Підручники онлайн
Головна arrow Кримінальне право arrow Матеріали з навчального предмету "Кримінальне право" arrow Залучення ув'язнених до праці і організація виховної роботи з ними
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Залучення ув'язнених до праці і організація виховної роботи з ними

Залучення ув'язнених до праці і організація виховної роботи з ними

   Взяття під варту не є підставою для припинення трудового договору. Тому протягом часу перебування в місцях попереднього ув'язнення за особою зберігається місце праці і посада, які вона займала до арешту. При звільненні цієї особи на реабілітаційній основі час перебування в місцях попереднього ув'язнення зараховується як до загального трудового стажу, так і до стажу роботи за спеціальністю. У разі засудження особи і вступу вироку в законну силу трудовий договір розривається з дня взяття під варту.
   Відповідно до ст. 16 Закону України "Про попереднє ув'язнення", особи, взяті під варту, і засуджені за їх згодою та з дозволу особи або органу, у провадженні яких перебуває справа, можуть залучатися до праці в межах території слідчого ізолятора у виробничих майстернях, у камерах або на ремонтно-будівельних роботах.
   При цьому дотримуються відповідні вимоги ізоляції та законодавства про охорону праці і забезпечуються правила техніки безпеки.
   Виробничі майстерні, як правило, розміщуються в окремих будинках і тільки в межах території, що охороняється. У них обладнуються ізольовані приміщення із заґратованими вікнами і дверима тюремного типу.
   Особи, які працюють у майстерні, перебувають під постійною охороною і наглядом. При вході до майстерні, а також у коридорі встановлюється необхідна кількість кнопок охоронно-тривожної сигналізації. Пост молодшого інспектора в майстернях обладнується прямим телефонним зв'язком з черговим. При поверненні працюючих осіб із майстерні в камери вони обшукуються, а приміщення майстерні оглядаються.
   У майстернях вивішуються протипожежні правила, правила техніки безпеки та відповідні витяги із Закону України "Про охорону праці".
   Особи, узяті під варту, і засуджені не допускаються до роботи у відділах (відділеннях, групах) спеціального обліку, фотолабораторіях, радіотрансляційних вузлах, з розмножувальною апаратурою, до управління транспортними засобами, що виїжджають за межі слідчого ізолятора, а також до ремонту та експлуатації засобів охоронно-тривожної сигналізації, зв'язку та догляду за службовими собаками.
   Господарське обслуговування слідчих ізоляторів
   Відповідно до ст. 4 Закону України "Про попереднє ув'язнення" та ст. 24 Виправно-трудового кодексу України, засуджені до позбавлення волі за злочини, що не є тяжкими, можуть бути залишені з їх письмової згоди у слідчому ізоляторі для роботи по господарському обслуговуванню чи благоустрою.
   Залишення засудженого для роботи по господарському обслуговуванню чи благоустрою оформляється наказом начальника слідчого ізолятора. Копія наказу і заява засудженого долучаються до його особової справи.
   Крім визначених законом категорій засуджених не дозволяється залишати для роботи по господарському обслуговуванню чи благоустрою слідчих ізоляторів іноземних громадян та осіб без громадянства, колишніх військовослужбовців, засуджених за самовільне залишення частини та дезертирство, колишніх працівників правоохоронних органів, які засуджені за тяжкі злочини, осіб, засуджених за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, розкраданням зброї, боєприпасів, а також осіб, які не мали постійного місця проживання.
   Штатна чисельність засуджених, які залишаються для роботи по господарському обслуговуванню слідчих ізоляторів, не може перевищувати 7% загальної кількості місць у слідчих ізоляторах. Для благоустрою, проведення поточного та капітального ремонтів, на підставах, згідно з якими засуджені залишаються для роботи з господарського обслуговування, створюються ремонтно-будівельні бригади з числа засуджених, яким відбування покарання призначено у виправно-трудовій колонії загального й посиленого режиму. Праця засуджених оплачується за рахунок коштів, виділених для проведення ремонтних робіт.
   Засуджені, залишені для роботи по господарському обслуговуванню чи благоустрою слідчого ізолятора, працюють за розпорядженням адміністрації під постійним наглядом і охороною.
