом місяця за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої необхідності на суму до одного мінімального розміру заробітної плати та без обмежень письмове приладдя, газети, книги;
   - користуватися власним одягом, взуттям, мати при собі документи і записи, що стосуються кримінальної справи;
   - користуватися телевізорами, одержаними від родичів чи інших осіб, настільними іграми, газетами, книгами;
   - відправляти релігійні обряди;
   - звертатися із скаргами, заявами, листами;
   - на 8-годинний нічний сон;
   - жінки мають право мати при собі дітей віком до двох років.
   Особи, взяті під варту, зобов'язані: а) додержуватися порядку, встановленого в місцях попереднього ув'язнення, і виконувати законні вимоги адміністрації; б) дотримуватися санітарно-гігієнічних правил; в) бути ввічливими до працівників місця попереднього ув'язнення, а також поміж собою; г) бережливо ставитися до інвентарю та обладнання.
   Надання побачень особам, взятим під варту
   Надання побачень з родичами та іншими особами здійснюється адміністрацією з письмового дозволу слідчого, органу дізнання або суду, як правило, один раз на місяць тривалістю від однієї до двох годин. Побачення проводиться під контролем адміністрації місця попереднього ув'язнення. У разі порушення правил побачення припиняється достроково. Без обмежень проводяться побачення із захисником, яке проходить наодинці у вільний від слідчих дій час.
   Особи, взяті під варту, можуть листуватися з родичами та іншими громадянами, підприємствами, установами та організаціями з письмового дозволу особи, яка проводить слідство. Після набрання вироком законної сили листування здійснюється без обмежень.
   Скарги, заяви і листи переглядаються адміністрацією (крім скарг, адресованих Уповноваженому з прав людини і прокуророві) та надсилаються протягом доби за вказаною адресою. Скарги, заяви і листи з питань, не пов'язаних з провадженням у справі, розглядаються адміністрацією або надсилаються за належністю. З відповідями на звернення адміністрація ознайомлює осіб, взятих під варту, під розписку, яка додається до особової справи.
   Заходи заохочення та стягнення
   До осіб, які перебувають під вартою, в разі їх зразкового дотримання поведінки можна застосовувати такі заходи заохочення:
   - оголошення подяки;
   - дострокове зняття раніше накладеного стягнення;
   - збільшення тривалості прогулянки на 1 годину;
   - дозвіл на додаткове придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності в межах 25% на місяць;
   - дозвіл на одержання додатково однієї посилки або передачі;
   - преміювання за кращі показники у роботі.
   До осіб, які порушують вимоги режиму, адміністрація застосовує заходи стягнення:
   - попередження або догану;
   - позачергове залучення до прибирання приміщення;
   - позбавлення протягом місяця можливості купувати продукти харчування і одержувати передачі;
   - поміщення в карцер на строк до 10 діб, а неповнолітніх — до 5 діб.
   Вагітні жінки, а також ті, які мають дітей, поміщенню в карцер не підлягають.

 
< Попередня   Наступна >