Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Розділ 2. Нетрадиційне проведення лекцій

Розділ 2. Нетрадиційне проведення лекцій

   Основні правила, яких зобов'язаний дотримуватися лектор для підготовки навчальної лекції, такі:
   - підбір, вивчення й аналіз здобутків класиків соціології з досліджуваних проблем;
   - підбір, вивчення й аналіз літератури сучасних соціологів, соціальних психологів і соціальних педагогів, що стосується теми лекції;
   - добір найбільш істотного, головного в розроблювальній темі, що аналізується;
   - складання плану робочої лекції;
   - вибір стилю викладу;
   - підбір наочного приладдя: таблиць, рисунків, схем, діаграм.
   Ці правила є загальними при підготовці як традиційних навчальних лекцій, так і нетрадиційних. Крім того, будь-яка навчальна лекція має за своїм змістом відповідати ряду вимог:
   - послідовність у викладі досліджуваної проблеми;
   - стислість і ясність висунутих гіпотез, які розвиває лектор;
   - переконливість і логічність у викладі матеріалу;
   - взаємозв'язок і взаємозумовленість окремих розділів лекції.
   Вище перелічені вимоги щодо змісту лекції також є універсальними. А методика піднесення досліджуваного матеріалу чи стиль лекції із соціології можуть бути дуже різноманітними. Нетрадиційними методами викладу навчальної лекції можуть бути: есе, використання міфів і легенд, казок і сказань, прислів'їв і приказок, притч і народної мудрості, образних порівнянь, прикладів з художніх творів, гумору, трактування понятійного апарату.

Лекція-есе
Використання у лекціях міфів і сказань
Використання в лекціях билин та сказань
Використання в лекціях народних казок
Використання в лекціях розповідей про історичні події
Використання в лекціях сюжетів художніх творів
Використання прислів'їв, народної мудрості
Використання образних порівнянь
Робота з понятійним апаратом

 
< Попередня   Наступна >