   Виведення цієї категорії засуджених за межі території слідчого ізолятора може здійснюватись у виняткових випадках, тільки під конвоєм і на роботи, пов'язані з матеріальним забезпеченням, упорядкуванням і підтриманням у належному технічному стані будинків і споруд слідчого ізолятора. Виведення цих засуджених на роботи в нічний час (крім аварійних випадків) забороняється.
   Умови проведення виховних заходів з особами, які тримаються у слідчому ізоляторі
   Виховна робота з особами, які тримаються у слідчому ізоляторі, спрямована на підвищення їх культурно-освітнього рівня, дотримання ними законів, виконання вимог правил поведінки та режиму тримання.
   Виховна робота здійснюється у формі групових та індивідуальних бесід, інформацій на морально-етичні, правові, природознавчі, наукові, релігійні та інші теми шляхом ознайомлення з періодичними виданнями, користування художньою літературою, перегляду телепередач і прослуховування радіопередач.
   Виховні заходи серед осіб, які тримаються у слідчому ізоляторі, здійснюються в камерах. Камери слідчого ізолятора та приміщення карцерів радіофікуються. Трансляція радіопередач здійснюється під контролем адміністрації і згідно з установленим розпорядком дня.
   Особам, узятим під варту, і засудженим видаються в камери настільні ігри (шахи, шашки, доміно, нарди) з розрахунку один комплект на шість осіб.
   Із засудженими, залишеними в слідчому ізоляторі для роботи по господарському обслуговуванню чи благоустрою, виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання здійснюється в порядку, встановленому розділом VIII Виправно-трудового кодексу України і нормативними актами, передбаченими для засуджених, які тримаються у виправно-трудових установах.
   Бібліотечна робота у слідчих ізоляторах
   Особи, взяті під варту, і засуджені користуються художньою, науково-технічною і довідковою літературою, газетами та журналами, які є в бібліотеці слідчого ізолятора. Книжки з бібліотеки видаються в камери і замінюються не рідше як один раз на десять днів, а газети і журнали — у міру їх надходження. Повернені книги, журнали і газети ретельно перевіряються працівниками бібліотеки. При виявленні псування книжок або спроби використання їх не за призначенням до винних осіб вживаються заходи реагування.
   Для осіб, хворих на туберкульоз, створюється спеціальна бібліотека, книги з цієї бібліотеки у міру псування списуються і спалюються.
   Книжковий фонд бібліотеки обліковується в інвентарних книгах. Він, згідно з наказом начальника слідчого ізолятора, систематично перевіряється комісією на предмет обліку і збереження літератури.
   Особливості проведення виховної роботи та організація загальноосвітніх занять з неповнолітніми
   Для неповнолітніх, якщо є змога, дозволяється не менше одного разу на тиждень демонструвати кінофільми, які мають виховне значення, а також проводити перегляд телевізійних передач. При виведенні неповнолітніх для перегляду кінофільмів і телепередач забезпечуються вимоги ізоляції.
   З неповнолітніми засудженими організовуються загальноосвітні заняття. У слідчих ізоляторах, де тримається значна кількість неповнолітніх засуджених, вироки щодо яких не набрали законної сили, і тих, які підлягають направленню до виховно-трудових колоній, заняття проводяться в класах з додержанням ізоляції засуджених до відбування покарання у виховно-трудових колоніях посиленого режиму від засуджених до відбування покарання у виховно-трудових колоніях загального режиму.
   Неповнолітніх, які перебувають під слідством, і неповнолітніх, справи яких не розглянуті в суді, дозволяється виводити на заняття в навчальні класи лише за умови забезпечення їх ізоляції від засуджених, а також роздільно (у класах): заарештованих за злочини, що не є тяжкими, і які раніше не відбували покарання у виховно-трудових колоніях; заарештованих за тяжкі злочини; заарештованих, які раніше відбували покарання у виховно-трудових колоніях; заарештованих, які притягуються за однією кримінальною справою.
   У разі відсутності умов для проведення класних (групових) занять з додержанням названих вище вимог неповнолітнім надається змога самостійного продовження навчання за програмою загальноосвітніх навчальних закладів.
   Особам, які підвищують свій загальноосвітній рівень за програмою загальноосвітнього навчального закладу самостійно, надається можливість користуватися підручниками з бібліотеки, дозволяється купувати письмове приладдя за свої кошти понад установлені суми і користуватися ним.

 
< Попередня   Наступна >