Підручники онлайн
Головна arrow Історія України arrow Історія України (Білоцерківський В.Я.) arrow Список рекомендованої літератури (Історія України (Білоцерківський В.Я.))
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Список рекомендованої літератури (Історія України (Білоцерківський В.Я.))

Список рекомендованої літератури

   Алексеев Ю. М., Кульчицький С. В., СлюсаренкоА. Г. Україна на зламі історичних епох. — К., 2000.
   Алексеев Ю. М., Вертечем А. Г., Даниленко В. М. Історія України. — К., 2003.
   Аркас М. М. Історія України-Руси. — К., 1990.
   Багалій Д. І. Нариси Історії України. — К., 1994.
   Баран В., КозакД., Терпиловський Р. Походження слов´ян. — К., 1991.
   Баран В. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953-1985 pp. — Львів, 1992.
   Білас І. Репресовано-каральна система в Україні. 1917-1953. — К., 1994. - Кн. 1-2.
   Бойко О. Історія України. — К., 2001.
   Борисенко В, Курс української історії. — К., 1998.
   Брайчевський М. Вступ до історичної науки. — К., 1991.
   Брайчевський М. Конспект історії України. — К., 1993.
   Великий українець: матеріали з життя та діяльності М. Грушевського. — К., 1992.
   Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII — початок XX ст.). — Львів, 1996.
   Верстюк В. Махновщина. — К., 1992.
   Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. — К., 1995.
   Винокур О., Трубчанінов О. Давня і середньовічна історія України. — К., 1996.
   Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. — К., 1991.
   Волковинський В. Нестор Махно. Легенди і реальність. — К., 1994.
   Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. — К., 1994. Гетьмани України. — К., 1991.
   Гиатенко П. Український національний характер. — К., 1997.
   Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — К., 1994.
   Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації. ХІХ-ХХ ст.- К., 1996.
   Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К., 1990.
   Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. — К., 1991-1998.
   Гунчак Т. Україна: перша половина XX ст. Нариси політичної історії. — К., 1993.
   Гутній О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. — К., 1996.
   Гуржій О. І., Смолій В, А. та ін. Історія України. Нове бачення: в 2-х т. — К., 1995, 1996.
   Давня історія України. Кн. 1-2. — К., 1994, 1995.
   Давня історія України. У 3-х т. — К., 1997.
   Даниленко В., Касьянов І., Кульчицький С Сталінізм в Україні: 20-30-ті роки. — К., 1991.
   Дорошенко Д. І. Нарис історії України: В 2-х т. — К., 1991.
   Дорошенко Д. Огляд української історіографії. — К., 1996.
   Жуковський А,, Субтельний О. Нарис історії України. — Львів, 1993.
   Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. — К., 1994.
   Залізняк Л. Походження українського народу. — К., 1996.
   ЗалізнякЛ. Первісна історія України. — К., 1999.
   Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. — Львів, 1991.
   Єфименко О. Історія України та її народу. — К., 1992.
   ІсаєвичЯ. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. — Львів, 1996.
   Історія русів / Український переклад І. Драча. — К., 1991.
   Історія України / За ред. В. А. Смолія — К., 1997, 2000.
   Історія України. Курс лекцій: У 2-х кн. — К., 1991, 1992.
   Історія України / Керівник авт. колект. Ю. Зайцев — Львів, 1996.
   Історія української еміграції. — К., 1997.
   Історія української культури / За ред. І. Крип´якевича. — К., 1999.
   Історія українського війська. У 2-х т. — Львів, 1992—1996.
   Історія України в особах. ІХ—XVIII ст. — К., 1993.
   Історія України в особах. ХІХ-ХХ ст. — К., 1995.
   Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн. — К., 1994.
   Історія Академії наук України, 1918-1993. — К., 1994.
   Історіографія історії України. — К., 1996.
   Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-х — 1930-х років: соціальний портрет та історична доля. — К., 1992.
   Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ ст. Соціально-політичний портрет. — К., 1993.
   Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті pp.). - К., 1991.
