Підручники онлайн
Головна arrow Педагогіка arrow Дидактика (Малафіїк І.В.) arrow Від автора (Дидактика (Малафіїк І.В.))
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Від автора (Дидактика (Малафіїк І.В.))

Від автора

   У світі немає нічого вічного, за висловом Геракліта, "все тече, все змінюється". Розвиток є найістотнішою рисою усіх явищ і процесів, він охоплює надзвичайно різноманітне життя природи і суспільства, усі сфери людського буття. Наука як суспільне явище щомиті збага­чується новими відкриттями, наповнюється новим змістом, розкриває нові обрії і перспективи. Дидактика не є винятком з цього правила, хіба що з поправкою на дещо закристалізований консерватизм, може тро­хи сильніший, ніж в інших науках. Але кожна з них має на нього своє право, і можливо це добре, бо включається в наукову систему тільки те, що добре перевірене і переконливо обґрунтоване або доведене.
   Яскравим підтвердженням зазначеної вище думки є класно-уроч­на система навчання, яка є системою за суттю, а не тільки за назвою, а все те, що пропонувалося раніше і пропонується нині нібито натомість їй, є лише фрагментами її, чи, в кращому випадку, її модифікацією. Класно-урочна система навчання має низку недоліків, вона вимагає постійного вдосконалення, проте є у ній ще величезні резерви для підвищення ефективності процесу навчання. Та й мало ймовірно, щоб у найближчий час з´явилася нова система навчання, яка змогла б по­вністю взяти на себе виконання усіх її функцій та істотно змінила б увесь процес навчання.
   Однією з тенденцій у розвитку сучасного навчально-виховного про­цесу є посилення його технологічності, розроблення і широке впро­вадження технологій навчання, кожна з яких може бути побудована тільки на основі глибокого знання закономірностей цього процесу. Це означає, що сьогоднішня шкільна практика стимулює дидактику як теорію освіти і навчання до інтенсивних пошуків глибоких зв´язків між чинниками процесу навчання, дослідження механізму його перебігу.
   Кожна технологія призначена для забезпечення реалізації певних цілей навчання. Розуміння їх як конкретного рХзультату, на який учи­тель має вивести учнів, є необхідною ѓмовою побудови такоУо цкклу навчання, який би з необхідністю приводив до найвищого їх досягнен­ня. Таким чином, шкільна практика вимагає розроблення таких спо­собів конкретизації цілей навчання, які б служили надійним інструмен­том планування і реалізації процесу навчання для кожного вчителя.
   Залишаються невикористаними і можливості системного підходу до аналізу та вивчення педагогічних явищ та процесів. Ми намагалися там, де у цьому була певна необхідність, застосувати цей підхід як метод пізнання складних об´єктів, не обтяжуючи викладення матеріалу спе­ціальною термінологією і довгими розмірковуваннями.
   Ще на стадії підготовки посібника багато спеціалістів його прочи­тали у рукописному варіанті, зробили низку зауважень і пропозицій, значну частину яких і було враховано. Особливу вдячність автор вис­ловлює дійсному члену АПН України, доктору педагогічних наук, про­фесору В.І.Бондарю, членові-кореспонденту АПН України, доктору педагогічних наук, професору В.І.Лозовій. Слова подяки автор вислов­лює доцентові кафедри педагогіки Волинського державного універси­тету ім. Лесі Українки М.С.Семенюк за терпіння при прочитанні ру­копису, кафедрі педагогіки Рівненського державного гуманітарного університету за підтримку, розуміння та цінні зауваження і пропозиції.

 
< Попередня   Наступна >