Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Комп'ютеризація освіти

Комп'ютеризація освіти

   Сучасний підхід до освіти немислимий без упровадження сучасних комп'ютерних технологій навчання, нових ефективних форм і методів організації всього навчально-виховного процесу. У системі освіти ми наближаємося до серйозних революційних перетворень. Заочна освіта майже практично себе вичерпала, вечірнє навчання також не має підтримки в більшості навчальних закладів. їм на зміну приходить дистанційне навчання, що передбачає входження в систему внутрішніх європейських і світових університетів. Навчаючись в одному з таких дистанційних центрів, можна вивчати курси у вищих навчальних закладах інших країн. Це дасть змогу одержати диплом віртуального університету іншого навчального закладу, сертифікованого і визнаного в усьому світі. Адже не секрет, що майже всі українські дипломи за кордоном не визнаються. Але якщо програміст за рік-півтора може підтвердити "наш" диплом на Заході, то економісту, психологу буде потрібно додаткове навчання ще протягом майже десяти років [152, с. 15].
   Наприкінці 2002 р. Україна перша з країн СНД одержала дозвіл на підключення до найбільшої в Європі освітньої і науково-дослідної мережі GEANT (GEANT у перекладі з французького означає "величезний"). її річне фінансування досягає майже 300 млн дол. США. До неї приєднано понад три мільйони користувачів і понад три тисячі університетів, провідних наукових установ Європи [158, с. 15]. Україна вперше одержала доступ до світової глобальної дослідної мережі. Використання методів і технологій, що має досить широкий розвиток в Україні, таких як система дистанційного навчання, системи аерохімічних засобів, створення розподільних банків даних, інформаційно-аналітичного моніторингу, дають можливість реально взяти участь в інтеграції і діагностуванні дослідних проектів європейського співтовариства.
   Можливості GEANT величезні. Володіючи в 1998 р. ємністю усього лише 34 мегабіти за секунду, у 1999 р. вона зростає до 155 мегабітів за секунду. А вже в 2001 р. запущена мережа з колосальною ємністю 10 гігабіт за секунду, тому не випадково GEANT - символ об'єднаної Європи [10, с. 15].
   Нова система може надати нашим громадянам дистанційні робочі місця, можливість виконання серйозних проектів, у яких беруть участь не тільки окремі дослідники, а й організації.
   Наші західні колеги можуть зацікавитися розробками українських учених, що знаходяться в мережі. Так можна створити робочі колективи, розташовані в різних місцях планети, щоб спільно досліджувати, розробляти, конструювати і тим самим перетворювати навколишній світ. На Заході вже працюють такі міжнародні наукові колективи.
   "З підключенням до мережі GEANT ми реально одержуємо новий тип навчання в Україні. Це цілком співзвучно освітній реформі в нашій країні: відтепер діти зможуть формувати свої знання не тільки на основі того, що наявне в Україні, а й на фундаменті кращого, що є в Європі й у світі", - свого часу сказав міністр освіти і науки України В. Кремень [9, с. 13]. А виступаючи на II Всеукраїнському з'їзді працівників освіти він звернув увагу на таке: "Створення потужної інформаційної бази навчального процесу у ВНЗ дає можливість перейти на нові педагогічні технології. Зокрема, упровадити: роботу малими групами, систему кейсового навчання, інформатизацію, новітні способи візуального супроводу, забезпечення навчального процесу дидактичними матеріалами нового покоління - лекції в Інтернеті, подача матеріалів на CD-ROM".
   У багатьох українських школах уже з'являються комп'ютери, але вони часто не підключені до Інтернету, а тому їх використовують лише як друкувальну машинку або для ігор. До Інтернету можна буде підключитися, якщо будуть виділені кошти з бюджету. Однак на 2005 р. з бюджету передбачено виділення коштів на 50 млн грн менше, ніж це було в 2003 р. Бюджет міністерства освіти і науки України на 2002 р. становив лише 2 млрд 263 млн грн [10, с. 15]. В Ізраїлі на науку щорічно виділяється 3,5% ВВП, у Японії - 2,75%, у США - 2,05%. В Україні цей показник останнім часом не перевищує 0,3-0,4% [9, с. 5].
   Створення телекомунікаційної інфраструктури, забезпечення навчальних закладів комп'ютерною технікою, впровадження масових програм навчання є невід'ємною складовою реалізації загальнонаціональної програми інформатизації навчального процесу. Використання інформаційних технологій і, насамперед, можливостей мережі Інтернет має бути доступним максимально широким верствам населення України, особливо підростаючому поколінню. І якщо наша країна зорієнтована на побудову відкритого суспільства, на інтеграцію у світове співтовариство, то стимулом у розвитку інформаційних технологій може бути їх впровадження, насамперед, у сфері науки й освіти [125, с. 13].
   Однак у питаннях комп'ютеризації навчального процесу в Україні наявні й істотні недоліки. По-перше, практично всі жителі сільської місцевості, малозабезпечені сім'ї, інваліди, люди похилого віку і навіть частина збіднілої інтелігенції, тобто близько 46 млн осіб, що становить 95% населення України, не мають комп'ютерів. Це є однією з причин глибокої соціально-економічної кризи суспільства, оскільки його переважна більшість відділена від актуальних світових знань, їх інформації і генерування [63, с. 17].
   По-друге, провалена програма комп'ютеризації сільських шкіл. Так, в Україні налічується всього 6688 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. З них комп'ютерні класи, причому не завжди сучасні, мають лише 1564, чи 23,4%. На 2004 р. планувалось комп'ютеризувати 3369 шкіл, для чого було потрібно з Держбюджету 189 млн грн, а виділено тільки 4 млн. Неважко підрахувати, скільки років узагалі буде потрібно для повної комп'ютеризації сільських шкіл і підключення їх до системи Інтернет [206, с. 13].
   По-третє, нерівномірно розподілений інформаційний ринок, що сприяє загальному рівню економічного розвитку країн. Якщо на США припадає 34% світового інформаційного ринку, на Європу - 29%, Японію - 12%, то на інші країни світу, до яких належить і Україна, - тільки 25% [63, с. 17].
   По-четверте, відставання в розвитку інформаційних мереж у майбутньому, на жаль, значно зросте, тому що, за даними Всесвітнього банку, 85% сукупних світових інвестицій у науку здійснюють розвинуті країни, 11% - Індія, Китай, Бразилія і нові промислово розвинуті країни Східної Азії і тільки 4% - інші країни світу, до яких належить і Україна [63, с. 17].
   "Отже, інформатизація суспільства в цілому, у тому числі й у сфері освіти, надає людству нові можливості для вирішення його головних проблем і подальшого розвитку. Але вона вимагає активної участі всього світового співтовариства в осмисленні і втіленні в життя нової парадигми. Тому важливо, щоб наша країна не відставала від цих світових процесів і повною мірою скористалася благами цивілізації ХХІ століття" [63, с. 17].

 
< Попередня   Наступна >