   Книш 3. Становлення ОУН. — К., 1994.
   Коваль М. В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. — К., 1995.
   Коваль М. В., Кульчицький С. В., Курносое Ю. О. Історія України. — К., 1992.
   Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. — К,1993.
   Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. — Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.
   Костомаров М. Історія України в життєписах визначних її діячів. — К., 1991.
   Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. — К., 1996.
   Котляр М., Кульчицький С Довідник з історії України. — К., 1996.
   Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. — К., 1994.
   Крип´якевич І. Історія України. — Львів, 1992.
   Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (XIX ст. — 1939). — Івано-Франківськ, 1993.
   Культура українського народу. Навч. посібник. — К., 1994.
   Кульчицький С Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). — К, 1996.
   Кульчицький С. Ціна «Великого перелому». — К., 1991.
   Лебедь Т. УПА. Кн. 1. — Дрогобич , 1993.
   Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т. 1-2, — К., 1994.
   Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. — К, 1994.
   Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. — Львів, 1995.
   Лях Р. Історія України. —Донецьк, 1999.
   Малий словник історії України. — К., 1997.
   Моця О. П. Населення південно-руських земель ІХ-ХІІІ ст. — К., 1993.
   Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. — К., 1996.
   Муковський І. Т., Лисенко О. Є. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої світової війни. — К., 1997.
   Мушкетик Ю. Гетьманський скарб. — К., 1993.
   Нагаєвськнй І. Історія української держави XX ст. — К., 1994.
   Нариси з історії українського національного руху. — К., 1994.
   Огієнко І. Українська культура. — К., 1991.
   Онопрієнко В.І. Історія української нації ХІХ-ХХ століть. — К., 1998.
   Петров В. Походження українського народу. — К., 1992.
   Півторак Г. Українці: Звідки ми і наша мова. — К., 1993.
   Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. — К., 1995.
   Попович М. Нарис історії культури України. — К., 1998.
   Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. Трагічне десятиліття: 1924-1934. — К., 1996.
   Рибалка І. Історія України: У 2-х ч. — Харків, 1995, 1997.
   Реєнт О. Українська революція. — К., 1996.
   Семчишнн М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. — К., 1993.
   Смолій В., Гуржій О. Як і коли почала формуватися українська нація. - К., 1991.
   Смолій В. А., Степанков В. С Богдан Хмельницький. — К., 1995.
   Смолій В. А., Степанков В. С Українська державна ідея. — К., 1997.
   Солдатенко В., Крижанівський В., Левенець Ю. Українська ідея, історичний нарис. — К., 1995.
   Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. — К., 1999.
   Субтельний О. Україна: історія. — К., 1993.
   Терещенко Ю. Україна і європейський світ. — К., 1996.
   Толочко А. Князь в древней Руси: власть, собственность, идеология. - К., 1992.
   Толочко П. Київська Русь. — К., 1996.
   Толочко П. П. Літописи Київської Русі. — К., 1994.
   Трофимович В. Україна в роки II світової війни (1939-1945). — Львів, 1995.
   Турченко Ф. Новітня історія України. — К., 1995.
   Україна і світ: Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. — К., 1994.
   Українська державність у XX ст. — К., 1996.
   Українська ідея. Історичний нарис. — К., 1995.
   Ульяновський Ф., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3-х кн. — К., 1994.
   Шаповал Ю. Україна 20-х-50-х років: сторінки ненаписаної історії. — К., 1993.
   Шаповал Ю. Людина і система (штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). — К., 1994.
   Шевчук В. П., Тараненко М. Г. Історія української державності: Курс лекцій. — К., 1999.
   Шлоргун О. О. Україна: шлях відродження. Економіка, культура, політика. — К., 1999.
   Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. — К., 1999.
   Яковенко Н. Нариси історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. - К., 1997.

 
< Попередня