Підручники онлайн
Головна arrow Історія України arrow Історія України (Мирончук В.Д., Ігошкін Г.С.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Історія України (Мирончук В.Д., Ігошкін Г.С.)

   У пропонованому посібнику на багатому фактичному і джерельному матеріалі розглядається історія України з давніх часів до сьогодення, багатовікова боротьба українського народу за незалежність і соціальне визволення, що увін-чалася створенням самостійної Української держави. Багато уваги приділя­ється характеристиці зовнішньої політики України на різних етапах її історії, а також внеску України в розвиток світової цивілізації.
   Для студентів вищих закладів освіти і всіх, хто цікавиться актуальними проблемами історії України.

   ©  В.Д.Мирончук, Г.С.Ігошкін, 2002
   ©  Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2002


Назва
Зміст (Історія України (Мирончук В.Д., Ігошкін Г.С.))
Передмова (Історія України (Мирончук В.Д., Ігошкін Г.С.))
Розділ 1. Первіснообщинний лад на території України. Київська Русь
1.1. Формування і розвиток первісного ладу на території України
1.2. Східні слов’яни
1.3. Київська Русь (ІХ–ХІІ ст.)
1.4. Культура Київської Русі
Розділ 2. Українські землі у XII - першій половині XIV ст.
2.1. Розпад Давньоруської держави на окремі князівства-землі
2.2. Виникнення Галицько-Волинського князівства і його розвиток у XII-першій половині XIII ст.
2.3. Монголо-татарська навала в Україну
2.4. Галицько-Волинське князівство у другій половині XIII - на початку XIV ст.
Розділ 3. Становище України у другій половині XIV–XVI ст.
3.1. Захоплення українських земель Литовським князівством і Польщею
3.2. Соціально-економічний розвиток України у другій половині XIV - першій половині XVI ст.
3.3. Розвиток культури наприкінці XIV - у першій половині XVI ст.
Розділ 4. Становлення українського козацтва
4.1. Виникнення українського козацтва
4.2. Запорозька Січ
4.3. Національно-релігійний рух і культура України наприкінці XVI -на початку XVII ст.
4.4. Селянсько-козацькі повстання в Україні наприкінці XVI -на початку XVII ст.
Розділ 5. Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр.
5.1. Початковий період визвольної війни (1648-1649 pp.)
5.2. Військові дії в 1650-1653 рр.
5.3. Переяславський договір
Розділ 6. Руйнування української державності
6.1. Україна після смерті Б.Хмельницького. Поділ земель України між Росією і Польщею
6.2. Суспільство. Економіка. Культура
Розділ 7. Україна у другій половині XVIII ст.
7.1. Економіка. Соціально-політичний розвиток. Поділ земель України між Росією й Австрією
7.2. Культура і наука
Розділ 8. Україна в першій половині XIX ст.
8.1. Наддніпрянщина під владою самодержавства
8.2. Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії
8.3. Розвиток культури України в першій половині ХІХ ст.
Розділ 9. Україна у другій половині XIX ст.
9.1. Україна після скасування кріпосного права
9.2. Західноукраїнські землі у другій половині XIX ст.
9.3. Розвиток культури України в другій половині XIX ст.
Розділ 10. Політичний та економічний розвиток України в період між буржуазно-демократичними революціями (1905 -лютий 1917 pp.)
10.1. Наддніпрянська Україна на початку XX ст.
10.2. Західноукраїнські землі в 1900-1917 рр.
10.3. Розвиток культури України в 1900-1917 рр.
Розділ 11. Національно-визвольна революція в Україні
11.1. Проголошення Української Народної Республіки
11.2. Війна радянської Росії проти УНР
Розділ 12. Україна в боротьбі за державну незалежність (1918-1920 pp.)
12.1. Брестський мир і Україна
12.2. Військово-політичне становище України (1918-1920 pp.)
Розділ 13. Соціально-економічне та політичне життя України у 20-30-ті роки
13.1. Україна і утворення Союзу РСР
13.2. Соціально-економічні та політичні перетворення в 1924-1938 рр.
13.3. Українська культура 20-30-х років
Розділ 14. Західноукраїнські землі у 20-30-х роках
Розділ 15. Україна в роки Другої світової війни. Возз’єднання українських земель (1939-1945 pp.)
15.1. Перший етап Другої світової війни і Україна
15.2. Початок Великої Вітчизняної війни і Україна
15.3. Корінний перелом у ході війни (листопад 1942 - 1943 p.). Початок визволення України
15.4. Завершення війни (1944 - вересень 1945 p.). Остаточне визволення території України
Розділ 16. Україна в повоєнні роки. Криза тоталітаризму
16.1. Відбудова народного господарства України в перше повоєнне десятиріччя
16.2. Суспільно-політичне та культурне життя в Україні (друга половина 40-х - 50-ті роки)
16.3. Діяльність України на міжнародній арені після Другої світової війни
16.4. Суспільно-економічні, політичні процеси і розвиток культури України (середина 50 - перша половина 60-х років)
16.5. Наростання кризових явищ у соціально-економічному і політичному житті України (друга половина 60 - середина 80-х років)
Розділ 17. Нове національне відродження українського народу
Розділ 18. Україна на шляху незалежності (1991-1999 pp.)
18.1. Розгортання державотворчого процесу і творення національної економіки
18.2. Зовнішньополітичний курс незалежної України
18.3. Розвиток культури в умовах перехідного періоду
Список використаної та рекомендованої літератури